RID 2014: БЪЛГАРСКИЯТ ПАЗАР

- A +
Близо от две десетилетия българският пазар за търговия с бързооборотни стоки в нарастващата степен следва процесите и тенденциите, които протичат в Западна Европа. Ние в Retail in Detail също ги следихме. Стремихме се да покажем какво е новото в европейски план и да видим как то ще формира местната реалност. С времето българският пазар достигна известна степен на зрялост. Българските производители стават все по-експортно ориентирани. Експанзията на външните играчи в търговията на дребно забави темпото си. Нови влизания не наблюдаваме. Обратното, дори някои местни компании купуват бизнеса на излизащите си международни. Изкристализираха и националните специфики на купувачите, производителите и търговците. Затова и за Retail in Detail 2014 избрахме да се фокусираме върху България – върху възможностите, предизвикателствата и основните действащи лица на нашия локален пазар.

Конференцията Retail in Detail и през тази година ще продължи да се развива като диалогична в две основни форми: презентации по основни тенденции и дискусии по тях с практици.

Участници, регистрирани за бизнес срещи

Валентин
Хинков
Административен Директор"Нова Индустриална Компания"АД

Гинка
Искрова
Старши мениджърPwC България

Даниела
Петкова
Account Manager FMCGGfK

Лили
Виденова
Мърчандайзинг МениджърА Теам ООД

Retail In Detail 2009  

Реформ(ат)иране
Няма други времена, в които икономическата действителност да се променя така хазартно бързо, както в криза. В такива моменти един бизнес може светкавично да загуби, но може и да спечели.Всичко това изисква точна информация, пренагласа на съзнанието и бързи реакции.

Retail In Detail 2008  

Потребителите (са) новите професионалисти
Изговориха се потоци от думи и се изписаха реки от мастило за бурните промени в търговията на дребно в България през последните години. Дали обаче казахме достатъчно за потребителите, при които успоредно протичаше не по-малко впечатляваща революция.

Retail In Detail 2007  

Ефективни промоции
Ролята на промоциите в битката за клиенти, капаните на ценовите промоции и прехода от директен към POS маркетинг, бяха фокуса на презентациите на международните лектори. Използвайки примери, Корнел Мюлер (Unilever), Маркус Юрман (GfK Austria) и проф. д-р Бернд Халиер...

Retail In Detail 2006  

Европейски предизвикателства за търговията в България
На конференцията присъстваха над 140 участника – производители и доставчици на хранителни и нехранителни продукти, консултанти и маркетолози, независими търговци и представители на търговски вериги, дистрибутори...

От събитието

презентации & снимки

Генерален партньор

Партньори

Още от Retail in Detail