Програма

- A +
Работна програма
 
9:00 - 9:30 Регистрация

Водещи:
Петър Карабоев, заместник главен редактор, "Дневник"
Камен Колчев, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор, Елана финансов холдинг

9:30 – 9:40 
Официално откриване
Иво Пантелеев, урбанист и архитект

9:40 – 10:30
Европейски инструменти в подкрепа на градовете
Еудженио Леанца, ръководител JESSICA и Инвестиционни фондове, Европейска инвестиционна банка

Опитът на Гърция с градските финансови инструменти

Апостолос Пападопулос, 
ръководител Правителство и инфраструктура, Partner Grant Thornton, Гърция
 
Предизвикателствата на новия програмен период.
Възможности за реализиране на инициативи в подкрепа на градското развитие чрез инструменти за финансов инженеринг

 
Димитър Черкезов, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", МРР

10:30 - 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе пауза
 
11:30 – 11:50
Опитът на Siemens с проекти с община Виена
Петер Вандалер, акаунт мениджър на Siemens за гр. Виена
 
11:50 – 12:30
Проекти, възможности и проблеми 
Надя Данкинова, изпълнителен директор, Фонд за устойчиво градско развитие на София
Мартин Заимов, изпълнителен директор, Регионален фонд за градско развитие
 
12:30 – 13:00 Дискусия