Партньори

Партньор

SeeNews SeeNews

SeeNews (www.seenews.com) е световен доставчик на бизнес новини и пазарни изследвания и издател на годишната класация SeeNews TOP 100 (top100.seenews.com) на най-големите компании в Югоизточна Европа (ЮИЕ).

Под бранда на SeeNews са информационните продукти The Corporate wire (wire.seenews.com) – новини и събития в реално време за икономическите и политически промени в ЮИЕ; Power market review (powermarket.seenews.com) – бизнес новини, тенденции, данни, анализи и събития свързани с енергийната индустрия в Централна, Южна и Източна Европа; Renewables (renewables.seenews.com) – новини за основните възобновяеми енергийни източници: вятър, слънце, вода и биомаса; Research on demand (research.seenews.com) – според специфичните управленски нужди се изготвят доклади за компания или личност, предоставят се пазарни изследвания, анализи за вземане на решение; Company profiles (profiles.seenews.com) - най-актуална бизнес и финансова информация за компаниите на международните пазари.  www.seenews.com

Партньори

IEDC-Bled School of Management IEDC-Bled School of Management

Висшето училище по мениджмънт в Блед, Словения (IEDC-Bled School of Management)  е създадено специално за практикуващи мениджъри и предлага програми с изключителна практическа насоченост.

Училището по мениджмънт е основано през 1986 г. от Словенската търговска камара и e една от първите институции за развитие на управленските умения в Централна и Източна Европа. За 25 години то се превръща в едно от най-иновативните международни бизнес училища в Европа, привличащо мениджъри от цял свят.

В IEDC преподават професори, завършили в Харвард, Станфорд, Kellogg Business School, IMD, INSEAD и Лондонското училище по икономика, както и повече от 50 известни гостуващи преподаватели, много от тях от най-добрите европейски и северноамерикански бизнес училища. Тясното сътрудничество с редица местни и международни консултанти по управление допринася за успешната взаимовръзка между съвременната управленска теория и практика.

www.iedc.si

Българска стопанска камара Българска стопанска камара

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.
БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESS EUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Kамарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

www.bia-bg.com/


.

Сдружение на фамилния бизнес - България Сдружение на фамилния бизнес - България

"Сдружение на фамилния бизнес - България" е организация с нестопанска цел, чиято основна задача е да работи за развитието и утвърждаването на компаниите изградени на фамилен принцип в България, да подпомага семействата в бизнеса да разбират и да се справят с предизвикателствата на регионално и глобално равнище и да съдейства за успеха на фамилните компании.
Създадено е през 2007 година и в момента в него членуват най-големите семейни компании в България, представители на всички отрасли на икономиката, производството и услугите.
Активна част от организацията е звеното на "Следващото поколение", чиито основни приоритети са създаването на ползотворни контакти, грижата за приемствеността и изграждането на правилната мотивация за успешното продължаване на всяка една семейна компания.

Сдружението е член на:
FBN International
Организация с 23 годишна история с подразделения в близо 55 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Австралия, в които членуват над 4100 компании. Ежегодните общи срещи на FBN International помагат за затвърждаването на връзките между фамилните компании от целия сват, създаването на широки бизнес контакти и споделянето и обмяната на успешни бизнес практики.
и
European Family Businesses 
Европейската асоциация на семейния бизнес (European Family Businesses), чиято основна цел е да подкрепи и защити интересите на фамилните бизнеси в рамките на ЕС.
От създаването си организацията работи в тясно сътрудничество с EК и институциите на обединена Европа, за да защити интересите на фамилните компании в рамките на общия европейски пазар.

www.fbn-bulgaria.org