Програма

- A +
08:30 – 09:00 Регистрация и кафе

09:00 - 09:20 Официално откриване
д-р Кирил Добрев, Комисия по здравеопазването на Народното Събрание
д-р Петър Москов, министър на здравеопазването на Република България
Тони Томпсън, постоянен представител за България на Световната банка
д-р Венцислав Грозев, председател на Българския лекарски съюз
проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз
д-р Андрей Ковачев, евродепутат, ЕНП/ГЕРБ
 

09:20 – 11.30 Първи дискусионен панел:
Какво представляват здравните реформи и възможностите за лечение на пациентите?

Модератор: д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация

Синтез на проведените здравни реформи. Подзаконовата нормативна уредба на Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения
д-р Петър Москов, министър на здравеопазването на Република България

Предизвикателства в контрола на сърдечно-съдовите заболявания
доц. д-р Арман Постаджиян, интензивен кардиологичен сектор УМБАЛ "Света Анна", председател на Дружеството на кардиолозите в България

Биотехнологични иновации - съвременен подход към нерешените проблеми в кардиологията
д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Amgen Bulgaria, президент на AmCham

Онкохематологията – иновация, водена от нуждата на пациента
проф. д-р Георги Михайлов, национален консултант по клинична хематология, изпълнителен директор на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Повишаване значимостта на хроничните белодробни болести
доц. д-р Диана Петкова, председател на Българското дружество по белодробни болести - поканена

За комплексен подход в лечението и профилактиката на захарния диабет
д-р Наталия Темелкова, ендокринолог, УМБАЛ "Александровска"

Защо намаляваме толкова бързо? Основни проблеми пред детското и майчиното здравеопазване
д-р Георги Стаменов, основател на МБАЛ за женско здраве "Надежда"

11:30 – 12:00 Кафе пауза

12.00 – 13:30 Втори дискусионен панел
Цени и реимбурсация на лекарства. Безопасност и достъп до лекарствени продукти

Модератор: проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз

 
Предизвикателствата пред Националната здравноосигурителна каса
д-р Глинка Комитов, управител на Националната здравноосигурителна каса

Здравеопазването: Инвестиция или разход?
Йерун Вайтес, генерален директор Sanofi, Югоизточна и Централна Европа

Ценообразуване или защо цените на лекарствата в България са най-ниските в ЕС?
проф. д-р Николай Данчев, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

Как в България ще се прилага НТА?
проф. д-р Петко Салчев, директор на дирекция "Класификационни системи", Национален център по обществено здраве и анализи

Стратегия за развитие на клиничните проучвания в България
доц. Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата

Повишаване прозрачността в отношенията между индустрията и медицинските специалисти - обща мисия в името на обществото
Ксавие Пюеш, генерален мениджър на GSK България

Кодекс за оповестяване
Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM

Пет причини защо паралелният внос е полезен за обществото
Гергана Андре, заместник-председател на УС на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства

13:30 – 14:30 Обяд

14:30 – 16:00 Трети дискусионен панел
Реформа на болничния сектор

Модератор: д-р Венцислав Грозев, председател на Българския лекарски съюз

Някои данни от последния доклад на Световната банка
Тони Томпсън, постоянен представител за България на Световната банка

Поглед отвън: уроци от здравни реформи в Европа и света
Диана Николаева, управляващ съдружник отдел "Консултации по сделки", EY България

Изнасяне на медицински дейности от болнична в извънболнична помощ. Остойностяването на медицинския труд и прекъсване на зависимостта на заплащането на медицинския персонал от клиничните пътеки
д-р Венцислав Грозев, председател на Българския лекарски съюз

Медицинските стандарти и практиката
проф. д-р Асен Гудев, председател на Съюза на българските медицински специалисти

Частното здравеопазване - ключ към растежа на икономиката
д-р Явор Дренски, председател на Националното сдружение на частните болници