Партньори

Българска агенция за инвестиции Българска агенция за инвестиции

Българската агенция за инвестиции (БАИ) е правителствена агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя е създадена, за да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.  
Мисията на БАИ е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им развитие като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износа и трансферирането на ноу-хау в българската икономика. Ние съдействаме на потенциални и настоящи инвеститори да проучат инвестиционните възможности в България и да осъществят инвестиционни проекти "на зелено" в страната. Ние осигуряваме пряк достъп до всички държавни и общински институции, за да улесним навлизането и развитието на Вашия бизнес у нас. Услугите, предоставяни от Българската агенция за инвестиции са напълно безплатни. Ние предоставяме подробна информация за България като бизнес локация. Нашите услуги са: пълно информационно обслужване, вкл. макроикономическа информация, информация за бизнес имоти, информация за стимулите за инвестиране, юридически консултации, съвети за административни процедури и разрешителни, информация за оперативни разходи, регионална информация за безработица, наличност на квалифицирана работна ръка и ниво на образование, инфраструктура, чуждестранни инвеститори, индустриални зони, идентифициране на потенциални доставчици, подизпълнители или партньори за съвместни предприятия, създаване на връзки с местни университети, връзки с централната и местната власт, с браншови камари и неправителствени организации.

www.investbg.government.bg/

Британски съвет Британски съвет

Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти

Британски съвет в България отговаря на стремежа на младите хора като предоставя възможности за обучение, изучаване на английски език и културна обмяна.
Ние работим с нашите български и британски партньори, за да представим британските постижения, иновативност и изобретателност.
Ние сме основния канал на британската обществена дипломация за осъществяване на връзки между хората от Обединеното кралство и България.
Ние работим както за да сме от полза както на всеки отделен човек, така и за Великобритания и България като цяло.
Британски съвет работи в България няколко години след Втората световна война, след което прекратява дейността си.
Въпреки това, културните отношения между Великобритания и България бавно, но сигурно продължават да се развиват.
В края на 80-те години Британски съвет разширява значително дейността си в България и през 1991 г. нашият офис отваря врати.
През 2001 г. бяха отбелязани 10 години от възстановяването на официалното присъствие на Британски съвет в България.
Ние изпълняваме Културното споразумение между България и Обединеното кралство.
www.britishcouncil.org/bulgaria.htm

Софарма Софарма

Софарма се наложи като компания, доказала своя икономически, производствен и интелектуален потенциал, позволил й да се превърне в определящ фактор на фармацевтичните пазари.
Размерите на този потенциал са следствие от динамично променящата се агресивна корпоративна стратегия и добрите стопански резултати.
Те обуславят възможността за реализиране на инвестиционни програми във всичките им направления, добавяйки нови още по-амбициозни проекти.
Производството на лекарствени средства е не просто един технологичен процес, а хуманна мисия, основаваща се на високите стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите.

Софарма работи за утвърждаване и разширяване на своите външни пазари, за което основна роля играе високото качество на произвежданата продукция - собствени търговски марки и генерични продукти.  Компанията намира признание от партньорите си на различните пазари, което се изразява в дългосрочни и коректни отношения и в увеличение на потребителското търсене.

www.sopharma.bg

Хювефарма Хювефарма

Хювефарма е бързо развиваща се глобална фармацевтична компания, която се фокусира върху разработването, производството и разпространението на лекарствени продукти за хора и животни.
В Хювефарма работят високо квалифицирани и опитни специалисти в няколко различни направления – развойна дейност, производство, продажби, маркетинг. Високо ефективната структура и отлично подготвеният екип позволяват на компанията да бъде конкурентна.
В резултат на вътрешното развитие и придобиванията, Хювефарма се е превърнала в глобална фармацевтична компания.
Днес тя има офиси и филиали в България, Белгия, Полша, Китай, Тайван, Тайланд, САЩ и Русия.
Основните производствени мощности на компанията се намират в България.


www.huvepharma.com


 

Майкрософт Майкрософт

Основана през 1975 г., Майкрософт (Nasdaq "MSFT") е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и на бизнеса за пълна реализация на техните възможности. През 1999 г. Майкрософт откри свой офис в България.Това, което постоянно ни мотивира и вдъхновява е начинът, по който клиентите ни използват нашия софтуер, за да откриват креативни решения на проблемите в работата си, да разработват откривателски идеи или просто да поддържат постоянна връзка с това, което е наистина важно за тях.
По този начин управляваме и бизнеса си, като имаме дългосрочен ангажимент към нашата мисия да подкрепяме клиентите си да открият и реализират пълноценно своите възможности.  Майкрософт постоянно обновява и подобрява продуктите си, за да отговаря на потребностите на потребителите.
Нашите ценности:
Майкрософт е коректен и отговорен бизнес партньор. Отношенията на компанията с представителите на бизнеса, обществото и държавните институции са ръководени от от желанието на компанията да подпомага социално-икономическото развитие и да даде възможност на хората по целия свят да реализират потенциала си. Отговорностите на Майкрософт като глобален корпоративен гражданин намират пряко отражение в корпоративните мисия и ценности, постоянно се доказват в бизнес практиките на компанията  и се реализират ежедневно от хиляди служители на Майкрософт по целия свят.

www.microsoft.com/bg/bg/default.aspx

Американска търговска камара в България Американска търговска камара в България

Американската търговска камара в България е бързо развиващa се бизнес организация, обединяваща над 300 американски, български и международни компании, опериращи в страната, които общо формират над половината от БВП на страната.
Създадена е през декември 1994 година.
Мисията на Американската търговска камара е да заздрави икономическото партньорство между САЩ и българските търговски предприятия в рамките на американско-европейските трансатлантически икономически отношения, както и да подобри бизнес климата в България.
Американската търговска камара в България е дъщерна на американската търговска камара и член на Европейския съвет на американските търговски камари (ECACC).
Камарата обединява реномирани фирми и организации от всички сектори на икономиката - правни и консултантски фирми, рекламни и PR агенции, неправителствени и образователни организации, инженерни и строителни фирми, химически и фармацевтични производители, дистрибутори и финансови институции.


www.amcham.bg/


 
 

КРИБ КРИБ

КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:
      -   произвежда три-четвърти от БВП на България
      -   дава работа на над 700 000 души
      -   обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове
      -   осигурява над три-четвърти от българския износ
КРИБ има мисия:
      -   да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
      -   да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
      -   да повишава конкурентоспособността на българската икономика
КРИБ е активен участник в социалния диалог:
      -   има представители на национално, регионално и европейско ниво
      -   предлага становища по законопроекти в Народното събрание
      -   участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество
КРИБ има силни регионални и браншови структури:
      -   има 66 регионални представителства в цялата страна
      -   обединява 55 браншови организации във всички сектори
КРИБ работи с европейските фондове:
      -   съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
      -   има представители в Комитетите по наблюдение на ОП
КРИБ е международен фактор:
      -   член е на Международната търговска камара (ICC)
КРИБ е демократично управлявано единство:
      - 
  ротация на управлението
      -   мандатен лимит 2+2 години
      -   децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип

ceibg.bg

Българска Национална Телевизия Българска Национална Телевизия

Българската Национална Телевизия е основана през 1959г. Официалното й откриване е на 26 декември същата година. През 1964 г. към Министерството на културата е създадена Главна дирекция "Българска телевизия и радио".
През 1971 г. радиото и телевизията в България са обособени в Комитет за телевизия и радио, част от структурата на изпълнителната власт. От 1977 г. Българската телевизия и Българското радио придобиват статут на самостоятелни юридически лица към Комитета за наука, изкуство и култура. През 1986 г. двете медии отново са обединени в Комитет за телевизия и радио към Министерския съвет. На 06.03.1990 г. Деветото обикновено Народно събрание приема решение за временния статут на Българската телевизия и Българското радио, съгласно което двете организации се обособяват като самостоятелни институции. От 1992 г. наименованието на медиата е Българска Национална Телевизия. На 10.09.1996 г. в бр.77 на "Държавен вестник" е обнародван Закон за радиото и телевизията, регламентиращ нейния правен статут.

Към настоящия момент Българската Национална Телевизия осъществява своята дейност по силата на Закон за радиото и телевизията, обнародван в бр.138 от 1998 г. на "Държавен вестник". БНТ е юридическо лице със седалище гр. София. Тя е национален обществен телевизионен и далекосъобщителен оператор.


bnt.bg
 
 

OPEN Cities OPEN Cities

OPENCities e регионален проект иницииран от Британски съвет през 2007г. Партньори по проекта са: Белфаст (Северна Ирландия), Дъблин (Ирландия), Виена (Австрия), София (България), Мадрид (Испания), Кардиф (Уелс), Билбао (Испания), Дюселдорф (Германия), Познан (Полша) и Нитра (Словакия).
 
Основна цел на проекта е разработването на политики и стратегии, които разглеждат въпросите на икономическата и социална интеграция на чуждестранните мигранти (първо и второ поколение) от гледна точка на ползите, с които те допринасят за "отварянето" на градовете, за повишаването на конкурентоспособността и разширяването на културното им многообразие. Глобализацията и съпътстващите я миграционни процеси променят ролята и естеството на градове – в някои от тях на местното управление се налага да се справя с проблема на "изтичане" на работна ръка, а в други - да решава въпросите, свързани с икономическата и социална интеграция на миграционните групи.


opencities.britishcouncil.org

Немечек България Немечек България

Немечек България е водеща софтуерна компания в Източна Европа, която предоставя високоефективни решения и услуги в областта на разработване, продажби и внедряване на софтуерни продукти. Компанията е основана през 1998 г. Като част от "Global sourcing" стратегията на Немечек АГ, Германия и оперира като независима от 2002 година.
Нейният обхват на бизнес опит и познания включва различни сфери като B2B и B2C приложения, Електронен документооборот, Фасилити мениджмънт, дългосрочно планиране, управление и контрол на активи, Интегрирани решения – CAD, 3D Виртуална реалност, моделиране и анимация, управление на контакти (CRM), проекти и тръжна документация, управление веригата на доставките и XML Content Management системи, Информационна сигурност.
Освен това, базирайки се на богат международен опит в различни области, Немечек България е способна да помогне на своите клиенти и партньори да открият най-добрия начин за бъдещото им развитие и стратегическите направления на растеж и прогрес.

www.nemetschek.bg/bg/index.htm

БАСКОМ БАСКОМ

БАСКОМ е асоциацията на българските софтуерни компании. Нейната мисия е да представя конкурентните предимства на фирмите и дългогодишните традиции в разработването на софтуерни продукти в България, както и да насърчава прилагането на най-добрите практики.
Качеството и степента на зрялост на членовете на БАСКОМ ги правят предпочитани партньори и конкурентни изпълнители на множество международни проекти. БАСКОМ се ангажира с представяне на българската софтуерна индустрия, подобряване на качеството на ИТ образованието и навлизане на ИТ продуктите във всички индустриални отрасли.
Членовете на БАСКОМ вярват, че българската софтуерна индустрия може да бъде двигател за растеж на българската икономика и конкурентен играч на международния пазар.
 

www.basscom.org

SAP SAP

Като пазарен лидер в софтуера за бизнес приложения, SAP (NYSE: SAP) помага на компаниите, независимо от техния размер и отрасъл, да управляват по-добре своя бизнес.
От своето основаване през 1972 г. SAP (съкращение от "Системи, приложения и продукти в обработката на данни") има богата история на иновации и растеж като истински отраслов лидер.
Днес SAP има центрове за продажби и разработка в повече от 50 държави по целия свят.
Приложенията и услугите на SAP подпомагат доходоносните операции, непрекъснатото адаптиране и устойчивия растеж на над 109,000 клиенти в световен мащаб.


www.sap.com/bulgaria/index.epx

 

Мусала Софт Мусала Софт

Мусала Софт е водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в изграждане на цялостни софтуерни решения, реинженеринг и интеграция на информационни системи, и ИТ консултиране. Компанията има богат опит в предоставяне на софтуерни услуги, обхващащи целия жизнен цикъл на продукта или решението.
Мусала Софт е с доказана репутация на надежден бизнес партньор благодарение на множеството си успешни проекти и доволни клиенти. Сред клиентите на компанията са както големи международни компании като DHL, EnBW, HP, IBM, OMV, SAP, така и малки и средни предприятия от България, Западна Европа и САЩ.
Компанията е поставила за своя мисия да разбира нуждите на клиентите си и да им предоставя технологичните решения, които в най-голяма степен ги покриват.
 
www.musala.com/bg/index.html

SAATCHI & SAATCHI SAATCHI & SAATCHI

Рекламна агенция SAATCHI & SAATCHI е основана през 1970г. в Лондон. Само за 9 години се утвърждава като най-голямата рекламна агенция във Великобритания. В периода 1989 – 2002г. показва, че не е просто една от големите рекламни агенции, а е Агенцията на идеите.
 SAATCHI & SAATCHI е неизменно в челната 10-ка на рекламните вериги в целия свят. Пет поредни години (2004-2008) тя е сред първата четворка на победителите на рекламния фестивал в Кан и е печелила наградата за най-добра агенция на същия фестивал. Член е на Publicis Group - четвъртата по големина комуникационна холдингова компания.
 SAATCHI & SAATCHI България е създадена през август 2002г. като част от международна верига от 153 офиса в 83 държави, която е необикновен източник на вдъхновение и know-how. В българският тим на SAATCHI & SAATCHI работят хора, които са обединени от любовта си към създаването на силни идеи, които движат нашия свят напред.

www.saatchi.com

PRoPR Агенция PRoPR Агенция

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.


www.pr-o-pr.com

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio.
За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.

www.seg.bg