Expandable / Roll over banner

Expandable / Roll over banner

onlineads.decrease onlineads.normal увеличи

Нестандартен рекламен формат, при който изображението увеличава размерите си. Има две основни разновидности: 

- Банер, който стартира в стандартен размер, след което се разширява при посочване с курсора на мишката (roll over)
- Банер, който стартира в разширен вид (expanded) за няколко секунди, след което се свива автоматично до стандартните си размери.

Технически изисквания:
- Съставни файлове: 2 (свит и цял)
- Изискуеми файлове: .fla + .swf, html5
- Тежест: до 30kb за свит банер
- Тежест: до 50kb за цял банер
- Tежест на целия формат: до 80 Kb

Особености
Може да се рестартира с бутон "Виж отново" след като е приключил или да бъде затворен преди това с бутон "Затвори Х" (шрифт 16 px/21px). Бутонът "Затвори X" задължително е видим от началото до края на анимацията и се разполага накрая на разширената част. Посока на разширение: по хоризонтала или вертикала, в една посока (наляво, надясно, нагоре или надолу), в зависимост от позицията на банера в сайта.
- Бутонът "Затвори X" задължително е видим от началото до края на анимацията
- Посока на разширение: По хоризонтала или вертикала, в една посока (наляво, надясно, нагоре, надолу), в зависимост позицията на банера в сайта.
- Максимален размер: Определя се като размерът на банера се удвои по хоризонтала или вертикала.

Например за банер 300x250px с разширяване по хоризонтала максималният допустим размер е 600x250, a за банер 728x90px с разширяване по вертикала максималният размер e 728x180px.

Продължителност на анимацията: до 15 секунди при roll over и до 7 секунди при автоматично разширение.

Срок за изработка: 3 дни от получаване на всички материали и стори борд.

Форматът се показва на уникален потребител само при автоматично стартиране.

Позиционирането на предложените нестандартни рекламни формати подлежи на допълнително съгласуване, съгласно Общите условия за реклама и Техническите изисквания!

За реклама

Контакти Контакти
Рекламен център
t: + 359 2 4615 444
e: adsales@economedia.bg