ODIT.info

Виж сайта Аудитория Цени

onlineads.decrease onlineads.normal увеличи

ODIT.info е онлайн каталог съдържащ закони, подзаконови нормативни актове и практически съвети в областта на счетоводството и счетоводното отчитане на дейностите, данъчното облагане и данъчната практика в РБългария. Сайтът поддържа максимално пълна и актуална база от нормативи, касаещи практиката в изброените области, както и подробни инструкции за практическото им прилагане.

За реклама

Контакти Контакти
Рекламен център
t: + 359 2 4615 444
e: [email protected]