Програма

- A +

10-11 март - Финансов мениджмънт / BE3
Растеж чрез придобивания или органичен растеж
Бизнес оценка на търговско дружество
Финансова оценка и анализ при сливания и придобивания
Разполагаеми средства и процесите, свързани с тях
Преструктуриране и финансови ефекти от придобиването
Правен и финансов анализ преди сливания и придобивания (due diligence)
Създаване на стойност за акционерите в случай на придобивания, интеграция и синергиен анализ
Оздравяване и преструктуриране на предприятия
Решение за exit стратегия

17-18 март - Правна рамка: Преструктуриране  / BE3
Видове преструктуриране - вливане, сливане, разделяне и отделяна на предприятия
Дифиниции и избор на преструктуриране
Подготовка за реструктуриране на предприятия
Анализ, заявяване на намерение и съставяне на план
Провеждане на реструктурирането
Особености при вливане на предприятия от една и съща група и между независими дружества
Exit стратегия

24-25 март - Управление на човешките ресурси / BE3
Структура на функцията "Управление на хората" и нива на управление
Изнесени процеси - кои процеси да изнесем, на каква цена и как да управляваме риска
Развитието на хората - компетенции, план за развитие и лична отговорност
Управление на представянето или развитие на представянето - целеполагане, приемственост, обратна връзка, типични грешки и ролеви казуси
Прозрачността в комуникацията, споделеното знание, свободния достъп до вътрешна информация
Ангажираността на служителите

31 март - 1 април - Бизнес стратегия / BE3
Стратегически анализ и вземане на стратегически решения
Имплементиране на стратегическите решения и управление на имплементацията
Анализ и управление на бизнес рискове
Стратегически маркетинг и бранд мениджмънт
Анализ на данни (Big data) за създаване на конкурентно предимство
Избор на стратегическа информационна инфраструктура
Принципи, инструменти и изграждане на култура за добро корпоративно управление

Бизнес симулация*
датата не е фиксирана, ще бъде съобразена с възможностите на участниците

Игра с тренинг цел, в която участниците са поставени в симулация на реална бизнес среда и решенията, които вземат рефлектират върху финалния резултат на всеки отбор. Участниците в играта ще създават стратегии за растеж и развитие на бизнес, ще бюджетират, ще вземат инвестиционни решения и т.н. като прилагат наученото в курса и работят в екип.

* Бизнес симулацията е част от пакета на участниците, записали цялото ниво.