Публично-частно партньорство във водния сектор

- A +
Още от Вода
Целта на събитието е да покаже как чрез публично-частното партньорство може да се постигнат по-високи инвестиции, повече ефективност, развитие и иновации и по-добро управление на ВиК дружествата и сектора като цяло. 

Аудитория:
200 участника, представители на бизнеса, инвеститори, областни управители, кметове, изпълнителни директори на ВиК дружества, представители на МРРБ, МОСВ  

Фокус в програмата:
Модели за управление - как секторът да бъде по-ефективен и да привлича повече инвестиции
Финансиране, правна рамка и модели за регулация
Успешни примери

Дата и място:
15 май 2012 г., хотел "Шератон"

Краен срок за регистрация: 11 май 2012 г.

Такса участие: 60 лева с ДДС