Програма

- A +
Основна програма: Next Year's Business Plan / Зала "Средец"
9.00 - 10.00 Кафе и регистрация 
  Водещ: Теодор Захов, съиздател и председател на Съвета на директорите, Икономедиа АД
10.00 - 10.30 Огнян Донев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Софарма 
10.30 - 11.00 Цветан Алексиев, изпълнителен директор, Сирма 
11.00 - 11.30  Кафе пауза
11.30 - 13.00  Дискусионен панел: Българската икономика през 2014
Какви са прогнозите на институциите? Какво се очаква да се случи в Европа и как ще повлияе то на България и региона? Основни макроикономически фактори, които бизнесът трябва да съобразява. Стратегии за успех на фирмите в България?


Участници:
Славейко Славейков, главен финансов директор, Сосиете Женерал Експресбанк
Николай Гърнев, управляващ съдружник, Ърнст и Янг
Филип Ромбаут, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Агрополихим
Иван Костадинов, генерален директор, НИС Петрол                                                                                                       

Модератор: Георги Ганев, икономист и програмен директор по икономически въпроси, Център за либерални стратегии
13.00 - 14.00  Обяд
14.00 - 14.30  Филип Ромбаут, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, Агрополихим
14.30 - 15.00 Сергей Койнов, изпълнителен директор, AG Capital 
15.00 - 15.30 Ивайло Пенчев, основател и управител, Уолтопия
15.30 - 16.00 Николай Гърнев, управляващ съдружник, Ърнст и Янг
Паралелна програма: Ефективни решения за бизнеса / Зала "Сердика"
11.00 - 11.30  Кафе и регистрация
11.30 - 12.15 Как да постигнем сигурност и предвидимост на финансовия резултат чрез валутно хеджиране?                                                                                        

Участници:
Корнелия Харитонова, изпълнителен директор, Вианд
Катерина Максимова, ръководител отдел Финансови пазари и инвестиционни услуги, Сосиете Женерал Експресбанк
Мартина Мачева, ръководител отдел Големи корпоративни клиенти, Сосиете Женерал Експресбанк
Модератор: Татяна Пунчева-Василева, редактор, в. Капитал
12.15 - 13.00 Покупка или наем е решението за корпоративния парк? Honda Contract Hire - оптимизиране на разходите, данъчни преференции и мотивация за управленския екип

Участници:
Георги Кунев, мениджър продажби - Автомобили, Бултрако
+ финансов директор TBC
+ флийт мениджър TBC
Модератор: Татяна Пунчева-Василева, редактор, в. Капитал