Партньори

denkstatt denkstatt

denkstatt България е първата консултантска фирма в България, която предлага стратегии за корпоративна устойчивост на бизнеса и организациите. Ние сме част от една от най-опитните компании в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда в Централна и Източна Европа с централен офис Виена, Австрия. Услугите, които предлагаме адресират разнообразието от теми, които възникват при решението на една организация да отговори на предизвикателствата на новия век и са организирани в шест направления: Устойчив бизнес, Управление на околната среда, Управление на отпадъците, Грижа за климата, Опазване на природата, Социален дизайн. Нашите услуги интегрират иновативни управленски техники в основната дейност на клиентите. С това им помагаме да осигурят отговори на съвременните екологични и социални предизвикателства и да превърнат инвестициите в устойчивост в конкурентно предимство. Това създава стойност за бизнеса, укрепва тяхната репутация и превръща поетите ангажименти в двигатели на устойчив растеж.

www.denkstatt.bg

GLOBUL GLOBUL

GLOBUL предоставя на своите клиенти пълния спектър от телекомуникационни услуги: мобилни, фиксирани и пренос на данни, за да гарантираме свобода и удоволствие от общуване без ограничения.
Инвестира непрекъснато в иновативни решения, за да отговори на постоянно променящите се нужди на клиентите.
Kомпанията притежава и лиценз за фиксирана телефония.
GLOBUL бе първият мобилен оператор в България, предложил интегрирано решение за фиксирана и мобилна телефония.
Компанията развива широка мрежа за дистрибуция. GLOBUL предлага своите продукти и услуги в над 627 търговски обекта в цялата страна.

www.globul.bg

Елаците-Мед АД Елаците-Мед АД

Елаците-Мед АД е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и злато-съдържащи руди. Това е най-голямата фирма в групата ГЕОТЕХМИН.
Дружеството е лидер в българската минна индустрия и активен член на организации като Българската минно-геоложка камара и Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Представител е на модерния бизнес в България и се отнася с отговорност към околната среда и социалните проблеми на регионите, на чиито територии развива дейност.
В Елаците-Мед са ангажирани 1730 работници и служители. Компанията е сред големите данъкоплатци и един от най-големите инвеститори и концесионери в България. Ръководи две основни производствени направления – открит рудник в Етрополе и обогатителен комплекс край с. Мирково.
Рудник "Елаците" е най-големият открит рудник в България и най-големият местен производител на медно-златен концентрат. Общият добив на минна маса за 2010 г. възлиза на 44 млн. тона. Преработената руда е почти 13 млн. тона. От нея са добити 178 хил. тона меден концентрат, който се реализира на вътрешния и световния пазар.
Елаците-Мед притежава собствена взривна факбрика за производство на емулсионни и пакетирани взривни вещества по американски лиценз. Дружеството оперира и цех за добив на молибденов концентрат. В рудничния комплекс работи съвременно високопроизводително минно оборудване.
Сериозни инвестиции се правят не само в нови производства, технологии, машини и опазване на околната среда, но и в дейности по повишаване на квалификацията на служителите – най-ценния капитал на дружеството.

http://www.geotechmin.com/bg/elacite-med/

Веолия Вода Веолия Вода

Френската компания Веолия Вода е всепризнат световен лидер по предоставяне на ВиК услуги.Веолия Вода е едно от четирите големи подразделения на групата Веолия Енвиронман, единствената компания в света, предлагаща всестранни екологични решения във всички области: водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води, енергетика, преработка на твърди отпадъци и обществен транспорт.
В продължение на над 150 години, общини по целия свят се доверяват на помощта на Веолия Вода при предоставяне на ВиК услуги с най-високо качество. През последните 10 години разрастването на компанията в международен план се ускори, за да отговори на нуждите на общините в такива области като урбанизиране, нарастване на населението, всеобщ достъп до услуги от първа необходимост, опазване на околната среда и подобряване на общественото здравеопазване.
Веолия вода има дейност в 66 страни по света, от които 22 в Европа. Някои от ключовите градове, в които оперира компанията са Берлин, Брюксел, Букурещ, Прага, Будапеща, Хага, Ереван, Мексико и Рабат.
Целите на Веолия Вода са да помогне на общините да се подготвят за бъдещето, да създадат водоснабдителните и канализационни услуги на утрешния ден и да ги управляват на дългосрочна основа.
На 9 ноември 2010 година Веолия Вода С.A. придоби 77.11% дял в Софийска вода АД. Веолия вода С.А. e френска компания и дъщерна компания на Веолия вода, която извършва инвестиции в Централна и Източна Европа. Европейската банка за възстановяване и развитие има 15,27% дял във Веолия вода С.А., а Международната финансова корпорация (част от Световната банка) и Веолия вода държат съответно 9,52% и 75,21% от акциите на компанията. Листвана е на Ню Йоркската и Парижката борси.

www.veoliawater.com

Дънди Прешъс Металс Инк Дънди Прешъс Металс Инк

"Дънди Прешъс Металс Инк." е канадска международна минна компания, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка и експлоатация на находища на ценни метали.
В България Дънди Прешъс Металс осъществява дейността си чрез дъщерните си дружества "Челопеч Майнинг" ЕАД, което разработва медно-златното находище "Челопеч" и "Болкан Минерал енд Майнинг" ЕАД, което търси и проучва златоносни руди.
Компанията извършва и проучвателни дейности на територията на Сърбия и разработва находища за злато, мед и цинк в Армения.

www.dundeeprecious.com

.

Renault Renault

От повече от столетие, Renault се развива заедно с големите промени в обществото и поддържа с водачите, с пътниците и със семействата им една уникална връзка, изградена около една проста идея: за да бъде един автомобил популярен, той трябва да бъде практичен, надежден, адаптиран към стила на живот и към очакванията на всеки, достъпен за всички… Тази година Renault отбелязва 112 години от създаването си. Тя проектира, разработва, произвежда и продава широка гама от превозни средства чрез мрежа от 350 промишлени и търговски обекти в 118 страни. През 2012г. компанията  ще предложи на пазара и пълна гама от електрически автомобили с нулеви вредни емисии, достъпни за всички, с което марката Renault показва дългосрочния си ангажимент към околната среда. Днес Renault се асоциира с иновативни и качествени продукти и услуги, както и нова философия за дизайн.

www.renault.bg

LRQA LRQA

LRQA е водещ в света сертификационен орган за стандартите ISO 9001. Ние имаме широк обхват от познания във всички индустрии и извършваме оценки по цял свят на местния език. LRQA има над 1500 одитора по света и е одобрила над 53000 компании в 121 страни. Нашият опит в България включва повече от 550 компании. Като стандартна услуга, LRQA Ви предлага акредитирана сертификация по UKAS (United Kingdom Accreditation Service), сертификат за акредитация под номер 001, за която притежаваме глобално покритие за ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 във всички пазарни сектори. Непрекъснато се увеличва броя на организациите, сертифицирани от LRQA- България по:  ISO 22000, TS/16949, ISO 13 485, IFS, BRC, Верификация на емисиите съгласно EU ETS, JI и CDM. Отговаряме и на възникващите потребности на организации от IT сектора, предлагайки сертификация по ISO 27001 и ISO 20000. Акредитациите на LRQA са от органи, членове на IAF (International Accreditation Forum), което гарантира, че всеки издаден от нас сертификат на одобрение е признат и е с еднаква валидност по целия свят.


http://www.lrqa.bg/

Български съвет за устойчиво развитие Български съвет за устойчиво развитие

Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза. Съветът е създаден през 2009 г., за да посрещне предизвикателствата на съвремието. Градската среда дава силен отпечатък върху живота на всеки от нас. В световен план, сградите допринасят зe40-50 процента от използването на суровини, 20 % консумация на вода, 40 процента енергийна консумация, и около 1/3 от емисиите на CO2.
Българският съвет за устойчиво развитие има високата мисия да работи за радикално подобряване на средата на живот с ясен фокус върху устойчивото строителство. Съветът обединява всички, които споделят мисията му и работят в различни, но свързани помежду си области: планиране, дизайн, строителство, фасилити мениджмънт.
Съветът разработва и участва в програми на Европейския съюз, свързани с устойчивото развитие и енергийната ефективност. Организацията има водеща роля и съдейства за налагането на единен стандарт в България за сертифициране на сгради и съоръжения.
Българският съвет за устойчиво развитие работи в тясно сътрудничество с Немския съвет за устойчиво строителство (DGNB) и е единствената организация от България, член на Световния съвет за устойчиво строителство (WGBC).

http://www.bgbc.bg/  

Special Events Group Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.   

www.seg.bg

PRoPR aгенция PRoPR aгенция

PRoPR Aгенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

www.pr-o-pr.com