Лектори

Д-р Кирил Николчев Д-р Кирил Николчев

Д-р Кирил Николчев е генерален мениджър за България на биофармацевтичната компания AbbVie от 2013 г. Преди това е работил в Abbott Laboratories, където преминава през всички йерархични нива – от продуктов до генерален мениджър. Преди да се присъедини към Абот, той е работил в DePuy, Johnson & Johnson и Solvay Pharma. През 1999 г. завършва медицина в Медицинския университет във Варна, а през 2012 г. придобива магистърска степен по бизнес администрация от City University of Seattle.

Иван Колев Иван Колев

Иван Колев е основател и прокурист на една от най-големите частни болница в България – МБАЛ "Тракия". Завършил е висше образование в Техническия университет в София с две специалности - индустриален мениджмънт и мениджмънт на маркетинга.
От 1997 г. е член на Съвета на директорите на "Металик", а от 2002 г. на "Енергоремонт Гълъбово". През 2004 г. става изпълнителен директор на "Ида Метан".
От 2007 г. до 2009 г. е член на Общинския съвет в Ст. Загора и преседател на Постоянната Комисия по Стопанска и Инвестиционна политика в него. През 2009 г. е избран за депутат от ГЕРБ в 41-то Народно събрание, става член на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
От 2008 г. и до момента г-н Колев е представител на едноличния собственик на капитала в Болница "Тракия". Член е на КРИБ, на Националното сдружение на частните болници, част е от УС на Българска болнична асоциация.
Владее английски, руски и немски език.

Проф. д-р Николай Данчев Проф. д-р Николай Данчев

Проф. д-р Николай Данчев завършва хуманна медицина през 1979 г. в гр. София. Защитава дисертация през 1985 г. на тема "Поведенчески и неврохимичен анализ на нови транквилизатори и антидепресанти". Има придобита специалност по "фармакология" 1986 г. и курс по линия на СЗО "рационална фармакотерапия" в Холандия 1999 г. Специализирал е по линия на "Темпус" в Испания, Англия и Италия.
Проф. Данчев е преподавател по фармакология за студенти фармацевти от 1985 г. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. професор по фармакология във ФФ на МУ София. Притежава опит в регистрацията на лекарства. Бил е член, заместник-председател и председател на КЛС в ИАЛ. Автор и съавтор на 8 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 140 научни труда, повечето от които в чужбина и цитирани над 400 пъти.

Проф. д-р Петко Салчев Проф. д-р Петко Салчев

Завършил висше образование по медицина през 1987 и икономика през 2003 година. От 1989 година до 2011 година е на работа в Катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт" към МУ – София, като е преминал през всички научно-преподавателски степени – асистент, главен асистент, доцент. В периода 2008-2011 е Ръководител на Катедрата. През 2001 година защитава дисертация на тема "Ролята на общопрактикуващия лекар в България". През 2003 година е избран за доцент, а през 2012 година за професор по социална медицина. 1996-1997 година е бил Директор на РЦЗ – София град. 2001-2003 – Директор на Университетска болница "Царица Йоанна". 2003 -2005 – заместник- министър на здравеопазването. Ноември 2011 година е назначен към секция "Макроикономика" на Института за икономически изследвания към Българска Академия на науките. От 2011 година е Директор на дирекция "Класификационни системи" към НЦОЗА, която през 2015 година е преименувана в Дирекция "Класификационни системи, стандарти и иновации".
 

Илиан Григоров Илиан Григоров

Изпълнителен директор на МБАЛ "Токуда Болница София" и ДКЦ "Токуда"
Той е професионалист с 14-годишен опит в инвестиции и финансово консултиране. Г-н Григоров е ръководил офиса на Бедминстър Кепитал (с предишно име Сорос Инвестмънт Кепитал) в България в продължениена 8 години. Има инвестиционен опит в много сектори като телекомуникации, медии и здравеопазване. Илиан Григоров е заемал директорски позиции в Евроком Кабел, Диджитал Сити Медиа (Хърватска), Голдън Пейджис, Юнайтед Медикал и Юнайтед Здравно Осигуряване. До 2009 г. преди напускането на Бедминстър (Сорос) е работил в KPMG в България и BDO Corporate Finance в Холандия. Илиан Григоров е завършил УНСС и има Магистърска степен по Международни Финанси от Университета в Амстердам. Той е Магистър по Здравна Администрация от Университета на Минесота, САЩ. 

Томислав Живанович Томислав Живанович

Томислав Живанович е роден в Лондон, където се е дипломирал като експерт-счетоводител. Живее в Белград от девет години и работи за PHOENIX като регионален директор за Балканите от 2009 г. Преди този период той е живял във Франция в продължение на пет години и е работил като директор продажби в сектора на FMCG. В момента е управляващ директор на аптечната верига BENU в Сърбия, председател на борда на директорите на PHOENIX за България, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и Албания. Неговият фокус е върху налагането на модерни европейски решения и практики за развитие и модернизиране на веригата на доставки на лекарства, както и цялостната система на здравеопазване в страните на Балканите.

Десислава Райчинова-Митева Десислава Райчинова-Митева

Десислава Райчинова-Митева е част от "Валмарк България" от самото стъпване на компанията в страната през 2006 г. Започва на позиция маркетинг мениджър, а от 2008 г. е управител на дружеството в България. Предишният й опит е в маркетинга на бързооборотни стоки, 5 години от които в "Юниливър", а преди това в дистрибуторска компания. Има магистърска степен по икономика от Софийския университет. Омъжена, с две деца.
"Валмарк" е номер 1 независим производител на витамини, минерали и хранителни добавки в Централна и Източна Европа. През 2012 г. Mid Europa Partners - най-голямата независима инвеститорска компания в региона, с проекти в Централна Европа и Турция, придобива 50% дялово участие от компания Walmark a.s., а през 2015г. МЕР придобива 100% от компанията. Продуктовото портфолио на "Валмарк България" включва марки като Проензи - водещ продукт в грижата за ставите, Простенал и Уринал - урологични продукти за мъже и жени, Марсианци - серия от продукти за деца, ГинкоПрим - за добра памет и кръвооросяване, както и иновативни решения за здраве - Иделин Белиема за интимен комфорт на жената, Синулан за горни и долни дихателни пътища.

Д-р Иван Георгиев Д-р Иван Георгиев

Д-р Иван Георгиев е съуправител на Куинтайлс за България, както и председател на УС на БАКП през последните две години. Завършва медицина през 1996 в Софийския Университет и работи като лекар специалист по вътрешни болести до 2001. Завършва магистратура по бизнес администрация към Софийски Университет Св. Климент Охридски. В сферата на клиничните изпитвания има опит от 2001 като последователно заема позиции на монитор, мениджър и регионален директор за Близкия Изток, Турция, Гърция и Румъния.
От 2014 година е председател на Българската Асоциация по Клинични Проучвания.

Д-р Зорница Чешмеджиева Д-р Зорница Чешмеджиева

Завършва висше образование по медицина през 1999 (МУ Варна) и здравен мениджмънт през 2006 година (УНСС София). От 1999 година до 2004 работи във фармацевтичната индустрия. През 2004 започва кариерното си развитие в Quintiles. През последните 13 години натрупва опит в областта на клиничните проучвания – както в различни терапевтични области, така и в различни аспекти на организацията и ръководенето на големи международни проекти. В този период усъвършенства чуждоезиковите си умения по английски, руски и немски. Притежава свидетелства и сертификати в областта на ръководството на проекти, и експерт по стратегически връзки с клиента . По настоящем изпълнява ролята на старши директор в Quintiles, като ръководи глобални процеси чрез млади и динамични екипи, базирани в центрове в 22 страни в Европа, изискващи задълбоченото познание на редица локални законодателства в строго съответствие с принципите на Добрата Клинична Практика.

Проф. д-р Карен Джамбазов Проф. д-р Карен Джамбазов

Проф. д-р Карен Джамбазов е изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД от 22 юни 2010 г.

Възпитаник е на Медицински университет – Пловдив, където е приет през 1985 г. Дипломира се през 1991 г. с професионална квалификация "Магистър" – лекар. По време на следването си е награждаван от Комитета за наука и висше образование със златна значка "За отлично учение".

От октомври 2006 г. като доцент в Медицински университет – Пловдив провежда обучение на студенти и специализанти по "Обща медицина", изнася лекционни курсове и води упражнения по специалностите "Дентална медицина" и "Медицина".

През 2009 г. завършва второто си висше образование с образователно-квалификационна степен "Магистър по здравен мениджмънт".

През февруари 2012 г. придобива академичната длъжност "Професор" в катедрата по УНГ болести при МУ – Пловдив. А от май 2014 г. е и Ръководител на катедрата по УНГ болести при МУ – Пловдив.

Специализирал е многократно в Германия в областта на УНГ болестите и хирургията на глава и шия. Повишавал е квалификацията си в клиники в Германия, Австрия и Италия. Участвал е в световни, балкански и национални конгреси в областта на оториноларингология. Въвежда за първи път в България микроендоскопската пансинусотомия, ендоназална дакриоцисториностомия и ендоназална пластика на дурата.

Членува в Българското дружество по оториноларингология. Немското дружество по ото-рино-ларингология, хирургия на главата и шията, Европейската академия по оториноларингология и Европейското дружество по ринология. Заместник-председател е на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници в Република България. Член, съосновател и заместник-председател на Българското ринологично дружество, Член на Академичен съвет на МУ-Пловдив и част от екипа на редакционната колегия на Списание "Мединфо".

Национален консултант е по УНГ болести към Министерство на здравеопазването на Република България от юли 2014 г.
През 2009 г. е избран за почетен гражданин на Пловдив.
Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език.

Сандра Бършец Ролих Сандра Бършец Ролих

Сандра Бършец Ролих - Заместник-председател на Хърватската диабетна асоциация и член на Борда на Международната диабетна федерация за Европа

Сандра Бършец Ролих е диагностицирана с диабет тип 1 през 2004 г. През 2012 г. става заместник-председател на Хърватската диабетна асоциация, а от 2013 г. е активен член на Борда на Международната диабетна федерация за Европа (МДФ- Европа. 

И в двете организации Сандра участва в проекти, лекции, конференции, както и в процесите за вземане на решения по отношение на въпроси, свързани с хората живеещи с диабет. Нейна отговорност е да представя на работа, мисията и проектите както на МДФ – Европа, така и на Хърватската диабетна асоциация пред партньори, поддръжници и нови членове. Сандра отдава голямо значение на работата с други хора живеещи с диабет. Тя е горда да бъде инициатор и председател на местната диабетна асоциация Запрешиц (Zapresic) и заместник-председател на регионалната мрежа от диабетни сдружения в  Загреб и Загреб окръг. Освен дейности и участие в диабетната общност, Сандра е активна член на Transparency International Хърватия, неправителствена организация, която следи и изобличава корпоративната и политическата корупция в практиките за международно развитие. Тя е и заместник-председател на асоциацията на бившите студените на Webster University в Хърватия.

Професионално, Сандра работи финансов директор в Загреб, Хърватия. Има MBA по маркетинг от JJ. Strossmayer University, към Факултета по икономика (Хърватия) и в момента завършва докторската си степен по Организация и мениджмънт. 

Проф. д-р Асен Гудев Проф. д-р Асен Гудев

Проф. д-р Асен Гудев беше назначен за председател на Борда на директорите на Университетската многопрофилна болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Проф. Гудев е избран за президент на Съюза на медицинските специалисти в България. Преди това той оглавяваше Дружеството на кардиолозите в България. От 2004 г. проф. Гудев е завеждащ Клиниката по кардиология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Oт 1988 г. е университетски преподавател.

Биография

Доц. д-р Антония Димова-Йорданова Доц. д-р Антония Димова-Йорданова

Доц. д-р Антония Димова-Йорданова има образователна и научна степен "доктор" по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.Тя е магистърс по "Здравен мениджмънт", Медицински университет – Варна.
Тя има специализации по "Здравна политика и мениджмънт" от Университета Джорджтаун във Вашингтон, САЩ; здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите в Испания, Швейцария, Холандия, САЩ, Словения, Хърватия и България. Сертифициран "Одитор на система по качеството" и "Пълномощник за система по качеството" от TÜV Rheinland Group и Научно дружество "Социална медицина, информатика и здравен мениджмънт".
Доц. Йорданова изнася лекции по здравен мениджмънт, управление на качеството в здравеопазването, здравна политика в бакалавърските и магистърските програми по здравен мениджмънт, управление на здравните грижи, фармацевтичен мениджмънт, социални дейности.
Тя е хоноруван преподавател в Технически университет – Варна по организация на здравеопазването и здравна политика, както и лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт
Доц. Йорданова има над 50 публикации и над 20 участия в научни конференции в България и чужбина. Основните научни разработки са в областта на здравната политика, изследване на здравната реформа, анализ на здравната система, управление на качеството в здравеопазването и безопасност за пациентите.

Мария Шаркова Мария Шаркова

Магистър по право, Хюбърт Хъмфри Фелоу - здравеопазване/право, 2015-2016
Мария Шаркова работи като адвокат по медицинско право и консултира лечебни заведения, пациенти и неправителствени организации, сред които е и най-голямата болница в страната -УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив. Освен това Мария е й Изпълнителен директор на сдружение "Национален косултативен център по медицинско право".
След като завършва "Право" в Софийски Университет "Климент Охридски", Мария специализира в областта на правата на детето в Institute International des Droids de l’Enfant, Швейцария и Програма за развитие на правосъдието. Адв. Шаркова е и сред седемте адвокати, избрани от Фондация "Америка за България" да участват в програмата им за "Млади лидери в правосъдието", САЩ, 2013г.
Преди да стане адвокат, Мария Шаркова работи като преводач/изследовател за "True Vision Productions", Лондон по техните два документални проекта: "Изоставените деца на България" и "Изоставените деца на България-завръщането", излъчени по BBC.
През академичната 2015-2016г. адвокат Мария Шаркова е стипендиант на Българо-американската комисия "Фулбрайт" и Държавния департамент на САЩ по програма Хюбърт Хъмфри в Университета Емори, Атланта. В Училището по обществено здраве (сред десетте най-добри училища в САЩ), Мария специализира медицинско право, обществено здраве и здравни политики и изучава алтернативни методи за разрешаване на спорове, медиация в здравеопазването, право на общественото здраве, здравен мениджмънт и др. Адв. Шаркова работи и като стажант в Правната програма на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), Атланта.

Калоян Стайков Калоян Стайков

Калоян Стайков е икономист в Института за пазарна икономика, където се занимава с анализи в сферата на публичните финанси, енергетиката, здравеопазването, бизнес средата. Преди да се присъедини към екипа на ИПИ, е работил като икономист в Центъра за икономическо развитие. 
Той е част от авторския колектив, подготвил издадената през 2015 г. книга "Анатомия на кризата", в която разглежда развитието на публичните финанси по време на и след икономическата криза. През последните години участва в изготвянето и представянето на ежегодния "Алтернативен държавен бюджет" на ИПИ. Завършил е международна икономика и бизнес със специализация по финанси в Амстердамския университет, Холандия. Член е на Българската макроикономическа асоциация.