Лектори

Eудженио Леанца Eудженио Леанца

Eудженио Леанца ръководи инициативата JESSICA и инвестиционни фондове на Европейската инвестиционна банка от април 2007 година.
Завършил е икономика в университета Бокони в Милано и е експерт-счетоводител.
Работи в ЕИБ близо 20 години. Преди да се присъедини към JESSICA, той е бил началник на отдел (банкиране, корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, човешки капиталl) в Дирекцията за кредитни операции в Европа (като отговаря за Италия, Малта и Кипър) и заместник-началник на банков ЕИБ сектор в отдел Кредитен риск.
Неговият специфичен опит обхваща всички аспекти на финансите и корпоративните сделки.

Апостолос Пападопулос Апостолос Пападопулос

Апостолос е партньор на Grant Thornton Гърция и ръководи консултативния отдел, който работи с правителството и инфраструктурните обекти.
Учил е икономика и има докторска степен от университета в Брадфорд. Има повече от 25 години професионален опит в областта на консултантските и финансови услуги, както в частния, така и в публичния сектор.
Специализира се в управлението на проекти и мониторинг, в стратегическото и бизнес планиране и анализ на устойчивостта на големи организации. Той е ръководител на работни групи за предоставяне на финансови услуги за големи инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез ПЧП или дългосрочни концесионни договори в Гърция и в чужбина.
Ръководител е на работната група по отношение на предоставянето на финансови консултантски услуги на Фондове за градско развитие за идентификация и изпълнение на проекти за градско развитие в рамките на инициативата JESSICA в четири области в Гърция.
 

Надя Данкинова Надя Данкинова

Надя Данкинова е изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие на София.
Родена е в Ямбол. Магистър е по социално икономическо планиране и публични финанси от УНСС.
Опитът й в банковия сектор е като офис мениджър на регионален офис на "Сосиете Женерал Експресбанк". В публичния сектор работи като зам. областен и областен управител на Ямбол, както и в управлението на общинските финанси като финансов експерт, а по-късно и като зам.-кмет на община Ямбол. Активно участва в експертни работни групи, свързани с финансовата децентрализация и общинските финанси.
Има дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани от фондове на ЕС. Участва в разработването на стратегически регионални документи.

Мартин Заимов Мартин Заимов

Мартин Заимов е Изпълнителен директор на "Регионален фонд за градско развитие" АД и председател на Надзорния съвет на Société Générale Експресбанк.
Завършил е Техническия университет в София. Има магистърска степен по икономика от London School of Economics и диплома по икономика от колежа Birkbeck в Лондон.
Бил е заместник-председател на Столичния общински съвет, шеф на Валутния борд и подуправител на БНБ от 1997 до 2003 г. Работил е в международната търговска компания Louis Dreyfus и е основател на българското й представителство.
Член е на управителните съвети на Института за пазарна икономика, на Фондация Пайдея и на Центъра за академични изследвания.

Камен Колчев Камен Колчев

Камен Колчев е Председател на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг. Професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1991 г. с учредяването на ЕЛАНА, която 20 години по-късно вече е група от компании на челни пазарни позиции в своите сектори. Камен Колчев активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси и финансовия пазар в България. Понастоящем е член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), като в последните пет години интензивно участва в инициативите на организацията и в нейните управителни органи. Бил е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) от основаването на асоциацията до 2008 г.

Иво Пантелеев Иво Пантелеев

Арх. Иво Пантелеев е роден  през 1959 г. Съучредител е на Архитектурно дизайнерска агенция - А.Д.А.от 1991 г. и е неин съуправител от 2006 г. Получава  диплома за архитект през 1986 г. от ВИАС. Завършил е специализация по градоустройство във ВИАС, а през 1991-1992 специализира урбанизъм в университета "Джон Хопкинс", САЩ. Професионалният му опит включва ръководство на екип на А.Д.А. в мащабни проекти като жилищен комплекс БОКАР, жилищен комплекс  "Бъкстон –2000", местен архитект на Нова офисна сграда на Посолствoто на САЩ, 40-етаж- на сграда Europe Tower of Sofia съвместно с HPP-Германия, Мега МОЛ Люлин, Бизнес център Соравия и др. Член е на екипа на ИПГВР – София и съпроектант на Женски Пазар. Иво Пантелеев е председател на УС на Фондация  "Защитено жилище ЗАЕДНО". Член е на Борда на International Urban Fellows Association и на Борда на Американски Колеж, София.