Партньори

denkstatt denkstatt

denkstatt България е първата консултантска фирма в България, която предлага стратегии за корпоративна устойчивост на бизнеса и организациите. Ние сме част от една от най-опитните компании в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда в Централна и Източна Европа с централен офис Виена, Австрия. Услугите, които предлагаме адресират разнообразието от теми, които възникват при решението на една организация да отговори на предизвикателствата на новия век и са организирани в шест направления: Устойчив бизнес, Управление на околната среда, Управление на отпадъците, Грижа за климата, Опазване на природата, Социален дизайн. Нашите услуги интегрират иновативни управленски техники в основната дейност на клиентите. С това им помагаме да осигурят отговори на съвременните екологични и социални предизвикателства и да превърнат инвестициите в устойчивост в конкурентно предимство. Това създава стойност за бизнеса, укрепва тяхната репутация и превръща поетите ангажименти в двигатели на устойчив растеж.

www.denkstatt.bg

Космо България Мобайл Космо България Мобайл

GLOBUL предоставя на своите клиенти пълния спектър от телекомуникационни услуги: мобилни, фиксирани и пренос на данни, за да гарантираме свобода и удоволствие от общуване без ограничения.
Инвестира непрекъснато в иновативни решения, за да отговори на постоянно променящите се нужди на клиентите.
Kомпанията притежава и лиценз за фиксирана телефония.
GLOBUL бе първият мобилен оператор в България, предложил интегрирано решение за фиксирана и мобилна телефония.
Компанията развива широка мрежа за дистрибуция. GLOBUL предлага своите продукти и услуги в над 627 търговски обекта в цялата страна.

www.globul.bg

 
  
 
 

Аурубис Аурубис

Aurubis е най-големия производител на мед в Европа и световен лидер при рециклиране на мед.
Компанията произвежда около 1 милион тона медни катоди и повече от 1. 2 милиона тона продукти от мед всяка година.
Клиентите на Aurubis Group включват компании в промишлеността, електроинженерство, електроника, и химически промишлености както и доставчици за строителството и автомобилната промишленост.


www.aurubis.com
 
  
 
   
  
 

 
 
 

 
 

 

Майкрософт Майкрософт

Основана през 1975 г., Майкрософт (Nasdaq "MSFT") е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и на бизнеса за пълна реализация на техните възможности. През 1999 г. Майкрософт откри свой офис в България.Това, което постоянно ни мотивира и вдъхновява е начинът, по който клиентите ни използват нашия софтуер, за да откриват креативни решения на проблемите в работата си, да разработват откривателски идеи или просто да поддържат постоянна връзка с това, което е наистина важно за тях.
По този начин управляваме и бизнеса си, като имаме дългосрочен ангажимент към нашата мисия да подкрепяме клиентите си да открият и реализират пълноценно своите възможности.  Майкрософт постоянно обновява и подобрява продуктите си, за да отговаря на потребностите на потребителите.
Нашите ценности:
Майкрософт е коректен и отговорен бизнес партньор. Отношенията на компанията с представителите на бизнеса, обществото и държавните институции са ръководени от от желанието на компанията да подпомага социално-икономическото развитие и да даде възможност на хората по целия свят да реализират потенциала си. Отговорностите на Майкрософт като глобален корпоративен гражданин намират пряко отражение в корпоративните мисия и ценности, постоянно се доказват в бизнес практиките на компанията  и се реализират ежедневно от хиляди служители на Майкрософт по целия свят.

www.microsoft.com/bg/bg/default.aspx

Дънди Прешъс Металс Инк. Дънди Прешъс Металс Инк.

"Дънди Прешъс Металс Инк." е канадска международна минна компания, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка и експлоатация на находища на ценни метали.
В България Дънди Прешъс Металс осъществява дейността си чрез дъщерните си дружества "Челопеч Майнинг" ЕАД, което разработва медно-златното находище "Челопеч" и "Болкан Минерал енд Майнинг" ЕАД, което търси и проучва златоносни руди.
Компанията извършва и проучвателни дейности на територията на Сърбия и разработва находища за злато, мед и цинк в Армения.

www.dundeeprecious.com

Каолин Каолин

За следващото десетилетие Каолин си поставя една необичайна цел - превръщането на фирмата в "зелена" компания.
Огромни усилия ще са необходими за една минна компания да достигне до етап, при който да въздейства на околната среда много повече благоприятно, отколкото увреждащо. Но ние сме твърдо решени да го направим, защото вярваме, че "зелената" ориентация е стратегически по-отговорния модел за нашето развитие, а от бизнес-гледна точка може би ще се окаже и доста печелившо начинание.

"Зелената" стратегия разбира се означава модернизиране на нашите производства така, че да генерираме минимални емисии на въглероден двуокис, който е основния причинител на глобалните промени в климата. Вече нито едно от производствата ни да не ползва течни горива или въглища. Сигурни сме, че сред вас – нашите клиенти и партньори ще намираме все повече последователи в нашите усилия. Така клуба на "зелените" компании ще расте и сме горди да бъдем един от неговите първи членове.

www.kaolin.bg/

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.

www.seg.bg

Медиен партньор: Агура енд Ко Медиен партньор: Агура енд Ко

Агура енд Ко е прогресираща фирма, която вече осем години работи в сферата на Indoorи Outdoor рекламата, организиране на събития, продуктови промоции и медиа планиране. Ние сме млад, компетентен и креативен екип.
Ние разполагаме със собсвена мрежа от билборд съоръжения, която покрива всички основни пътни артерии по РПМ, предлагаме и всички рекламните площи в Бизнес Парк София.
Агура енд Ко има за свои партньори водещите агенции в бранша. Поддържаме високо качество на нашите услуги. Ефектът от инвестициите на клиентите ни е максимален. Ние прилагаме международните сандарти в обслужването им и това е причината за все повече финализирани сделки и доволни клиенти.

www.aguraandco.com