Партньори

Международна коуч федерация (ICF) Международна коуч федерация (ICF)

Основана през 1995 г., Международната коуч федерация (ICF) е организация с нестопанска цел за професионалния коучинг в света. Тя има над 21 хил. членове в повече от 114 държави.

ICF е основен ресурс за бизнес организациите, търсещи коуч и прилагащи вътрешно коучинг. Тя се стреми да е гласът на коучинг професията в света и работи за това по два основни начина:

* Одобрява и акредитира сертификационни коучинг програми в цял свят.
* Акредитира сертифицираните коучове, които вече доставят коучинг услуги на своите клиенти. Това е и единствената призната в целия свят независима тристепенна система за акредитация на професионални коучове.

www.coachfederation.org

ICF Bulgaria

"Ай Си Еф България" е българското представителство на Международната коуч федерация (ICF). Мисията на "Ай Си Еф България" е да предостави форум за развитие на професионалния коучинг в България, да вдъхновява трансформационни разговори, да насърчава стремежа към съвършенство и разширяване на осъзнатостта за приноса на коучинга към бъдещето на бизнеса и обществото като цяло. В първите години от работата си сдружението акцентира върху подкрепа за развитието на коучинга в бизнес организациите и иска да бъде ресурс за всички, които се интересуват от професионален коучинг в България.

Сдружението има три основни цели:

- Да популяризира ползите от коучинга в България.
- Да подкрепя професионалното развитие на коучове у нас и да бъде гласът на коучинг професията.
- Да служи като основен ресурс за бизнеса:
    -    За мениджърите и компаниите, които търсят да наемат професионален коуч (чрез онлайн база данни на професионални коучове).
    -    За изпълнителните директори, мениджърите по персонала и всички, които желаят да приложат коучинга вътре в бизнес организациите (като изградят мрежа от вътрешни коучове) или да използват коучинга като управленски подход с екипите си или при работа с клиенти.

www.icfbulgaria.org