Лектори

Иванка Диловска Иванка Диловска

Председател на Управителния съвет, Сдружение "Институт за енергиен мениджмънт"

Иванка Диловска е Председател на Управителния съвет на сдружението от самото учредяване на организацията - юни 2010. Дългогодишният й професионален опит в енергетиката стартира от Енергопроект, след което кариерата й е свързана предимно с ръководни позиции в енергийното министерство като Директор на дирекции по енергийна стратегия, проекти, пазари и държавно управление (1993-1996, 2002-2005, 2007-2010) и Заместник министър на енергетиката (1996, 2005-2006). Основни области на интерес и отговорност в тези периоди са секторните политики и стратегии, енергийните баланси, статистиката, анализите и прогнозите; енергийните пазари и проекти; регулирането; приватизацията и преструктурирането на отрасъла.
По същото време е участвала и в управлението на редица големи енергийни компании като представител на министъра на енергетиката под формата на член на техните управителни или надзорни органи.
Работила е като консултант за Комисията по енергетика към Народното събрание, Агенция за приватизация, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, редица проекти по програма ФАР, свързани с енергийната политика, Стопанска и инвестиционна банка.
Притежава магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство по стопанско управление и електронна обработка на информацията.

Руслан Стефанов Руслан Стефанов

Директор "Икономическа програма", Център за изследване на демокрацията

Руслан Стефанов се присъединява към Центъра за изследване на демокрацията през 2002 г. и работи по различни проекти в две основни области: (1) противодействие на корупцията, сива икономика и държавно управление и (2) икономика на знанието и иновации.
Последните проекти, по които е работил, са свързани с изследване на недекларираната работа в Централна и Източна Европа, оценка на икономиката на познанието и на националните иновационни системи.
Той отговаря и за представянето на икономическите изследвания и проекти на Центъра пред медиите.

Г-н Стефанов притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, София и Университета за икономика и бизнес администрация, Виена.
Той е посещавал множество допълнителни курсове за квалификация по икономика и международни взаимоотношения и е възпитаник на семинара в Залцбург.
Експерт в областите: противодействие на корупцията, сива икономика и управление, икономика на знанието и иновации.

 

Константин Стаменов Константин Стаменов

Председател на Управителния съвет, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори

Г-н Константин Стаменов е директор "Производствено планиране и бизнес развитие" в "Стомана Индъстри" АД, Перник.
Завършил е магистърска степен по "Икономическа информатика" в УНСС.
Има специализации по финансова журналистика на фондация "Томпсън" и вестник "Файненшъл таймс", във финансовия отдел на "ГлаксоСмитКлайн" във Великобритания, по финансова журналистика и връзки с обществеността във фондация "Воскамп" - Холандия. През 2002 - 2003 г. ръководи тестов екип по проекта RINGS на БНБ за междубанкови разплащания в реално време. Притежава сертнификати по логистика от European Management Center, Управление на проекти от Stevens Institute of Technology, Платежни системи от Joint Vienna Institute и др. Избран е за заместник-председател на учредената на 17 ноември 2006 г. Българската федерация на индустриалните и енергийни консуматори.

На Общо събрание на БФИЕК, Константин Стаменов е избран за председател на УС.

Себастиан Ньотликс Себастиан Ньотликс

Изпълнителен директор, Българската ветроенергийна асоциация
Себастиан Ньотликс е управител на Ен-Вижън Енерджи, българския офис на семейния му бизнес във възобновяемата енергия. Израснал с индустрията на възобновяемите енергийни източници от ранна възраст, той се присъединява към семейния бизнес напълно през 2005 г. През 2007 г. той учредява Ен-Вижън Енерджи и се мести в София.
Себастиан е първият изпълнителен директор на Българската ветроенергийна асоциация. Той е председател на работната група по енергетика към Германо-Българската индустриално-търговска камара и е член на работната група за възобновяема енергия към Американската търговска камара.
Преди това Себастиан е работил за Goldman Sachs в Лондон като търговец на енергийни и емисионни опции. От 2004 г. той е председател на борда на директорите на NEVAG, немски холдинг за възобновяема енергия. През свободното си време Себастиан обича да чете и да бяга на средни разстояния.
Себастиан има бакалавърска степен по мениджмънт от Лондонското училище по икономика (LSE). Преди това Себастиан учи в САЩ със стипендия от американския Конгрес и правителството на Германия. Живял и работил е в Германия, САЩ, Великобритания и България.

Атанас Георгиев Атанас Георгиев

Научен секретар на катедра "Икономика и управление по отрасли", СУ "Св. Климент Охридски", редактор на Publics.bg

Атанас Георгиев е бакалавър по "Икономика" и магистър по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" и по "Финанси и банково дело" от Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Работи като хоноруван, а от 2007 г. и като редовен асистент в Стопанския факултет на СУ.
В момента е докторант и научен секретар на Катедра "Икономика и управление по отрасли", както и секретар на магистърската програма по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги".
От 2005 до 2009 г. работи и в "Юкономикс" ЕООД първо като консултант по преструктуриране в енергетиката, а впоследствие – като отговорен редактор на сп. "Ютилитис" и програмен мениджър на множество обучения и конференции за енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги.
Публикувал е редица статии за енергийния сектор и публичните услуги.
От януари 2010 г. е отговорен редактор на publics.bg – онлайн професионална медия за развитие на публичните услуги.