Програма

- A +
Програма

9:00 – 9:30 Регистрация

9:3
0 – 9:40 Официално откриване
Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

9:40 – 10:00 Специален гост:
Кристофър Гасон, издател, Global Water Intelligence

10:00 – 11:00 Първи дискусионен панел
Възможности за бизнес и партньорство във водния сектор. Успешни примери

Панелисти:
Радослав Русев, управляващ директор, ВиК Добрич
Шай Горен, вице президент Регионално бизнес развитие, Miya Water
Бамбос Караламбос, старши експерт "Неотчетени водни количества", Miya Water
Франсишку Машадо, член на управителния съвет, Sisaqua, част от Consulgal Group, Португалия
Рикардо Гимараеш, EPAL, Португалия

Модератор: Атанаска Николова, заместник-кмет, Община Бургас

11:00 – 11:30 Кафе пауза

11:30 – 13:00 Втори дискусионен панел
Законова и регулаторна рамка, инвестиционни модели и рискове

Панелисти:
Малина Крумова, заместник-министър на околната среда и водите, предстои потвърждение
Жан-Патрик Марке, директор Общинска инфраструктура и околна среда, ЕБВР Лондон
Ивайло Колев, старши експерт, Световна банка

Модератор: Кристофър Гасон, издател, Global Water Intelligence

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Срещи по теми

Дискусионна маса 1: Правни въпроси
Дискусионна маса 2:
 Бизнес модели и технически въпроси
Дискусионна маса 3: Финансови въпроси