Партньори

Световната Банка Световната Банка

Световната банка е жизненоважен източник на финансова и техническа помощ за развиващите се страни по целия свят. Нашата мисия е да се борим с бедността с ентусиазъм и професионализъм за постигането на трайни резултати и да помогнем на хората да помогнат на себе си и на заобикалящата ги околна среда, като предоставяме ресурси, споделяме знание, изграждаме капацитет и създаваме партньорства в публичния и частния сектор.
Групата на Световната банка не е търговска банка в класическия смисъл. Съставена е от пет свързани по между си институции,  собственост на 186 страни-членки, които работят в областта на развитието: Международна банка за реконструкция и развитие – (IBRD), Международна агенция за развитие - (IDA), Международна финансова корпорация - (IFC), Агенция за многостранно гарантиране на инвестициите - (MIGA), Международен център за решаване на инвестиционни спорове -(ICSID).

www.worldbank.org
www.worldbank.bg 

.
.

Веолия вода Веолия вода

Френската компания Веолия Вода е всепризнат световен лидер по предоставяне на ВиК услуги.Веолия Вода е едно от четирите големи подразделения на групата Веолия Енвиронман, единствената компания в света, предлагаща всестранни екологични решения във всички области: водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води, енергетика, преработка на твърди отпадъци и обществен транспорт.
В продължение на над 150 години, общини по целия свят се доверяват на помощта на Веолия Вода при предоставяне на ВиК услуги с най-високо качество. През последните 10 години разрастването на компанията в международен план се ускори, за да отговори на нуждите на общините в такива области като урбанизиране, нарастване на населението, всеобщ достъп до услуги от първа необходимост, опазване на околната среда и подобряване на общественото здравеопазване.
Веолия вода има дейност в 66 страни по света, от които 22 в Европа. Някои от ключовите градове, в които оперира компанията са Берлин, Брюксел, Букурещ, Прага, Будапеща, Хага, Ереван, Мексико и Рабат.
Целите на Веолия Вода са да помогне на общините да се подготвят за бъдещето, да създадат водоснабдителните и канализационни услуги на утрешния ден и да ги управляват на дългосрочна основа.
На 9 ноември 2010 година Веолия Вода С.A. придоби 77.11% дял в Софийска вода АД. Веолия вода С.А. e френска компания и дъщерна компания на Веолия вода, която извършва инвестиции в Централна и Източна Европа. Европейската банка за възстановяване и развитие има 15,27% дял във Веолия вода С.А., а Международната финансова корпорация (част от Световната банка) и Веолия вода държат съответно 9,52% и 75,21% от акциите на компанията. Листвана е на Ню Йоркската и Парижката борси.
В числа:
- Годишен оборот от 12,56 млрд. евро за 2009 г.
- 163 милиона души по света - снабдени с питейна вода и пречистване на отпадъчни води
- почти 96 000 служители по света
- Над 4500 договори за опериране с общини и промишлени предприятия в целия свят

www.veoliawater.com

Сименс Сименс

Siemens е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии, като генерира приходи от "зелени" продукти и решения в размер на 28 милиарда евро. Siemens е на българския пазар от повече от 130 години, като днес в компанията работят повече от 500 души. Освен, че предлага на българския пазар продукти, решения и услуги от огромното си портфолио, компанията предоставя впечатляваща местна добавена стойност с производствена база в сферата на високо напрежение в гр. Ботевград и двата Компетентни центъра в областта на сградната автоматизация и производството на енергия от конвенционални източници, които предлагат услугите си в световен мащаб.


www.siemens.com/entry/cee/bg
 

ЧЕЗ ЧЕЗ

"Да бъдем лидер на пазара на електроенергия в Централна и Югоизточна Европа".
Това е визията на компания, която само за две години успя да се превърне в мултинационална, състояща се от над 90 чешки и чуждестранни компании.
Днес групата притежава активи в Чехия, България, Румъния и Полша и управлява търговски офиси в Словакия, Унгария, Сърбия, Косово и Германия.
ЧЕЗ Трейд България ЕАД  е дружество, създадено през 2005 г., притежаващо лицензия за търговия с електрическа енергия на либерализирания пазар. Лицензията позволява на компанията да извършва услуги, свързани с покупко-продажба на електрическа енергия на свободния енергиен пазар. Основната дейност на компанията е в областта на търговията с ел. енергия на едро (внос, износ, транзит, участие в търгове за трансграничен капацитет) и продажбата на ел. енергия на привилигировани клиенти (големи стопански и индустриални потребители).

www.cez.bg

Уникредит Булбанк Уникредит Булбанк

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2009 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. Основните пазари на групата са в: Италия, Германия, Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.

www.unicreditbulbank.bg.

Каолин Каолин

За следващото десетилетие Каолин си поставя една необичайна цел - превръщането на фирмата в "зелена" компания.
Огромни усилия ще са необходими за една минна компания да достигне до етап, при който да въздейства на околната среда много повече благоприятно, отколкото увреждащо. Но ние сме твърдо решени да го направим, защото вярваме, че "зелената" ориентация е стратегически по-отговорния модел за нашето развитие, а от бизнес-гледна точка може би ще се окаже и доста печелившо начинание.
"Зелената" стратегия разбира се означава модернизиране на нашите производства така, че да генерираме минимални емисии на въглероден двуокис, който е основния причинител на глобалните промени в климата. Вече нито едно от производствата ни да не ползва течни горива или въглища. Сигурни сме, че сред вас – нашите клиенти и партньори ще намираме все повече последователи в нашите усилия. Така клуба на "зелените" компании ще расте и сме горди да бъдем един от неговите първи членове.

www.kaolin.bg

Космо България Мобайл Космо България Мобайл

GLOBUL предоставя на своите клиенти пълния спектър от телекомуникационни услуги: мобилни, фиксирани и пренос на данни, за да гарантираме свобода и удоволствие от общуване без ограничения.
Инвестира непрекъснато в иновативни решения, за да отговори на постоянно променящите се нужди на клиентите.
Kомпанията притежава и лиценз за фиксирана телефония.
GLOBUL бе първият мобилен оператор в България, предложил интегрирано решение за фиксирана и мобилна телефония.
Компанията развива широка мрежа за дистрибуция. GLOBUL предлага своите продукти и услуги в над 627 търговски обекта в цялата страна.

www.globul.bg.

Соларпро Холдинг Соларпро Холдинг

"Соларпро" АД е акционерно дружество, учредено през ноември 2007 г. Основен акционер в него е "Каолин" АД, част от "Алфа финанс холдинг" АД.
Създаването на "Соларпро" е част от стратегията на "Каолин" за развитие на "зелени" продукти, водещи до намаляване на вредни парникови емисии.
Мисиятана Соларпро е да подобри качеството на живот чрез използването на слънчевата енергия като възобновяем източник на електричество. Тяхатавизия e да са водещи в производството на фотоволтаични модули в Европа и в инсталирането на фотоволтаични централи в България и съседните страни.
Соларпро предлага:
- Проектиране на фотоволтаични централи;
- Административно обслужване и документация, разрешителни, лицензии;
- Инсталация и поддръжка;
- Симулации на слънчева радиация с добив на енергия за конкретни терени.

www.solarpro.bg

Далкия България Далкия България

Далкия е европейският лидер в енергийните услуги. Сред основните дейности на компанията са доставка и преобразуване на енергия, управление на енергийни съоръжения, комплексно управление на сгради.
Още от създаването си, компанията се фокусира върху оптимизиране на техническите, финансовите и екологичните показатели на работа на енергийните съоръжения, които управлява от името на местните власти и бизнеса. Далкия отговаря на нуждите на своите клиенти чрез цялостни и персонализирани решения за енергийна ефективност. За компанията работят 52 800 души в 41 страни. За 2009 г. годишният управляван оборот на Далкия в световен мащаб възлиза на 8,1 млрд. Евро. Управляваните отоплителни и охладителни мрежи по света са над 800.
Далкия се установи в България от 1997 чрез свое представителство. Нейната реална дейност започна през 2006 г. когато взе участие в капитала на дружеството КЕС ЕАД, преименувано в края на 2010г. на ДАЛКИЯ ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИЗ ЕАД. А през 2007 Далкия стана собственик на "Топлофикация Варна" ЕАД (днес ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД) след процедура на държавна приватизация.
Широкият спектър от дейности, които Далкия развива в цял свят, фирмата цели да предлага също и в България:
- Покупка и трансформация на топлинна и електроенергия
- Делегирано управление, поддръжка и мултитехнически услуги
- Технически, финансов и социален инженеринг
- Комплексно управление на сгради
- Индустриални услуги и топлоносители

www.dalkia.bg

Българско училище за политика Българско училище за политика

Българското училище за политика, основано през 2001 г., е неправителствена организация с обществена полза.
Мисията на Училището е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран диалог.
Чрез семинари, конференции и инициативи, насочени към професионалното развитие на млади обществени лидери, Българското училище за политика се стреми да насърчи процеса на демократизиране в България и страните от Западните Балкани и Черноморския регион.
Мрежата от партньори на Училището включва училища от Асоциацията на Училищата за политически науки, функционираща под ръководството на Съвета на Европа, Холандския институт за политическо участие, български обществени институции и изследователски центрове.
Програмите на Училището се подкрепят от Народното събрание на Република България, Холандското Министерство на външните работи (програма Матра) , Балканския тръст за демокрация, Националния фонд за демокрация и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.


schoolofpolitics.org/
 
 
 

Българска фотоволтаична асоциация Българска фотоволтаична асоциация

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 100 български и чуждестранни компании от соларния бранш.
Нашите членове са фирми с най-различен профил – производители на соларни панели; проектанти; инсталатори; инвеститори в изграждането на фотоволтаични централи; фирми, развиващи проекти; финансови институции; инвестиционни посредници и консултанти. БФА подкрепя производството на екологично чиста енергия от слънцето. По този начин ние допринасяме за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и подпомагаме развитието на възобновяеми енергийни източници в България. Използвайки слънчевата радиация за производство на електроенергия ние помагаме за опазване на околната среда и за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми енергоносители.

www.bpva.org

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.


www.seg.bg

Медиен партньор: SeeNews Медиен партньор: SeeNews

SeeNews (www.seenews.com) е медийна компания, която предоставя бизнес и финансова информация за региона на Югоизточна Европа. SeeNews осигурява ключови данни и изследвания, необходими при вземане на бизнес решения на корпоративни мениджъри и професионалисти в сферата на инвестиране, управление на фондове, управление на активи и ценни книжа и инвеститори. SeeNews съчетава SeeNews – The Corporate Wire (www.wire.seenews.com) и SeeNews – Research & Profiles (www.seenews.com/profiles). SeeNews – The Corporate Wire  е информационна агенция за бизнес и финансови новини в реално време, която покрива бързо развиващи се компании, икономики и пазари в десет държави от Югоизточна Европа. SeeNews – Research & Profiles (www.seenews.com/profiles) осигурява на бизнеса обширни данни и анализи на компании, индустрии и пазари. SeeNews – Research & Profiles предоставя онлайн достъп до над 5 000 фирмени профили, резултати от проучвания на индустрии и данни за страните от региона. SeeNews е създател и на първата годишна класация на 100-те най-големи компании в Югоизточна Европа в трите раздела - нефинансови компании, банки и застрахователи – SEE TOP 100 (www.top100.seenews.com).

Energy Cities Energy Cities

Energy Cities е Европейската асоциация на местните власти, които работят за своето енергийно бъдеще. От 2009 до 2011 Energy Cities е под президенството на град Хайделберг, Германия с Борд на директорите, състоящ се от 11 европейски града от 11 държави.
Асоциацията, създадена през 1990 г днес представлява повече от 1 000 града в 30 държави.
Седалищата на Energy Cities се намират в Брюксел, Белгия и Бесанкон, Франция.
Част от екипа работи във Фрайбург, Германия и Париж, Франция.
Персоналът се състои от 20 души от 7 националности.
Energy Cities ръководи офиса на проекта Споразумението на кметовете (www.eumayors.eu), заедно с други мрежи от градове и регионални агенции.


www.energy-cities.eu