Партньори

BlackPeak Capital BlackPeak Capital

BlackPeak Capital e един от избраните фонд мениджъри от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) да управлява ко-инвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро и сe фокусира върху инвестиции в малки и средни предприятия. BlackPeak Capital ще може да инвестира заедно с други финансови инвеститори или частни лица при еднакви условия на инвестиция. Средният размер на инвестициите на фонда ще бъде между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, включваща и тази на ко-инвеститор, ще бъде в размер от 2-6 млн. евро. Фондът ще може да инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с размер на инвестицията от 300 хил. евро до 1 млн. евро.
BlackPeak Capital може да инвестира в широк кръг от индустрии, изключвайки селско стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен потенциал, както и лидери на местния пазар. Средствата от инвестицията, реализирана чрез увеличение на капитала или мецанин финансиране, може да се използват от предприемачите за различни инициативи в помощ на растежа на компанията.
В екипа управляващ фонда влизат доказали се професионалисти със значителен опит в сферата на сливанията и придобиванията, дяловите инвестиции и рисковия капитал в България. Росен Иванов е съосновател на Entrea Capital, водеща фирма в областта на сливанията и придобиванията в България и партньор на Rothschild за страната. Росен има професионален опит в McKinsey в Ню Йорк и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в Лондон. Ивайло Господинов е бивш съдружник в Entrea Capital, както и дългогодишен управител на Raiffeisen Investment България. Ивайло има професионален опит в Ernst & Young и Arthur Andersen. Екипът има амбицията да помага на компаниите, в които инвестира не само финансово, но и с активно участие за подобряване на корпоративното управление и подготовка за последващо привличане на стратегически партньор или листване на международна борса.

www.blackpeak-capital.com

Entrea Capital Entrea Capital

Entrea Capital е водеща независима българска консултантска фирма в областта на инвестиционното банкиране. Компанията е основана през 2007г. със смела визия и ясна формула за постигането ѝ: предоставяне на консултантски услуги, целящи да създадат възможно най-голяма стойност за всеки един клиент. Нашата способност да помагаме на клиентите си, изправени пред сложни финансови и корпоративни проблеми и нашата експертиза и ангажираност като независим и обективен консултант ни спечелиха доверието на водещи български и международни компании.
Партньорите и екипът на Entrea Capital притежават ценната комбинация от опит в инвестиционно и корпоративно банкиране, корпоративни финанси и мениджмънт консултиране в България, Румъния, Великобритания, САЩ и Япония. Entrea Capital предлага персонализирано и обективно консултиране благодарение  на най-големия специализиран екип в сферата на сливания и придобивания в България с повече от 100 годишен съвкупен професионален опит.
Entrea Capital е екслузивен партньор на Rothschild за България. Rothschild е един от най-големите глобални независими финансови консултанти. С над 900 консултанти в 40 държави с локална ескпертиза и създадени дългосрочни глобални взаимоотношения се предлагат ефективни решения на множество клиенти по целия свят.

www.entrea-capital.com


.

Schoenherr Schoenherr

Schoenherr е водеща адвокатска компания в Централна Европа и една от първите международни юридически компании, започнала дейност в ЦИЕ и ЮИЕ, покриваща пълния набор от юридически услуги. Със своите 12 офиса и представителства в редица държави, Schoenherr се превръща в една от най-големите компании в региона. Schoenherr Bulgaria започва дейността си у нас през 2004 ч. и оттогава се радва на непрестанен ръст, утвърждавайки се като един от най-силните играчи на пазара. Софийският офис на компанията се е превърнал в популярна точка за международни корпорации, търсещи експедитивни, своевременни и разбираеми правни консултации най-вече в областта на корпоративното право, сливанията и придобивания, възобновяемите енергийни източници и недвижимите имоти. Екип от двадесет и трима юриста, с изключителен опит по специалността си и с международно образование, може да покрие изискванията на всеки значим казус в кратки срокове. Освен от абсолютното ниво на качествена работа по международни стандарти, клиентите на Schoenherr се ползват от разбирането на компанията за техните бизнес нужди и оценяват способността й решително да защитава техните интереси.
Сливанията и придобиванията са се превърнали във важна част от консултантските услуги, предлагани от Schoenherr Sofia. Работата в областта на сливанията и придобиванията през последните години включва продължителни усилия върху проекти за възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както и многобройни сделки по сливания и поглъщания в стопанския сектор, включително консултации на фондове за дялово инвестиране. Schoenherr разработва също така настоящи проекти в медиите, рекламата, технологиите, суровините и потребителските стоки.

www.schoenherr.eu/

Делойт Делойт

Делойт е най-голямата фирма за професионални услуги в световен мащаб и предлага портфолио от напълно интегрирани професионални услуги в сферата на одитa, управлението на риска, данъчното, правното, финасово и управленско консултиране на публични и частни клиенти, в широк спектър от браншове. С глобално свързана мрежа от дружества-членове в 150 страни, Делойт комбинира възможности от световно ниво и задълбочени местни експертни познания.
В Централна Европа Делойт работи с широк диапазон от специализирани услуги, като в сферата на финансовото и стратегическо консултиране за местни и чуждестранни клиенти специалистите по финансово консултиране в Делойт успешно прилагат придобития международен опит в инвестиционното банкиране в дейностите "Корпоративни финанси и консултантски услуги", "Услуги при сключване на сделки" и "Услуги, свързани с преструктуриране", с цел запазване или увеличаване на стойността на бизнеса на компаниите, които обслужват.
Екипът на Делойт в Централна Европа е консултирал стотици сделки на обща стойност надхвърляща 7 млрд. щ.д. в ключови сектори във всяка от седемнадесетте страни, в които компанията предлага услугите си. Посредством уникалния модел на дейност – интегрирана фирма от множество местни звена, Делойт успява да състави оптимален екип от местни и чуждестранни експерти, съобразен с нуждите на всеки проект.

www.deloitte.com/bg
.

JEREMIE JEREMIE

JEREMIE е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.
JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).
Джереми България ЕАД e дружество със специална цел, учредено през 2010г. съгласно Рамковото Споразумение между ЕИФ и Правителството на Република България за изпълнението на Инициатива JEREMIE. Дружеството е еднолична собственост на ЕИФ и използва инструменти за финансов инженеринг като гаранции по кредитни портфейли и инвестиции в схеми за рисков капитал, предназначени за подкрепа на растежа и иновациите сред малкия и среден бизнес в България. В рамките на JEREMIE инициативата в България, дружеството ще инвестира в 5 дялови фонда специализирани в различни етапи от икономическия цикъл – инвестиции в стартиращ бизнес, рисков капитал, растящи бизнеси и мецанин инвестиции. 

jeremie.bg

Raiffeisen Bank International Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International AG (RBI) е водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия, както и в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 15 пазара от региона са покрити от дъщерни банки. Групата с състои от множество други доставчици на финансови услуги в областта на лизинга, управление на активи, както и сливания и придобивания.
Близо 53200 служители обслужват 14.8 милиона клиенти през 2780 бизнес обекта, повечето от които се намират в ЦИЕ.
RBI  e дъщерна компания на Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB индиректно притежава около 60.7% от акциите, а останалите се търгуват публично, като са листнати на Виенската фондова борса. RZB е централната институция на Raiffeisen Banking Group, най-голямата банкова група в Австрия.


http://www.rbinternational.com/


.

AIG AIG

AIG бе първата застрахователна компания, собственост на стратегически инвеститор, която започна операции в България през 1996г.
Днес тя оперира на българския пазар като клон на AIG Europe Ltd и е с рейтинг за финансова стабилност "А+" от Standard & Poors. В България AIG предоставя услуги на корпоративни клиенти в областта на застраховането на имущество, строително – монтажни рискове, карго и широк набор от застраховки на отговорности – на трети лица, на членове на управителни органи на компании, за различни професии, кибер отговорности, при сливания и придобивания, при замърсяване на околната среда и др.
През 2014 бе открит и многоезичен център за споделени услуги за обслужване на бизнеса на AIG в Европа в областта на администрирането на застрахователни полици, ликвидацията на щети и др. 

www.aig.bg

Chivas Chivas

The Venture е глобален проект на Chivas Regal, който търси бизнес-идеи, които имат потенциала да донесат и социална промяна.
Предприемачи от над 25 държави са поканени да представят своите проекти локално, а един финалист от всяка държава ще има възможността да представи проекта си в Силициевата долина и да се бори за част от наградния фонд, който възлиза на $1 000 000. Тази сума ще бъде отпусната на един или няколко предприемачи с идеи за бизнес, като условието е бизнесът им да провокира значима социална промяна.
Идеята за проекта идва от разбирането, че на всеки пазар по света се заражда едно ново поколение потребители, които все повече вярват, че бизнесът трябва да бъде сила, която създава и работи в полза на доброто. Социалната промяна все повече има нужда не само от усилията на правителствата и неправителствените организации, но и от предприемачите, които могат да допринесат с идеите си за промяната на социалната среда около нас.
България е идентифицирана като страна с потенциал да допринесе към инициативата и ще има шанса да излъчи свой локален победител, който да се състезава за наградата от 1 милион долара за реализация на бизнес идеята си.
Българите с идеи за бизнес, насочен към значима обществена кауза, трябва да се регистрират на сайта на инициативата, където да попълнят регистрационна форма. Приемането на заявки започна на 15 септември 2015 г., а крайният срок за подаването им е 1 декември 2015 г. Единственото ограничение за кандидатите е да имат навършени 25 години.

www.theventure.com/bg/en/


Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране

Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране е сдружение с нестопанска цел, коeто си поставя за задача да подпомогне връзката и взаимодействието на всички участници в инвестиционния пазар в България. Асоциацията ще съдейства за развитието на българския дялов и рисков инвестиционен капитал чрез осъществяване на международни връзки и професионално развитие на инвестиционната дейност на ангажираните фондове и инвеститори. Преследвайки основните си цели, асоциацията ще участва в подпомагането на българските малки, средни и големи предприятия, които търсят и имат нужда от дялово инвестиране, както и на своите членове при осъществяването на инвестиционната им дейност.
Учредителите са Black Peak Capital Partners, EMP Invest Bulgaria, LauncHub Advisors, Eleven Bulgaria, Neveq Capital Partners и Rosslyn Capital Partners и адвокатско дружество "Боянов и Ко.". Асоциацията приема за членове фондове за дялово инвестиране и рисков капитал и всеки, който активно са занимава с инвестиции в капитала на дружества като бизнес ангели, консултанти, адвокадски кантори и др., както и организации и хора, които активно се занимават с промотирането на инвестиции в България.

SeeNews SeeNews

SeeNews е световен доставчик на бизнес новини и пазарни проучвания и издател на годишната класация SeeNews TOP 100 на най-големите компании в Югоизточна Европа. SeeNews е издател и на:
The corporate wire– независим доставчик на бизнес и финансови новини в реално време предлагащ детайлно покритие на бързорастящите пазари в югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Словения.
Power market review– предоставя новини и данни заенергийния сектор в Централна и Югоизточна Европа.Сервизът предоставя и достъп до аналитични интерактивни графики с надеждни данни за производство и потребление на електроенергия, както и за междугранична и спот-търговия на пазара.
Renewables– предлага новини и анализи за пазара на възобновяеми енергийни източници, покривайкине само традиционнитепазари в Западна Европа и САЩ, но и потенциално растящите пазари от БРИК, Северна Африка, Югоизточна Азия, Централна и Източна Европа.
Competitive Intelligence– предоставя труднодостъпна информация и данни, изготвя собствени анализи, включително профили на компании, финансови и индустриални доклади и проучвания по поръчка.
SEE TOP 100– годишна класацияна най-големите компании в Югоизточна Европа.Включва интервюта с пазарните лидери и анализи на основните тенденции на най-динамично развиващите се отрасли в Югоизточна Европа.

www.seenews.com

CEO CLUB BULGARIA CEO CLUB BULGARIA

CEO CLUB BULGARIA е най-голямата неформална бизнес мрежа за активни бизнес лидери и предприемачи, работещи в и с България. Сред членовете са само изпълнителни директори, хора на ръководни позиции, отговарящи за малки, средни или големи организации, както активни собственици на бизнес.
Целта на клуба е да предложи и създаде правилната и ефективна среда от хора, които вземат решения за развиване на бизнес в България и които споделят съвременни принципи на активност, конструктивен подход и бизнесетика.
Главните теми на Клуба включват:
* Бизнес нетуъркинг
*Кариерно израстване и възможности за работа на ниво изпълнителен директор
*Търсене на партньори
*Виртуален консултативен съвет
*Предприемачески и инвестиционни идеи
*Хоби и лайфстайл
Присъединяването към клуба става само след покана.То е ограничено само до старши мениджъри и предприемачи, работещи в и с България.

www.ceoclub.bg