Програма

- A +
ПРОГРАМА.PDF
Програма
09:15-09:30         Откриване
Илин Станев
, редактор, "Капитал"
Иванка Диловска, председател на УС, Институт за енергиен мениджмънт
Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма (поканен)
09:30-11:00 Първи дискусионен панел:
  Либерализацията на пазара на електроенергия - докъде сме и какво да очакват потребителите
Модератор: Руслан Стефанов, директор "Икономическа програма",
Център за изследване на демокрацията
  Новият пазарен модел - организация и стъпки по прилагане. Ролята на борсовата търговия
Виктория Поповска, ръководител управление "Електроенергиен пазар", ЕСО

Как да се подготвят предприятията, които ще излязат на свободния пазар?
Йорг Золфелнер
, председател на Управителния съвет, "EVN" България 

Как се справят предприятията, които сега са на свободния пазар?
Константин Стаменов
, председател на Българската федерация на
индустриалните енергийни консуматори

Как стоят нещата от гледна точка на търговците на ток?
Владимир Дичев, председател на Съвета на Директорите и Изп. Директор, "ЧЕЗ Трейд България",
член на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България

Дискусия
11:00-11:30 Кафе - пауза
11:30-13:30 Втори дискусионен панел:
  По енергийната верига - кой какъв принос има в цената на електричеството

Модератор:
Атанас Георгиев, научен секретар на катедра "Икономика и управление по отрасли", СУ "Св. Климент Охридски", редактор на Publics.bg

Електрическата верига
Иванка Диловска
, председател на УС, Институт за енергиен мениджмънт

Влиянието на зеления ток
Себастиан Ньотликс
, изпълнителен директор, Българска ветроенергийна асоциация

Регулиране цените на електроенергията в контекста на новите икономически приоритети
Пламен Стефанов, директор "Регулаторен мениджмънт и корпоративно
развитие", "Е.ОН България"

Инвестициите изискват регулаторна рамка
Мартин Кашак
, експерт, ЧЕЗ
Михаил Сладек, мениджър, ADL

Какви са тенденциите в цените на електроенергията през следващия регулаторен период?
Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР

Дискусия
13:30 Закриване и обяд