Първа годишна аутсорсинг конференция: Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация

- A +
Още от Аутсорсинг конференция
Капитал в партньорство с Българската аутсорсинг асоциация организират Първа годишна аутсорсинг конференция: Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация. 

По време на конференцията ще покажем какво е значението на сектора за икономиката и ще дискутираме мерките, с които институциите могат да насърчат развитието на този бизнес.

Целта на събитието е да привлече вниманието на институциите, както и на потенциални нови клиенти на аутсорсинг центрове и услуги. Ще бъдат представени успешни примери за аутсорсинг на процеси, услуги и дейности, а също и основните рискове и възможности за минимизирането им.

Ще разгледаме последните тенденции в сектора - как преминаваме от аутсорсинг на кол-центрове към аутсорсинг на дейности с висока добавена стойност.

Аудитория200+ представители на водещите компании от сектора, представители на бизнеса, телекомуникационни компании, банки, финансови услуги, транспортнни фирми, търговски компании, логистични компании, IT сектор, представители на правителството и съответните институции

Кога и къде: 3 юни, София Хотел Балкан

Такса за участие: 50 лв без ДДС

Краен срок за регистрация: 30 май 2014 г.