Програма на Green Innovation Forum "Как бизнесът ни да печели от зелени инвестиции?"

- A +
РАБОТНА ПРОГРАМА

Работна програма

10:00 – 10:10 Откриване
Велислава Попова, главен редактор, в. Дневник
Евдокия Манева, заместник-министър, Министерство на Околната среда и водите
Боян Рашев, управляващ партньор, Денкщат България

10:10 – 10:30 Специален гост
Бизнес възможности в опазването на природата
Жан-Пол Жанрено, директор Корпоративни връзки, WWF International

10:30 – 12:00 Първи дискусионен панел
Дефиниране на Зелен бизнес

Модератор: Боян Рашев, Управляващ партньор, Денкщат България

Какво е "зелена" компания – дефиниране на екологична устойчивост и как да я постигнем
Кристиан Плас, управляващ партньор, denkstattGmbH

Как телекомуникационната индустрия може успешно да допринесе със стратегии в полза на околната среда
д-р Марилена Фацеа, директор "Корпоративни комуникации" на COSMOTE

Околната среда не е мода, а бизнес възможност
Вили Томбой, директор по околна среда, Toyota Motor Europe

Как AURUBIS трансформира инвестициите си в околна среда във възможности
Никола Треан, изпълнителен директор, Aurubis България

Siemensекологично превъзходство в електрониката и електротехниката
Боряна Манолова, изпълнителен директор, Siemens България

12:00 – 13:00 – Обяд

13:00 – 14:00 Втори дискусионен панел
Към нисковъглероден икономически растеж 

Модератор: Mагдалена Малеева, създател на Gorichka.bg Намаляване на въглеродните емисии в производството на напитки
Руди Суейс, мениджър "Климат и енергия" на Coca-Cola Europe Group

Shell – преход към чиста енергия
Камелия Славейкова
,изпълнителен директор на Shell България

WeCare! – Програмата по околна среда на Hilton за Европа
Жак Брюн
,генерален мениджър на Hilton София

Овергаз – пример за зелена политика в България
Стела Благоева
, директор "Околна среда и устойчиво развитие", Овергаз

14:00 – 15:00 Трети дискусионен панел
Как компаниите могат да облекчат натиска върху природата

Модератор: Нада Тошева, изпълнителен директор, Българско дружество за защита на птиците

Биологичното разнообразие: част от програмата за устойчиво развитие на Enel
Сара Бароне, Специалист "КСО и отношения с асоциации", Enel S.p.A.

Нетно позитивно въздействие върху природата в минната индустрия
Рубен Милс, директор "Здраве, безопасност и околна среда", Dundee Precious Metals Inc.

Публично-частни партньорства в природозащитата

Тома Белев, директор, Природен парк "Витоша"

15:00 – 15:30 Кафе-пауза

15:30 – 16:30 Четвърти дискусионен панел
Зелен маркетинг и комуникации

Модератор:
Константин Иванов, ръководител "Комуникации и маркетинг", WWF България

Какви са ползите от зеления имидж и как да го изградим
Ванда Джианара,
Акаунт директор и специализиран експерт по зелен ПР, CIVITAS Атина, филиал на Ketchum Pleon

Предизвикателствата на зеления маркетинг
Любомир Ноков,съ-основател наГоричка.бг и управляващ партньор в Био България ООД

Да виждаш в зелено: Накарайте медиите да предадат вашите зелени истории
Велислава Попова, главен редактор, в. Дневник

Изграждане на зелен имидж в България – предизвикателства и възможности

Галина Чулева, директор "Реклама и комуникации", GLOBUL

16:30 - 17:00 Специален гост
Яри Вайринен, ръководител на екип "Съвместно изпълнение и зелени инвестиционни схеми", Световна банка, отдел "Въглеродно финансиране" (видеоконференция)

17:00 Закриване