Програма

- A +
Изтеглете финалната програма
9:00 – 09:30      Регистрация и кафе
 
9:30 - 09:50    Официално откриване
Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма
Официално обръщение от името на Асимакис Папагеоргиу, заместник-министър на околната среда, енергетиката и климатичните промени, Гърция

09:50 – 11:30   Първи дискусионен панел:
Приоритети на правителството в развитието на газовите връзки.
Южен коридор. Перспективи за добив на газ в региона

Участници в панела:
Делян Добрев
, министър на икономиката, енергетиката и туризма
Кирил Темелков, изпълнителен директор, Булгартрансгаз
Костас Караянакос, ръководител Международни проекти и Доставки на газ, DEPA S.A.
Марк Бийкъм, вицепрезидент и генерален мениджър, Румъния, Sterling Resources
Костадин Сирлещов, партньор и ръководител отдел "Енергетика, проекти и строителство", CMS Cameron McKenna LLP

Модератор: Констанин Стаменов, 
председател, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори
            
11:30 – 12:00    Кафе пауза
 
12:00 – 13:30   Втори дискусионен панел: 
Отварянето на газовия пазар в България

Участници в панела:
Анжела Тонева, член на ДКЕВР
Димитър Гогов, изпълнителен директор, Булгаргаз
Константин Делисивков, изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори
Пола Найденова, изпълнителен директор, Дексиа България

Модератор: Иванка Диловска, председател, Институт за енергиен мениджмънт  

13:30 – 14:30  Закриване и обяд