Конференция Бизнес и образование 2012

- A +
Още от Бизнес и образование
Събитието ще направи анализ на един от най-сериозните проблеми за дългосрочното развитие на България – ниското качество на образованието и липсата на връзка между него и бизнеса. Целта на конференцията е да помогне за формулирането на ясна визия за сектора и конкретни стъпки за реформирането му.

Партньорството между бизнеса и университетите е решаващо за постигането на икономика, базирана на знанието, за създаване на конкурента среда, привличането на инвестиции и европейски работодатели. Най-важният резултат от усилията за реформи в образованието всъщност се измерва с повишаване качеството на живот на хората – създаването на възможности те да се реализират пълноценно.

На конференцията ще поканим представители на всички засегнати страни и ще дадем възможност за отворена дискусия, в която участниците да обменят идеи и да потърсят общи решения. Ще покажем работещи модели за синергия от други държави.

Силен акцент в програмата ще бъде поставен върху това какво бизнесът очаква от образованието и как тези очаквания могат да станат част от учебните програми на университетите.


Краен срок за регистрация: 15 март 2012 г.