Партньори

Ексклузивен партньор LRQA Ексклузивен партньор LRQA

LRQA е водещ в света сертификационен орган за стандартите ISO 9001. Ние имаме широк обхват от познания във всички индустрии и извършваме оценки по цял свят на местния език. LRQA има над 1500 одитора по света и е одобрила над 53000 компании в 121 страни. Нашият опит в България включва повече от 550 компании. Като стандартна услуга, LRQA Ви предлага акредитирана сертификация по UKAS (United Kingdom Accreditation Service), сертификат за акредитация под номер 001, за която притежаваме глобално покритие за ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 във всички пазарни сектори. Непрекъснато се увеличва броя на организациите, сертифицирани от LRQA- България по:  ISO 22000, TS/16949, ISO 13 485, IFS, BRC, Верификация на емисиите съгласно EU ETS, JI и CDM. Отговаряме и на възникващите потребности на организации от IT сектора, предлагайки сертификация по ISO 27001 и ISO 20000. Акредитациите на LRQA са от органи, членове на IAF (International Accreditation Forum), което гарантира, че всеки издаден от нас сертификат на одобрение е признат и е с еднаква валидност по целия свят.

www.lrqa.bg/

Със съдействието на Българска стопанска камара Със съдействието на Българска стопанска камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.
БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.
Kамарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).
БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

www.bia-bg.com/