Лектори

Ирена Младенова Ирена Младенова

Ирена Младенова има магистърска степен по стопанско управление от СУ "Св. Климент Охридски" и магистърска степен по банково дело и предприемачество от бизнес училище MasterBE, Италия. Работила е шест години в неправителствения сектор с основен фокус МСП и предприемачество, европейска интеграция, финансов сектор; последната й длъжност е била изпълнителен директор на Институт за икономическа политика. Има пет години опит като старши консултант в международната консултантска компания A.T. Kearney. Като консултант е работила по проекти за водещи компании от леката промишленост, финансовия и публичния сектор в Централна и Източна Европа в области като преструктуриране, програми за управление на разходите, организационнна ефективност, внедряване на нови продукти, стратегии за навлизане на нови пазари. От 2011 г. работи в публичния сектор като съветник по икономически политики в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а след това - като част от икономическия екип в Администрацията на Президента на Република България, където работи в области като: иновации, конкурентоспособност, инвестиции, бизнес среда. Ирена Младенова преподава в СУ "Св. Климент Охридски" организационно развитие и промяна, предприемачество, маркетинг.
През периода 13 март 2013 г. - 29 май 2013 г. Ирена Младенова е заместник-министър на икономиката и енергетиката в 88-то служебното правителство на Р България.

Христо Стоянов Христо Стоянов

Христо Стоянов управлява дейностите по бизнес развитие на Европейския Инвестиционен Фонд в България. Той се присъединява към екипа на ЕИФ в София през 2011г. и отговаря за операциите на български холдингов фонд, предоставящ финансиране за малкия и среден бизнес от структурните фондове на ЕС посредством финансови инструменти като кредитни гаранции, стартъп акселератори и фондове за рисков капитал. Той е член на директорския борд на ДЖЕРЕМИ България – дружество, финансиращо диверсифицирано портфолио от дялови фондове за рискови инвестиции и продукти за защита от кредитен риск в банкови институции. Преди ЕИФ, Христо е управлявал проекти по сливания и придобивания във Форем Консултинг в София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от University of Notre Dame в САЩ. 

.

Кирил Величков Кирил Величков

Доктор Кирил Величков е ръководител на дирекция "Европейски проекти и финансови институции" в СИБанк. Той отговаря и за темите, свързани с европейски проекти в рамките на KBC Group.
Величков има над 15 години опит по европейски проекти. Работил е за звената за управление на програмите ФАР и "Сократ". По темата европейско финансиране и европейски проекти е бил консултант на неправителствени организации и държавни институции.  
Хоноруван преподавател е в НБУ, лектор е в Дипломатическия институт, работи и като независим експерт за Европейската комисия.


.

Дочо Карадочев Дочо Карадочев

Дочо Карадочев e изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане.
Господин Карадочев е завършил УНСС - София, специалност "Счетоводство и контрол на външнотърговските операции". Управлявал е отдел "Частно банкиране" в банка "Биохим". Преди това Карадочев е бил директор на дирекция "Валутни и парични пазари" в Централна кооперативна банка.
Има специализации в Германия, САЩ, Холандия, Япония, Австрия, Англия, Белгия. Член е на Българската дилърска асоциация. 

.

Милена Виденова Милена Виденова

Милена Виденова и управител на Coface за България от април 2012 г. Професионалният й опит включва редица управленски позиции в банковата и финансовата сфера – съветник "Риск мениджмънт, проектно финансиране и еврофондове" в HYPO NOE Gruppe Bank AG, Австрия, директор "Кредитен риск" във Финансиа Груп, ръководител "Еврофонодве, публични финанси и банково застраховане" в Уникредит Булбанк, Директор "Регионални Корпоративни Центрове и Продуктово Развитие" в Ейч Ви Би Банк Биохим и други.
Магистър е по международни икономически отношения от УНСС, с множество специализации в страната и чужбина.


.

Д-р инж. Венцислав Славков Д-р инж. Венцислав Славков

Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на "Спесима" от 1989 г. Компанията е специализирана в развитието и внедряването на системи за автоматизация на промишленото производство, основно леярската промишленост. От 1998 г. 49% от "Спесима" са собственост на немската Frech Group - една от най-големите компании в света за производство на машини за хоризонтално леене на алуминиеви сплави под високо налягане. Чрез германските си партньори българската компания продава роботите си в над 30 страни на три континента. Венцислав Славков е завършил Техническия университет в София и има две магистратури - "Двигатели с вътрешно горене" и "Механични системи в роботиката". Има и диплома по "Инженерна журналистика" от Софийския университет. Преминал е редица специализации по роботика в Казахстан, Германия, Белгия и др.

Боян Стефов Боян Стефов

Завършил с отличие УНСС през 2000 г. със степен  магистър по финанси, през 2006 г. Боян Стефов придобива и степен магистър по бизнес администрация (MBA) в Оксфордския университет.
Професионалният му път започва през 2001 г. в ЦКБ АД на позиция анализатор, работи като дилър в Демирбанк, а през 2005 г. е назначен за портфолио мениджър в ПОК ДСК Родина. В периода 2006 – 2009 г. Боян Стефов работи като проектен мениджър в McKinsey & Company, а в периода 2010 – 2014 г.  е вече младши партньор в същата компания. През май 2014 г. е назначен за ръководител на направление "Корпоративно банкиране" на Банка ДСК.
Владее английски език, говори руски и немски.