Партньори

СИБАНК СИБАНК

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните  канали за дистрибуция.   
От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България - ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

www.cibank.bg

HILL International Bulgaria HILL International Bulgaria

HILL International Bulgaria е част от австрийската консултантска група HILL International GmbH. Към настоящия момент ние имаме над 50 офиса в повече от 30 страни. Ние сме Вашият надежден партньор, когато имате нужда от експертни решения в областта на търсене и подбор; развитие на таланти, идентифициране на ключови служители и лидери; корпоративна ЧР стратегия.
Вече 25 години в България ние заставаме на страната на отделните професионалисти, общности и организации по пътя им на преоткриване на ценностите и разгръщане на пълния им потенциал, довеждайки ги до значими промени и посока на успешен бизнес. 
Нашите основни бизнес направления:
Търсене и подбор, изцяло фокусиран върху ниво среден и висок мениджмънт. Ние сме експерти не само при идентифицирането на правилния кандидат, но и в избирането на професионалист с правилните личностни характеристики, които биха били подходящи за Вашата организация и корпоративна култура
Развитие на персонала – Анализ на Потенциала, Центрове за оценка и развитие, Оценка на Ефективност и Ефикасност, Коучинг, Аутплейсмънт (outplacement) и Кариерно консултиране и др.
Развитие на организацията – Ре-дизайн на бизнес процеси, Програми за развитие на Лидери, Управление на промяната, Стратегическо планиране
През всичките тези години ние изградихме солидна професионалната основа, на която бизнес психологията да подпомогне адекватно човешкия фактор - като индивид, група и организация.
Повече на www.hill.bg

MultiSport MultiSport

Програмата MultiSport на BenefitSystems e придобивки за служители, която дава достъп до стотици фитнес центрове, студиа и плувни комплекси в цяла България. Това е карта, базирана на месечен абонамент, която позволява на ползвателя да посещава всеки обект в мрежата.
Benefit Systems вече 15 години е лидер в областта на социалните придобивки в Полша, а за година и половина на българския пазар, може да се похвали с над 300 спортни обекта в цялата страна, с над 100 спортни и релаксационни дейности и над 15 000 картодържателя.

benefitsystems.bg

Американската търговска камара в България - АмЧам Американската търговска камара в България - АмЧам

Американската търговска камара в България - АмЧам (www.amcham.bg) обединява над 330 американски, български и мултинационални компании в страната. За своите 21 години в България Камарата се превърна във водеща бизнес асоциация, като инициатор на събития на актуални теми в областта на икономиката, международните и национални политики и социалната сфера. 
Мисията на АмЧам е да подобрява бизнес средата, инвестиционния климат и стандарта на живот в страната, като ангажира вниманието на всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, неправителствен сектор и медии – за продуктивен диалог и сътрудничество.
Камарата е член на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) и на Европейския съвет на Американските търговски камари (AmChams in Europe). 
Публикации: Ежеседмичен електронен бюлетин AmCham Weekly, cписание (AmCham magazine), електронно издание Visit Europe, Годишен бизнес справочник AmCham Yearbook
LinkedIn Page
AmCham Bulgaria Twitter

Германо-Българската индустриално-търговска камара Германо-Българската индустриално-търговска камара

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.

Германо-Българската индустриално-търговска камара:

- Представлява германската икономика в България, информира за икономическите характеристики на дестинациите Германия и България и работи в интерес на двустранните икономически отношения;
- Подкрепя сътрудничеството между германски и български фирми и институции; защитава интересите на своите членове като играе ролята на техен глас спрямо българската политика, държавна администрация и общественост; подпомага различни проекти в партньорство с български фирми и институции;
- В рамките на запазената марка за услуги DEinternational предоставя информационни разработки и консултира германски и български фирми с цел подпомагане на тяхната външнотърговска дейност; организира и провежда търсене на делови партньори, бизнес срещи, кооперационни борси, делови пътувания, конференции, информационни форуми, тематични проекти; подготвя информационни материали и анализи по икономически и правни въпроси, извършва пазарни и маркетингови проучвания;
- ГБИТК е официален представител на пет от най-големите германски панаира за България – Дюселдорфския, Нюрнбергския, Мюнхенския, Кьолнския и Лайпцигския – и подпомага български изложители и посетители при интерес и участие в германските изложения.

bulgarien.ahk.de


Френско-българска търговска и индустриална камара Френско-българска търговска и индустриална камара

Френско-българска търговска и индустриална камара е организация с нестопанска цел, която обединява около 190 френски, български и международни компании. Камарата е израз на воля от страна на българските и френските предприемачи да обединят сили, с цел да окуражават и развиват двустранните икономически и търговски отношения между двете страни. През 2015г. ФБТИК ще отпразнува 10-тата си годишнина като ключов партньор на българските и френските компании. 

ФБТИК:

- Представлява френския бизнес в България и насърчава двустранните отношения между двете страни;
- Подкрепя българските компании, които желаят да изнасят във Франция;
- Подпомага за популяризирането на Франция в България и защитава интересите на членовете си пред българските институции;
- Организира редовни събития с цел да развива сътрудничеството, както между членовете, така и с различни партньори;
- Предлага пълна гама от услуги за компании, които се интересуват от развитие на българския или френския пазар.

ФБТИК е част от CCI France International (международна мрежа на френските търговски камари в чужбина), която днес наброява 112 камари в 82 страни по целия свят.  Организацията на международните камари поддържа и тесни връзки с регионалните търговски и индустриални камари във Франция.

www.ccifrance-bulgarie.org

Италианска търговска камара в България Италианска търговска камара в България

Италианска търговска камара в България работи повече от десет години рамо до рамо с българските и италиански фирми, подкрепяйки ги в процеса на тяхната интернационализация. Организира инициативи насочени към облекчаване достъпа на италианските фирми на българския пазар, подпомага създаването на бизнес контакти на италианските фирми с български такива и развива активна дейност по предоставяне и разпространяване на информация посредством постоянен мониторинг на тенденциите в отделните сектори.
Италианска търговска камара в България е регистрирана по българското законодателство в СГС и е призната от Италианското правителство с Декрет на Министерство на Икономическото развитие по смисъла на Закон n. 518/70 (Реорганизация на Италианските търговски камари в чужбина).
Италианска търговска камара в България е част от Асоциацията на Италианските търговски камари в чужбина (Assocamerestero,www.assocamerestero.it), която включва 79 камари от 54 страни по света с повече от 140 офиса и над 25.000 асоциирани фирми, от които около 70% са местни фирми работещи с Италия. Данни, опит и конкретни възможности на италианската мрежа от национални камари ( 105 бр. в цяла Италия) и с италианските камари в чужбина се обменят с помощта на международната информационна платформа Pla.net.
С присъединяването на страната към ЕС се зароди Експертен съвет по Структурни фондове и Европейски програми, който има за цел да насърчи и облекчи достъпа до инициативите на ЕС от страна на фирми, институции и организми работещи на българска територия.
В офиса са активни информационни и промоционални бюра на панаирните структури на Милано и Римини за България, както и на други от по-големите панаирни организатори, с които Камарата работи в тясно сътрудничество.
 
camcomit.bg

EVN България EVN България

Групата EVN България е създадена след приватизация на енергийни дружества в началото на 2005 г. Първоначално EVN България обхваща бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна България. От декември 2007 г. EVN България разширява своята активност чрез две нови компании − EVN TSEE, която притежава лицензии за търговия с електрическа енергия и EVN България Топлофикация, която е активна в областта на топлоснабдяването в Пловдив. От 2009 г. EVN България реализира и проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Компанията черпи от дългогодишния опит и традиция на концерна EVN AG Австрия и е надежден партньор в развитието и осъществяването на международни проекти.

Основни бизнес дейности на EVN България: 
Разпределение, снабдяване и търговия с електроенергия и въглеродни емисии
Производство и снабдяване с топлоенергия
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници

EVN България инвестира над 1,3 милиарда лева в подобряване на енергийна инфраструктура, производствени мощности и клиентско обслужване за периода от 2005 г. до 2016 г. В рамките на този период EVN България постигна значими резултати в посока енергийна ефективност, намаляване на технологичните мрежови загуби, клиентско обслужване, модернизация на енергийните си инфраструктура и мощности, иновации, и подкрепа на процеса на либерализация на пазара на електроенергия в страната.

Факти за EVN България 2005 – 2016 г.:
Над 1,3 милиарда лева инвестиции в енергийна инфраструктура и клиентско обслужване 
Два нови диспечерски центъра за управление на мрежата 
Намален технологичен разход под 9,5%
Най-модерната когенерационна централа за топло- и електроенергия на Балканите
Централно охлаждане в Пловдив, за първи път в България
Модерен 24/7 телефонен център 
Онлайн решения и нови клиентски инициативи 

www.evn.bg

Social Freaks Social Freaks

Social Freaks е единствената криейтив агенция в Пловдив. Дейността й е свързана с цялостни решения в областта на маркетинга. Агенцията има над 13 години опит в сферата на визуалната комуникация, бранд идентичност, мащабни уеб проекти, цялостни интегрирани кампании и социални медии. * Криейтив и дизайн Екипът на Social Freaks има опит в създаване на бранд идентичност, позициониране и пре-позициониране на продукти и услуги в различни сфери на бизнеса и успешно реализирани редица OOH и неконвенционални кампании. * Уеб и дигитален маркетинг От 2003г са реализирали 100+ уеб проекта и редица мащабни онлайн кампании, както за български, така и за Forture 500+ US и UK компании. Вярват в успешното взаимодействие и кръстосване на офлайн и онлайн комуникация и се гордеят с дългогодишния си опит и клиенти. * Социални медии и online реклама Social Freaks са създали и управляват страници с 1 милион фена. Имат 5 годишен опит в създаването на инновативни кампании и поддържане на смислена и устойчива комуникация с феновете.
 
www.socialfreaks.org