Бизнес риск в Югоизточна Европа

- A +
Още от архив Мастър Клас
Какво може да ви спъне и как да го прескочите, за да постигнете успех в региона?

МАСТЪР КЛАС 


на проф. д-р Ненад Филипович
IEDC – Bled School of Management, Словения

Курсът ще разгледа основните предизвикателства и възможните решения за висшия мениджмънт на компании, които оперират в Югоизточна Европа или планират да стъпят на пазари в региона.

Предизвикателствата:

1.    Хетерогенност на пазара. Различията в пазарната ситуация са големи не само между отделните държави, но дори между регионите вътре в самите страни. В същото време обаче фирмите трябва да се стремят към последователен бизнес модел и синергия на разходите.

2.    Слаба конкурентоспособност на местните икономики. От началото на глобалната криза конкурентоспособността на икономиките в Югоизточна Европа, както и на повечето компании там, драстично спада. Това още повече ги отдалечава от по-развитите играчи на международните пазари и затруднява значително начините за правене на бизнес в региона и извън него.

3.    Предефиниране на ролята на държавата. Повечето държави в региона са на ръба на фалита, а правителствата все още имат много силно влияние върху техните икономики.

4.    Растящ дълг. Нивата на задлъжнялост на частния и публичния сектор са високи. Това има множество последствия за пазарното поведение и стратегиите на компаниите, които оперират в региона.

5.    Унифициране на стоките и услугите. При повечето от стоките и много от услугите предлагането надхвърля търсенето. Те имат евтини алтернативи и потребителите са добре запознати с тях. Всичко това повишава конкурентния натиск и намалява възможностите на компаниите да се различават от останалите.

6.    Потребителски нагласи. Въпреки кризата хората продължават да харчат, често над възможностите си. Този парадокс крие бизнес възможности.

7.    Промяна в демографската структура. Населението застарява, освен това настоящата криза подлага на сериозен натиск средната класа. Тези тенденции увеличават съществуващите и създават нови заплахи и възможности.

8.    Възход на социалните мрежи и т.нар. "социо-ИТ" феномен. Интернет поколението изправя бизнеса пред много предизвикателства, включително в Югоизточна Европа.

9.    Несигурност. Равнището на несигурност е огромно в много сфери, които изискват стратегически решения. Мениджърите не могат да използват традиционните подходи за управление на риска и трябва да управляват бизнеса проактивно.

10.  Загуба на доверие. Нивата на доверие сред различните заинтересовани страни са на историческото дъно. Това превръща този въпрос в приоритет, имайки предвид, че доверието е задължително предварително условие за успех на почти всички управленски действия.

След като разгледа изброените предизвикателства в тяхната локална перспектива (на ниво държава / индустрия), курсът ще се фокусира върху начините, по които те въздействат върху 4 организационни сфери:

1. Стратегия, свързана с постигането на ясно и устойчиво конкурентно предимство.
2. Реорганизация с цел оптимизация и съгласуваност между отделните организационни звена и техните действия.
3. Отлична оперативна работа, която да отличи компанията от останалите на пазара.
4.  Управление на човешкия капитал като основен източник на конкурентоспособност.

Ще се идентифицират сфери на възможни действия. Участниците в курса ще бъдат насърчавани да вземат решения за конкретни стъпки, които биха подобрили позициите на техните компании.

Обучението е със силна практическа насоченост.
Работен език: английски

Дата и място:
15 ноември 2012 г., София,
хотел "Кристал Палас", София

Цена: 500 лв. без ДДС