Лектори

Любомир Христов Любомир Христов

Любомир Христов, роден през 1975 г., е завършил УНСС.
Работил е в Министерството на отбраната - Национален координационен център за логистична подкрепа по преминаването през територията на България на войските на КФОР и НАТО по операция "Джойнт гардиън" в област Косово. Бил е експерт в парламентарната комисия по транспорт и съобщения в предишното Народно събрание.
От 2006 г. до 29 юли 2009 г. е заместник изпълнителен директор на агенция "Автомобилна администрация", а от 29 юли 2009 г. до декември месец 2009 г. е бил директор там.
От декември 2009 г. е зам.-кмет по транспорт и транспортни комуникации в екипа на Йорданка Фандъкова. 

Стефано Манели Стефано Манели

Директор за Италия и Ръководител на отдела за организиране на мащабни събития
Citec Ingénieurs Conseils SA


Стефано Манели е транспортен инженер от Политекнико ди Торино и Швейцарския технологичен институт (EPFL). След като завършва дипломната си работа през 2003 г. заедно с проф. Филип Бови, той участва в планирането на транспорта и летищтната организация за важните мащабни събития в Европа, като Олимпийските игри в Торино през 2006 г, Суперкупата на UEFA 2012, Зимните оплимписйки игри в Сочи 2014 г. и други. Стефано Манели работи в Citec Ingénieurs Conseils SA от 2005 г., като участва в много проекти най-вече в Швейцария, Франция и Италия като мениджър проекти и ръководител на отдел Мащабни събития в транспорта. Той е и директор на италианския клон на Citec (Citec Italia SRL).

Радостина Петрусенко

Радостина Петрусенко, родена през 1975 г., е завършила УНСС и УАСГ. Работила е в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията , като експерт в отдел "Чуждестранни инвестиции и финансиране от ЕС". От 2005 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като експерт в Главна дирекция програмиране на регионалното развитие", Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г. От септември 2011 г. е ръководил на Звено за управление на проекти за интегриран градски транспорт в седемте големи града на България.

Александър Милaнов Александър Милaнов

Александър Миланов е управител на BMW Group България. Завършил е икономика и журналистика в УНСС. Има дългогодишен опит в областта на маркетинга и продажбите на автомобили. Работил е като мениджър за марки като "Крайслер", "Джип", "Додж", "Мицубиши" и "Мерцедес - Бенц" в България.

BMW Group България оперира на българския пазар от юли 2007 г. Българското представителство отговаря за всички оперативни и поддържащи дейности в сферата на продажбите, маркетинга, комуникациите и следпродажбеното обслужване на марките BMW и MINI на българския пазар.  

Красен Хинков Красен Хинков

 Отговорен за развитието на портфолиото от мобилни и конвергентни услуги, услуги с добавена стойност и мобилни портали, групов координатор в Mobilkom Austria Group за направление Mobile Internet. Магистър по авиационна техника и Международни икономически отношения, преподавател в Технически университет — София, Красен Хинков започва своята кариера в М-Тел като редактор Интернет. В последствие заема последователно длъжностите началник отдел "Портали и съдържание", началник отдел "М-Тел+" и "Vodafone Live!", заместник-директор на дирекция "Телекомуникационни решения и продукти" и директор на дирекция "Продукти и Услуги". В наскоро обновената структура на компанията Красен Хинков е директор "Нови пазари и Иновации" и отговаря за развитието на бизнеса в нови пазари и фокуса на компанията върху иновациите. Негова отговорност е и развитието на Online звеното на компанията с фокус върху онлайн продажби, обслужване и услуги.
Неговите основни интереси и познания са в областите: Mobile Internet Services & VAS Services; Digital and Mobile Content Lifecycle; Internet Portals – Content Structuring & Organization; Mobile & Internet Technologies.

Франц Прокш Франц Прокш

Франц Прокш, роден през 1956 г., има техническо образование. Започва своята кариера в компанията за електроника и електротехника Елин Юниън като работи в областта на изчисляването и проектирането на железопътни тягови двигатели.
В Siemens Австрия е работил като ръководител отдел Масов транспорт и ръководител направление Железопътни системи. Понастоящем оглавява отдела Продажби и Обслужване на клиенти, в направлението "Железопътни системи" в Siemens Австрия.

Инж. Антон Антов Инж. Антон Антов

Образование: 1969 г. Технически университет Дрезден, специалност "Ниско и транспортно строителство", специализация по планирането на транспортните и инфраструктурните мрежи и системи. 1972 г. едногодишна специализация в строителната служба на Хамбург на същата тематика.
Проектиране: в "Главпроект" (70-77 г.): проекти за строителство на пътища, градски улици и автомагистрали, транспортни планове на повечето големи български градове (Плевен, Русе, Ямбол, Варна, Бургас, Смолян и др. Много от проектите са реализирани.
Териториално-устройствено планиране: в КНИПИТУГА (77-81 г.): регионални планове, участие в Единния териториално-устройствен план на България като ръководител на системата на техническата инфраструктура (транспорт, енергия, вода и информация). Прогнози и планове на пътната инфраструктура.
В службите на Софийската община: (81-91 г.): в "Софпроект" главен проектант на Генералния транспортен план на София, градоустройствени и транспортни планове и проекти за строителство на улици в София и страната. Директор на Института по градски транспорт, в последствие в управление "Транспорт" на Общината, председател на Съвета на директорите на автобусно предприятие "Земляне" ООД.
В Министерството на транспорта (91-98 г.). Съветник на Министъра на транспорта, началник на отдел "Инвестиционно планиране", началник на управление "Международно сътрудничество", координатор на транспортния коридор Албания-Македония-България, заместник председател на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД. Работа по международни проекти и програми по преструктурирането на транспортния отрасъл.
Български държавни железници от 1998 г.: в Национална компания "Железопътна инфраструктура" началник отдел "Международни отношения и евроинтеграция", зам.-директор "Стратегическо развитие", член на Експертния съвет.
От януари 2010 в МотМакДоналд България, координатор на международни проекти.