Конференция "Инфраструктурни проекти - ПЪТИЩА, България 2009"

- A +
Конференцията се проведе за четвърта поредна година, породена от изключителния интерес от страна на специализираната аудитория за ежегоден преглед на най-важните проекти, перспективи и новости в инфраструктурното строителство в България.      
Целта на инфраструктурната конференцията беше да запознае специализираната аудитория със състоянието на пътищата в България, предстоящите големи инфраструктурни проекти за 2009 г. в пътното строителство и синхронизацията им с изискванията на ЕС при управлението на проектите.

ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:  
 
- до 16 март 2009:
за 1 участник – 180 лв. с ДДС
за 2-ма или повече участници по 144 лв. с ДДС
 
- след 16 март 2009:
за 1 участник – 250 лв. с ДДС
за 2-ма или повече участици по 200 лв. с ДДС
 
!Краен срок за регистрация: 20.03.2009г.