Retail in Detail 2011

- A +
ПРОИЗВОДИТЕЛИ в действие
Възможности пред българските компании в условията на глобална конкуренция, ценови ръст и натиск от веригите
 
Досегашните конференции Retail in Detail бяха посветени предимно на развитието на търговските вериги. През 2011 г., в шестата поредна от тях, бихме искали да погледнем на бизнеса с бързооборотни стоки в България предимно през призмата на производителите. Причината е, че с развитието на пазара и особено с навлизането на дискаунтърите, балансът на силите видимо се измества в полза на веригите за сметка на техните партньори. А съдбата на българските (широкия смисъл на това понятие) производители не ни е безразлична. Под този знак на RiD2011 ще разгледаме:
 
  • Някои макро тенденции – като глобалното поскъпване на цените, зелените стратегии и преоткриването на локалните партньорства, иновациите в условията на криза
  • Конкретни стратегии на производители и на търговски вериги
  • Отношенията производители - търговски вериги и замислените регулации за тях
  • Въпросите за цената и качество и потребностите на потребителите
  • Как веригите биха могли да подпомогнат своите доставчици
  • Как производителите биха могли да продават пряко на потребителите чрез директни доставки, онлайн продажби и др.
  • Дизайн и съдържание на опаковките, стратегии за изграждане на лоялни потребители.
 
RiD 2011 ще се проведе на 13 октомври 2011 г в Кемпински Хотел Зографски, София. Също като миналата година програмата ще е целодневна, разделена в две основни части - Тенденции и Практики. През тази година планираме да засилим дискусионното начало. За втора поредна година ще има възможност за  организиране на бизнессрещи между участниците в конференцията през сайта й.

Участници, регистрирани за бизнес срещи

Бойчо
Делевски
УправителSAP

Даниела
Михайлова
Мениджър Ключови клиенти Хранителни стокиАвстрийско посолство, Търговски отдел

Георги
Мандаджиев
Маркетинг директорКомпас ООД

Boriana
Popova
Marketing and Business DevelopmentCMS Reich-Rohrwig Hainz EOOD

Retail In Detail 2010  

Верижна реакция Темата на петата конференция Retail in Detail бяха търговските вериги и верижната реакция в бизнеса с бързооборотни стоки, отключена от тяхната експанзия.

Retail In Detail 2009  

Реформ(ат)иране
Няма други времена, в които икономическата действителност да се променя така хазартно бързо, както в криза. В такива моменти един бизнес може светкавично да загуби, но може и да спечели.Всичко това изисква точна информация, пренагласа на съзнанието и бързи реакции.

Retail In Detail 2008  

Потребителите (са) новите професионалисти
Изговориха се потоци от думи и се изписаха реки от мастило за бурните промени в търговията на дребно в България през последните години. Дали обаче казахме достатъчно за потребителите, при които успоредно протичаше не по-малко впечатляваща революция.

Retail In Detail 2007  

Ефективни промоции
Ролята на промоциите в битката за клиенти, капаните на ценовите промоции и прехода от директен към POS маркетинг, бяха фокуса на презентациите на международните лектори. Използвайки примери, Корнел Мюлер (Unilever), Маркус Юрман (GfK Austria) и проф. д-р Бернд Халиер...

Retail In Detail 2006  

Европейски предизвикателства за търговията в България
На конференцията присъстваха над 140 участника – производители и доставчици на хранителни и нехранителни продукти, консултанти и маркетолози, независими търговци и представители на търговски вериги, дистрибутори...

От събитието

презентации & снимки