Партньори

Entrea Capital Entrea Capital

 Entrea Capital е водеща независима компания в областта на инвестиционното банкиране и корпоративните финанси в България. Екипът на Entrea Capital притежава дългогодишен опит в сферите на банкиране, инвестиции, сливания и придобивания, управленско консултиране и оперативно управление в България, Румъния, Англия, САЩ, Швейцария, Мексико и Япония. Ние предоставяме качествени и специализирани услуги на нашите клиенти, винаги водени от конфиденциалното естество на работата ни. Entrea Capital е ексклузивен представител за България на M&A International. M&A International е водещата световна организация в областта на инвестиционното банкиране, сливания и придобивания и набиране на дялово финансиране. В допълнение към М&А практиката ни, ние предоставяме на клиентите си редица услуги в областта на корпоративните финанси и набирането на капитал. Ние консултираме клиентите си при набиране на дялово или дългово финансиране, което отговаря на инвестиционните им планове. Услугите ни в корпоративни финанси адресират специфичните нужди на нашите клиенти и включват изготвянето на бизнес оценки, бизнес планове, финансови анализи и прогнози и реструктурирания.
 Основана през 1985г. M&A International Inc. предлага ресурс от над 500 специалисти в 43 фирми за инвестиционно банкиране и финансови услуги, функциониращи в 41 държави. През 2009 г., фирмите членки на M&A International са приключили успешно 224 сделки на обща стойност $20,4 млрд. Всички членове на организацията работят в тясно сътрудничество, за да предоставят на клиентите си специализирани услуги в областта на придобиването и продажбата на компании, набиране на дялово финансиране, оценката на активи и други.

www.entrea-capital.com/

Raiffeisen INVESTMENT Raiffeisen INVESTMENT

Raiffeisen Investment, a 100 per cent subsidiary* of the Austrian based investment bank Raiffeisen Centrobank, is a leading M&A advisor in Central Eastern Europe and Turkey.
The guiding principle in the company's core fields of business Mergers&Acquisitions, Equity Capital Markets (ECM), Privatisations, Structured Transactions, Private Placements and Merchant Banking is to act in the best interests of its clients at all times.
Raiffeisen Investment does this by giving impartial advice and by combining top-level industry sector expertise of Raiffeisen Centrobank (Consumer Goods, Agro & Retail, Energy/Utilities, Financial Sponsors, Industrials, Life Sciences, Telecoms Media Technology) with local know-how through the Raiffeisen Investment network with more than 15 country offices. The company's growing reputation and years of success prove that it has become an advisor of choice for transactions in emerging Europe.

www.raiffeisen-investment.com/welcome

.

Schoenherr Schoenherr

Schoenherr е водеща адвокатска компания в Централна Европа и една от първите международни юридически компании, започнала дейност в ЦИЕ и ЮИЕ, покриваща пълния набор от юридически услуги. Със своите 12 офиса и представителства в редица държави, Schoenherr се превръща в една от най-големите компании в региона. Schoenherr Bulgaria започва дейността си у нас през 2004 ч. и оттогава се радва на непрестанен ръст, утвърждавайки се като един от най-силните играчи на пазара. Софийският офис на компанията се е превърнал в популярна точка за международни корпорации, търсещи експедитивни, своевременни и разбираеми правни консултации най-вече в областта на корпоративното право, сливанията и придобивания, възобновяемите енергийни източници и недвижимите имоти. Екип от двадесет и трима юриста, с изключителен опит по специалността си и с международно образование, може да покрие изискванията на всеки значим казус в кратки срокове. Освен от абсолютното ниво на качествена работа по международни стандарти, клиентите на Schoenherr се ползват от разбирането на компанията за техните бизнес нужди и оценяват способността й решително да защитава техните интереси.

Сливанията и придобиванията са се превърнали във важна част от консултантските услуги, предлагани от SchoenherrSofia. Работата в областта на сливанията и придобиванията през последните години включва продължителни усилия върху проекти за възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както и многобройни сделки по сливания и поглъщания в стопанския сектор, включително консултации на фондове за дялово инвестиране. Schoenherr разработва също така настоящи проекти в медиите, рекламата, технологиите, суровините и потребителските стоки.

www.schoenherr.eu/

Deloitte Deloitte


Делойт е най-голямата фирма за професионални услуги в световен мащаб и предлага портфолио от напълно интегрирани професионални услуги в сферата на одитa, управлението на риска, данъчното, правното, финасово и управленско консултиране на публични и частни клиенти, в широк спектър от браншове. С глобално свързана мрежа от дружества-членове в 150 страни, Делойт комбинира възможности от световно ниво и задълбочени местни експертни познания.
В Централна Европа Делойт работи с широк диапазон от специализирани услуги, като в сферата на финансовото и стратегическо консултиране за местни и чуждестранни клиенти специалистите по финансово консултиране в Делойт успешно прилагат придобития международен опит в инвестиционното банкиране в дейностите "Корпоративни финанси и консултантски услуги", "Услуги при сключване на сделки" и "Услуги, свързани с преструктуриране", с цел запазване или увеличаване на стойността на бизнеса на компаниите, които обслужват.

Екипът на Делойт в Централна Европа е консултирал стотици сделки на обща стойност надхвърляща 7 млрд. щ.д. в ключови сектори във всяка от седемнадесетте страни, в които компанията предлага услугите си. Посредством уникалния модел на дейност – интегрирана фирма от множество местни звена, Делойт успява да състави оптимален екип от местни и чуждестранни експерти, съобразен с нуждите на всеки проект.


www.deloitte.com/bg

.

Special Events Group Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

www.seg.bg

PRoPR PRoPR

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

www.pr-o-pr.com