Таргетирана реклама

onlineads.decrease onlineads.normal увеличи

Вид таргетиране Характеристика Оскъпяване
По часови пояс Излъчване на банери в определен часови пояс +23% върху базовия CPM на избраната позиция
IP Гео таргетиране Излъчване на банери на потребители по градове в/извън България +23% върху базовия CPM на избраната позиция
Таргетиране по социо-демография Излъчване на банери на потребители с конкретен социо - демографски профил +50% върху базовия CPM на избраната позиция
Синхронизация на банери Едновремено излъчване на два или повече рекламни формата +5% върху позицията с най-висок СРМ
Frequency capping 1 Показване на реклама на Уникален потребител веднъж на ден +17% върху базовия СРМ на избраната позиция
Frequency capping 2 и 3 Показване на реклама на Уникален потребител до 2 или 3 пъти на ден +8% върху базовия СРМ на избраната позиция
Копромоция/Съвместна реклама Лого на втори рекламодател в банера +10% върху базовия CPM на избраната позиция