Регистрация
  • Капитал
  • Дневник
  • Кариери
  • Бакхус
  • Регал

Икономедиа

Качествени медии за взискателни читатели

Икономедиа е най-­големият издател на бизнес медии в България и една от водещите онлайн медийни групи. В портфолиото на групата са най-­влиятелната икономическа медиа Капитал и новинарската онлайн медиа Дневник. Икономедиа е издател и на няколко специализирани медийни продукти като Кариери, Регал, Бакхус, Одит. инфо. Мисията на медиите на Икономедиа е да дават достоверна и качествена информация и да създават авторска журналистика, която помага на читателите да правят информиран избор за бизнеса си и за личния просперитет. 

Вижте пълния профил на компанията