Партньори

Софарма Софарма

"Софарма" АД е най-голямата българска фармацевтична компания, известна със създаването на висококачествени лекарствени продукти. Медикаменти от почти всички фармако-терапевтични групи, повечето от които със социално и жизненоважно значение, съставят портфолиото на компанията. Заводите в страната и чужбина работят в съответствие с високо-технологичните практики и европейските стандарти за GMP, GLP и GDP.  Използването на възобновяеми енергийни източници  и намалените вредни емисии при производството са доказателство за екологичното мислене, което е водещо за Софарма. С 81-годишната си история "Софарма" АД е компания, която със  своя икономически, производствен и интелектуален потенциал се превърна в определящ фактор на фармацевтичните пазари.

www.sopharma.bg

Новартис Новартис

Новартис Интернешънъл АГ е швейцарска мултинационална фармацевтична компания със седалище в Базел, Швейцария. През 2013 година компанията е номер едно в света по продажби с приходи от 57.9 милиарда долара. 17% от тези приходи компанията инвестира в научни изследвания и разработки. В Новартис работят повече от 135 000 служители.
Целта на компанията е да създава и разработва иновативни лекарствени продукти за непосрещнати досега медицински нужди. Всяка година с лекарствата на Новартис се лекуват повече от 1.2 милиарда души.
В България служителите на компанията са повече 100, като две поредни години Новартис е номер едно по продажби в страната. 


www.novartis.com

АбВи АбВи

АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, която разработва усъвършенствани терапии за лечение на някои от най-сложните и тежки заболявания по света. АбВи е лидер в решаването на тези предизвикателства със засилен акцент върху биологичните медицински продукти и таргетната (или прицелна) медицина.
Продуктите и разработките на АбВи са насочени към широк спектър от сериозни заболявания, от които са засегнати значителен брой пациенти, включително - хепатит C, ревматоиден артрит, псориазис, множествена склероза, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон и др.
Приоритет за нас са нашите пациенти и стремежът да направим живота им по-здрав.
АбВи е наследник на Aбот – фармацевтична компания създадена през 1888. През 2013 г. Абви се раздели от Абот, като наследи нейните богати традиции и опит и се съсредоточи върху разработването на иновативни продукти.  В световен мащаб  28 000 служители работят в Абви. Компанията обслужва пациенти в повече от 170 страни със седем центрове за научно-изледователска дейност  и производствени обекти в цял свят.

http://www.abbvie.com/

Ново Нордиск Ново Нордиск

Ново Нордиск е датска фармацевтична компания с над 90 години опит в иновациите на диабетни грижи. Компанията е лидер в производството на инсулин и единствената, произвеждаща всичко необходимо за съвременното инсулиново лечение - инсулин, инжектиращи устройства и игли. Освен в диабета, компанията има водещи позиции в лечението на хемофилията, терапията с растежен хормон и хормонално заместителната терапия. Ново Нордиск има повече от 40 700 служители в 75 страни и предлага своите продукти в 180 държави, където те достигат до над 23 милиона пациента. Акциите на Ново Нордиск В са изнесени на NASDAQ OMX Копенхаген (Novo-B), а ADR – на Ню Йоркската стокова борса (NVO).

www.novonordsik.com
.

АмЧам АмЧам

 Американската търговска камара в България - АмЧам обединява над 300 американски, български и мултинационални компании в страната. За 19 години в България, Камарата се превърна във водеща бизнес асоциация, като инициатор на събития на актуални теми в областта на икономиката, международните и национални политики и социалната сфера. Мисията на АмЧам е да подобрява бизнес средата, инвестиционния климат и стандарта на живот в страната, като ангажира вниманието на всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, неправителствен сектор и медии – за продуктивен диалог и сътрудничество. Камарата е член на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) и на Европейския съвет на Американските търговски камари (AmChams in Europe).
АмЧам учреди своя комитет по здравеопазване в началото на 2014 г., с цел да допринесе за решаване на проблемите в сектора, използвайки опита, потенциала и експертизата на своите членове. Камарата смята, че е необходима прозрачна и предвидима регулаторната среда в сектор здравеопазване, както и активно участие на всички заинтересовани страни. АмЧам има за цел да си сътрудничи активно с Американската камара към Европейския Съюз (AmCham EU) и други сходни организации за разработване и подобряване на политики в здравеопазването на Eвропейско и национално ниво.

www.amcham.bg

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group са добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. Компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и фирмите - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

seg.bg

PR партньор: PRoPR PR партньор: PRoPR

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

pr-o-pr.com