Партньори

Програма МАТРА за социална трансформация

Програмата се финансира от Министерство на Външните работа на Кралство Нидерландия. Името МАТРА произлиза от холандския израз за "социална трансформация" – "maatschappelijke transformatie". Подкрепят се проекти, насочени към укрепване на институциите и изграждане на капацитета на централната и местни власти и най-вече на гражданското общество. МАТРА се основава на философията за изграждане на институциите посредством обединяване на мрежи и насърчаване на сътрудничество между холандски организации и близки по същност организации от целевите страни.

В България програмата приключва тази година след 15 години холандско-българско сътрудничество в рамките на програма МАТРА..

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Тръстът гражданско общество в Централна и Източна Европа е независима обществена благотворителна организация, учредена съгласно законите на Съединените американски щати. Организацията насърчава развитието на гражданското общество в България, Чешката република, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения чрез подкрепа за организациите на гражданското общество, за да придобият по-голяма ефективност и стабилност.
Тръстът си поставя три основни цели: да допринесе за развитието на благоприятна за гражданското общество законова, фискална и политическа среда; да укрепи третия сектор чрез помощ за институционално изграждане; да повиши дългосрочната финансова стабилност на нестопанските организации.

www.ceetrust.org/

Фондация Бертелсман

Фондация Бертелсман е посветена в служба на общото благо. Работата на фондацията се основава на убеждението, че конкуренцията и гражданският ангажимент са съществено необходими за социалния прогрес. Фондацията се стреми да идентифицира социални проблеми и предизвикателства в най-ранен етап и развива модели за решаването им. В съответствие с фундаменталните вярвания на своя основател Райнхард Мон Фондация Бертелсман вижда себе си като двигател на социална промяна и е обвързана с ценностите свобода, конкуренция, солидарност и добра воля.

www.bertelsmann-stiftung.de/

New Moment New Ideas Group

New Moment New Ideas Group e една от водещите комуникационни групи в България. Дейността й обхваща както традиционния комуникационен микс от реклама, PR, събития, директен маркетинг, интернет маркетинг, така и комуникация чрез нови медии и нови идеи – изкуство, списания, фестивали. Философията на New Moment New Ideas е да подкрепя проекти, свързани с идеи от обществено значение, като първата изложба с фотографски оригинали на Хелмут Нютън в България, изложбата "Леонардо да Винчи – учен и изобретател", International Short Film Festival и др.

New Moment New Ideas Group има над 100 награди от рекламни фестивали в България и Югоизточна Европа. Пет пъти в рамките на фестивала ФАРА New Moment New Ideas Company е обявявана за рекламна агенция на годината. Обявена е и за рекламна агенция на десетилетието. New Moment New Ideas Group е афилииран партньор на Y&R Brands.

www.newmoment.net