Wallpaper/ H-Wallpaper

onlineads.decrease onlineads.normal увеличи

Рекламен формат, при който визията в рекламния банер продължава извън рамките на сайта.

H-Wallpaper за dnevnik.bg - визията на рекламодателя обхваща пространството от двете страни на сайта и в най-видимата част на сайта - под главата.

Особености
Wallpaper-ът е с "H" образна форма.
Ширината на хоризонталната греда под главата е 980px
Максималната височина 120px
Минимална височина 20px

Намира се между логото на изданието (Дневник, Капитал, Кариери) и основната навигация. 
Допустимо е хоризонталната греда да не бъде физически свързана със самото фоново изображение на wallpaper-а.
При условие че подобно свързване е налице, то елементът се намира на 215px отстояние от лентата на :economedia с прилежащите сайтове в нея за Дневник.

Технически изисквания:
- Съставни файлове: 1
- Изискуем файл: .jpg (.psd) в оригинален размер
- Брой на крайните файлове: 1/3
- Максималният размер: 1640x1200px
- Тежест: до 150kb

Срок за изработка: 3 дни от получаване на всички материали и стори борд.
 • Моля, изтеглете PSD файл за изработване на формата
  [Изтегли]

H-Wallpaper за karieri.bg
- визията на рекламодателя обхваща пространството от двете страни на сайта и в най-видимата част на сайта - под главата.

Особености
Wallpaper-ът е с "H" образна форма.
Ширината на хоризонталната греда под главата е 1000 px
Максималната височина 120px
Минимална височина 20px

Технически изисквания:
- Съставни файлове: 1
- Изискуем файл: .jpg (.psd) в оригинален размер
- Брой на крайните файлове: 1/3
- Максималният размер: 1640x1200px
- Тежест: до 150kb

Срок за изработка: 3 дни от получаване на всички материали и стори борд.
 • Моля, изтеглете PSD файл за изработване на формата
  [Изтегли]

Обикновен Wallpaper  за dnevnik.bg и capital.bg
 - визията на рекламодателя обхваща пространството от двете страни на сайта.

Технически изисквания
- Съставни файлове: 1
- Изискуем файл: .jpg (.psd)
- Брой на крайните файлове: 1/2
- Максималният размер: 1640x1200px
- Тежест: до 100kb

Срок за изработка: 3 дни от получаване на всички материали и стори борд.
 • Моля, изтеглете PSD файл за изработване на формата

  [Изтегли]


П-Wallpaper
за capital.bg - визията на рекламодателя обхваща пространството от двете страни на сайта и пространство под или над хедъра на сайта.

Особености
Wallpaper-ът е с  П-образна форма.
Ширина на хоризонталната греда под главата е 940px
Максималната височина 120px
Минимална височина 20px

Гредата се намира над или под хедъра на сайта. Двата вертикални елемента от останалата част на wallpaper-а започват от височината на гредата така, че да образуват буква "П".
Wallpaper-ът може да бъде анимиран. 

Технически изисквания:
- Съставни файлове: 1
- Изискуем файл: .psd или .png в оригинален размер
- Брой на крайните файлове: 1/3
- Максималният размер: 1640x1200px
- Тежест: до 150kb

Срок за изработка: 3 дни от получаване на всички материали и стори борд.
 • Моля, изтеглете PSD файл за изработване на формата

  [Изтегли]Позиционирането на предложените нестандартни рекламни формати подлежи на допълнително съгласуване, съгласно Общите условия за реклама и Техническите изисквания!

За реклама

Контакти Контакти
Рекламен център
t: + 359 2 4615 444
e: adsales@economedia.bg