Splash

Splash

onlineads.decrease onlineads.normal увеличи

Широкоформатен рекламен формат, който се зарежда за кратко време преди отварянето на страница на сайта.

Технически изисквания:
- Съставни файлове: 1
- Изискуеми фалове: .jpg, .png, .swf + .fla, html5
- Максимален размер: 800x600px
- Тежест: до 160kb

Особености
В горния десен ъгъл на банера трябва да има бутон "Пропусни"/ "Затвори" с минимален размер на шрифта 16pt /21px.
Звук се стартира от потребителя.

Продължителност на анимацията: до 10 секунди.

Срок за изпълнение: 3 дни от получаване на всички материали и стори борд.

Форматът се показва само на уникален потребител. Ако уникалният потребител се планира на дневна база, формата се показва до три пъти/дни в седмицата. Ако уникалният потребител се планира на седмична база или за целия период на кампанията т.е. с натрупване, тогава ограничението отпада.
Позиционирането на предложените нестандартни рекламни формати подлежи на допълнително съгласуване, съгласно Общите условия за реклама и Техническите изисквания!

За реклама

Контакти Контакти
Рекламен център
t: + 359 2 4615 444
e: adsales@economedia.bg