Лектори

Росен Иванов Росен Иванов

Росен Иванов е управляващ съдружник в BlackPeak Capital, един от избраните фонд мениджъри от Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) да управлява ко-инвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро и сe фокусира върху инвестиции в малки и средни предприятия.
Преди това е бил управляващ съдружник в Ентреа Кепитъл, независима консултантска компания в областта на сливанията и придобиванията и корпоративните финанси в България. Ентреа Кепитъл е ексклузивен представител за България на M&A International, водеща световна организация в областта на инвестиционното банкиране, сливания и придобивания и набиране на дялово финансиране. 
Преди основаването на Ентреа Кепитъл, Росен Иванов е бил част от McKinsey & Co. в Ню Джърси/Ню Йорк, където е работил с клиенти в сферата на потребителските стоки, индустрията и фондове за рисков капитал. Преди McKinsey & Co., той е работил като инвестиционен сътрудник в Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, Лондон, където е бил отговорен за структурирането на дългови и дялови инвестиции за Източна Европа.
Господин Иванов започва кариерата си в Procter & Gamble Balkan Markets в Букурещ, където е отговарял за финансовата оценка при лансирането на нови продукти за Югоизточна Европа.
Господин Иванов има магистърска степен по Бизнес администрация от Harvard Business School и бакалавърска степен по Икономика от Американския университет в България.


.

Димитър Костадинов Димитър Костадинов

Димитър Костадинов е управляващ съдружник в Entrea Capital. Димитър се присъединява към фирмата през 2008г. и спомага за нейното развитие като водеща независима консултантска фирма в сферата на инвестиционното банкиране в България. Той успешно осъществява проекти за набиране на капитал, преструктуриране на дълг, както и сливания и придобивания в секторите на бързооборотните стоки и производството.
Преди да се присъедини към Entrea Capital Димитър Костадинов работи като изпълнителен директор на ING Банк, България. През този период Димитър отговаря за корпоративни клиенти, стратегическото позициониране на банката, както и за всички аспекти, свързани с генерирането на нов бизнес и менажирането на клиенти в България. По време на мандата си в ING Димитър ръководи цялостното развитие на услуги, свързани със структурирано финансиране и корпоративните банкови операции в страната.
През 2004 г., след завръщането си в България, Димитър работи като финансов и икономически съветник на заместник Министър-председателя и Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съветвайки го по въпроси за транспорта и инфраструктурата в България, както и относно телекомуникационния сектор. Димитър ръководи опитен екип в преструктурирането и укрепването на ключови държавни предприятия в телекомуникационния сектор и в морския транспортен сектор.
От 2001 г. до 2004 г. Димитър работи като анализатор в UBS Investment Banking, първоначално в Токио, Япония, и след това в Лондон, Великобритания. В UBS Димитър покрива секторите на потребителски стоки и ТМТ. В UBS Лондон Димитър публикува изследователски доклади и развива инвестиционни стратегии, фокусирани върху бързооборотните стоки в Европа. Той комуникира директно с висшия мениджмънт на компании в сектора и обсъжда финансовите им резултати и стратегическото им позициониране. В UBS Токио Димитър проучва медийни компании в страната, фокусирани върху реклама, телевизионно и сателитно излъчване. Той също помага за развитието на дейностите, свързани с търгуването със собствен капитал на банката и работи върху първичното публично предлагане на Dentsu, най-голямата японска рекламна агенция.
Димитър започва финансовата си кариера с Salomon Smith Barney в САЩ, където развива инвестиционни стратегии за фондове.

Ивайло Спасов Ивайло Спасов

Ивайло Спасов съосновава Entrea Capital през 2007 г. и впоследствие утвърждава компанията като една от водещите в България в сферата на инвестиционното банкиране. Ивайло има повече от 10 години опит, свързан със сливания и придобивания, както и с приватизационни сделки.
Преди Entrea Capital Ивайло работи като старши мениджър в Ernst & Young, където е член на консултантския екип за стратегически транзакции. Ивайло започва кариерата си като одитор в Arthur Andersen, където работи по многобройни одитни ангажименти с множество реномирани клиенти, включително MTEL и Сокотаб, както и с много ТМТ и производствени компании.
Експертизата на Ивайло включва финансово оценяване на предприятия, консултиране по сливания и придобивания, финансови анализи, инвестиционни оценки, преструктуриране и приватизационни проекти. Той има богат опит в множество транзакции, свързани с продажбата и откупуването на предприятия от различни индустрии, включително производство, строителство, финансови услуги, енергетика и комунални услуги, телекомуникации, производство и разпределение на електроенергия, храна и напитки и др.
Ивайло притежава магистърска степен по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в България.

.

Кристиан Стикс Кристиан Стикс

Кристиан има повече от седем години опит в областта на мецанин финансирането и инвестиционното банкиране в централна и източна Европа и страните от региона DACH (Германия, Австрия и Швейцария).
Присъединява се към Mezzanine Management през юли 2010 г. Базиран е в централата във Виена и отговоря за генериране и изпълнението на сделки в съседните на Австрия пазари, България, Балканите и Прибалтика. Mezzanine Management съветва трите водещи европейски фонда фокусирани върху мецанин финансиране в централна и източна Европа и е съветник при инвестирането на над 500 милиона евро в 38 компании в 10 страни. Mezzanine Management има офиси във Варшава, Будапеща, Букурещ и Киев.
Преди да се присъедини към Mezzanine Management, Кристиан е работил във Франкфурт в мецанин фонд с фокус върху DACH региона, където отговоря за нови инвестиции и мониторинг на портфейла. По време на финансовата криза, Кристиан натрупва цялостен опит за преструктуриране в редица индустрии. Той започва кариерата си във водещата за централна и източна Европа инвестиционна банка CAIB, сега част от подразделението на UniCredit "Пазари и инвестиционно банкиране", като работи по сделки в Австрия и централна и източна Европа.
Кристиан притежава магистърска степен от Университета по икономика и бизнес администрация във Виена, където специализира в областта на корпоративните финанси и стратегическото управление и контролинг.

Теодора Овчарова Теодора Овчарова

Теодора Овчарова е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Инвестмънт.  Тя е консултант с 14-годишен опит в предприсъединителни и оперативни програми на ЕС. Член е на редица работни групи по настоящите оперативни програми, както и по разработване на бъдещите за 2014-2020 г. Член е на Инвестиционния комитет на "Регионален фонд за градско развитие" АД с финансиране по инициативата JESSICA.
Консултантската й работа е свързана с инвестиционни проекти по ОП Конкурентоспособност, ОП Околна среда, Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година, ОП Регионално развитие, ФАР и САПАРД. 
Теодора Овчарова е изготвяла програми за преструктуриране на предприятия, проекти за сливания и придобивания, участвала е във финансовото структуриране на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Участва в екипи за разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, ръководи екип за ex-ante оценка на прилагането на финансовите инструменти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Работи по проекти на фондовете за начално финансиране в България LAUNCHub и Eleven.
Теодора Овчарова се присъединява към ЕЛАНА Инвестмънт през 2000 г. като финансов аналитик.  През 2001 г. е назначена за мениджър проекти и ръководител отдел "Сливания & Придобивания". В периода 2006 – 2007 г. изпълнява длъжността мениджър "Бизнес развитие" на ЕЛАНА Холдинг.  От 2007 г. отново е в екипа на ЕЛАНА Инвестмънт, вече като ръководител отдел "Европейски програми", а от 2009 г. - като член на Съвета на директорите.  От май 2012 г. е изпълнителен директор на компанията и член на Съвета на директорите.
Има магистратура по "Финанси" от УНСС.

Юлиан Гиков Юлиан Гиков

Юлиан Гиков е управляващ директор на Raiffeisen Investment (България), където е консултант по сливания и придобивания. От края на 2014 г. Юлиан Гиков отговаря и за региона на Западните Балкани. От присъединяването си през 2008 г. той е работил по множество големи международни сделки в ЦИЕ, голямата част от тях реализирани съвместно с инвестиционната банка Lazard. Има значителен опит в инвестиционното банкиране в редица сектори - енергетика, телекомуникации, тежка индустрия, бързооборотни стоки, търговия, земеделие, недвижими имоти, ИТ и др. През 2011 г., той получава наградата на международното финансово-икономическо издание EMEA Finance за "Най-добра сделка в ЦИЕ", присъдена на Raiffeisen Investment кaто консултант на транзакция в българския енергиен сектор в размер на 545 млн. евро.
От 2005 г. до 2008 г., като част от KPMG - отдел "Финансови услуги", Юлиан е работил по редица проекти в областта на одита и корпоративни финанси, вкл. одити, дю дилиджънси, IPO и секюритизации в различни индустрии с фокус – финансови институции. Преди това, Юлиан Гиков продобива опит в UBS, Лондон – отдел "Инвестиционно банкиране" и Ernst&Young, Щутгарт – отдел "Корпоративни финанси", където е участвал в M&A и squeeze-out транзакции и оценки на предприятия.
Юлиан е Доктор по Икономика. Има MBA от SIU в Германия и САЩ. Придобива бакалавърска степен по Финансов мениджмънт и счетоводство от Бъкингамския университет в Англия. Също така е специализирал Банково дело в LSE.
.

Илко Стоянов Илко Стоянов

Илко Стоянов е съдружник в софийския офис на Schoenherr и работи в областите на търговското право, сливания и придобивания, и защита на конкуренцията. Той има магистърски степени по право от Софийския университет Св. Климент Охридски и Колумбийския университет.
Илко Стоянов редовно консултира международни клиенти в различни индустрии: телекомуникации, високи технологии, медии и реклама, фондове за дялово инвестиране, застраховане, производство и енергетика. Редовно е канен за лектор на конференции, свързани с чуждестранни инвестиции в България. Автор е на множество публикации за сливанията и придобиванията в България, включително The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisition (Global Legal Group, 2008, 2009, 2010, 2011).
.

Тодор Тодоров Тодор Тодоров

Тодор Тодоров e директор "Финансово консултиране" в Делойт България.
Господин Тодоров започва кариерата си в нюйоркския офис на Джей Пи Морган, отдел "Сливания и придобивания".
Четири години по-късно той е сред съоснователите на хедж фонд, инвестиращ в ценни книжа и дериватни инструменти на пазарите в САЩ. През последните 7 години г-н Тодоров консултира компании при корпоративни сливания, проекти за набиране на капитал и преструктуриране.
Господин Тодоров е част от регионалния екип на Делойт в Централна Европа в областта на финансовото консултиране, като в България отговаря за корпоративните сливания.
През своята кариера господин Тодоров е участвал в сделки на обща стойност над 4 млрд. евро.

Христо Стоянов Христо Стоянов

 Христо Стоянов управлява дейностите по бизнес развитие на Европейския Инвестиционен Фонд в България. Той се присъединява към екипа на ЕИФ в София през 2011г. и отговаря за операциите на български холдингов фонд, предоставящ финансиране за малкия и среден бизнес от структурните фондове на ЕС посредством финансови инструменти като кредитни гаранции, стартъп акселератори и фондове за рисков капитал. Той е член на директорския борд на ДЖЕРЕМИ България – дружество, финансиращо диверсифицирано портфолио от дялови фондове за рискови инвестиции и продукти за защита от кредитен риск в банкови институции. Преди ЕИФ, Христо е управлявал проекти по сливания и придобивания във Форем Консултинг в София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от University of Notre Dame в САЩ. 

Кристофор Павлов Кристофор Павлов

Кристофор Павлов работи като главен икономист на УниКредит Булбанк от 2002 г., фокусирайки се върху макро, FX-анализ и изследвания. 
Завършил е магистърска степен Счетоводство и Контрол от УНСС. Професионалният му опит включва три години инспекции и законови доклади за дейността на финансови институции, три години опит като средно ниво мениджър, отговорен за стратегическото планиране и представяне на три различни финансови институции.
Кристофор Павлов е бил член на управителния съвет на ДСК за три години като е допринесъл за преструктурирането на банката и подготвянето й за приватизация. Женен е от 1990г. и има една дъщеря.


Исфандияр Заман Хан Исфандияр Заман Хан

Исфандияр Заман Хан е ръководител на програмата, отговаряща за финансовия сектор и въпросите на конкурентоспособността в новите държави-членки на ЕС и е базиран в Брюксел. Той работи по въпроси, свързани с развитието на финансовия сектор, достъпа до финансиране, развитие на капиталовия пазар, иновативни финанси и управление след кризи.
В своите дванадесет години в Световната банка, той е работил в редица страни като Армения, Босна, Хърватия, Индия, Косово, Нигерия, Турция, Пакистан, Украйна, Индия, Пакистан. Преди Световната банка е работил в инвестиционна банка Salomon Smith Barney в Ню Йорк.
Той има магистърска степен по международни финанси и икономическа политика от Columbia University.

Стефан Ганчев Стефан Ганчев

Стефан Ганчев е партьор в LAUNCHub, фонд за стартиращи компании с капитал 9 мил. евро, подпомагащ най-обещаващите предприемачи и технологични стартъпи в България и Югоизточна Европа. Стефан е започнал кариерата си във Франция, първоначално в една от най-големите компании за информационни услуги Атос. По-късно е заемал длъжността директор иновации в Orange – водещия мобилен оператор във Франция, където е работил за откриването и тестването на нови телеком услуги с добавена стойност. Активно подпомагащ развитието и разтежа на предприемаческата екосистема, Стефан е съосновател на MobileMonday Sofia, а през 2013 и 2014 съответно коорганизира конференцията Balkan Venture Forum и DigitalK. 
.

Златолина Мукова Златолина Мукова

Златолина Мукова е опитен инвеститор с доказан опит в сферата на частния капитал, стартъп компании, финансови обрати и финансов мениджмънт. Преди да се присъедини към NEVEQ, тя е била изпълнителен директор на Евроинс Иншурънс Груп. Тя е била заместник-министър на транспорта и съобщенията. Преди това тя е работила за регионален фонд за дялово инвестиране, стартиран от ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие). Златолина притежава сертифицирана диплома ACCA, в допълнение към магистърска степен по инженерство и счетоводството.

Елвин Гури Елвин Гури

Елвин Гури е инвеститор и мениджър с успешен опит в областта на финансовите услуги. Заема позицията изпълнителен директор на Empower Capital Advisor, избрани да управляват ко-инвестиционен фонд на стойност 15 милиона евро под програмата Джереми. Преди да основе настоящата си инвестиционна и консултантска фирма River Styxx Capital, Елвин е изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на JetFinance International (2002-2008). Елвин започва професионалната си кариера с Price Waterhouse, след което в продължение на шест години работи за ЕБВР в Лондон и в София. Елвин и жена му, Ралица Агайн, активно подкрепят различни образователни каузи: АУБ (където Елвин е член на Управителния съвет на настоятелите и председател на Комитета по финанси и имущество), Джуниър Ачийвмънт България, Американския изследователски център в София и Заедно в час.

Евгени Ангелов Евгени Ангелов

Евгени Ангелов е съветник на президента на републиката по икономика и иновации. Съгласно приоритетите на президента, г-н Ангелов работи за повишаване на конкурентоспособността на предприятията и енергийната ефективност, както и за заздравяване на иновационната екосистема и подобряване на бизнес средата в България.
От средата на 2009 до края на 2011 г. Евгени Ангелов е заместник-министър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На този пост той отговаря за изработването и прилагането на политики в областта на икономиката и иновациите, както и за надзора на повече от петдесет държавни предприятия и оперативна програма "Конкурентоспособност". Същевременно г-н Ангелов е председател на бордовете на Български енергиен холдинг и Национална електрическа компания и оглавява инвестиционния борд на фонд "Джереми". От 2011 г. той е българският посланик на малките и средни предприятия към Европейската комисия. През 2008 г. Евгени Ангелов основава и ръководи Attria Capital Partners  - фонд за дялови инвестиции, чиято дейност е фокусирана в страните от Югоизточна Европа и New Energy Partners - компания, развиваща дейност в областта на възобновяемите енергийни източници. Между 2005 и 2008 г. г-н Ангелов е директор в Trigranit Development Corporation - водеща компания за недвижими имоти в Централна и Източна Европа. От 1995 до 2003 г. той работи за Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. Там отговаря за структурирането, договарянето и изпълнението на проекти за заемно финансиране и дялови инвестиции в областта на финансовите услуги, фармацевтичната, циментовата, химическата промишленост и недвижимите имоти в десет държави от Централна и Източна Европа. Евгени Ангелов е магистър по бизнес администрация от Harvard Business School и бакалавър от London Guildhall University. От септември 2012 г. е президент на Харвардския клуб в България.

Данаил Данаилов Данаил Данаилов

Данаил Данаилов е член на Управителния съвет на Speedy. Г-н Данаилов отговаря за стратегията и развитието на бизнеса на компанията. Има 20 години богат опит в сферата на бизнеса и финансите с фокус върху капиталови инвестиции, консултиране и приватизация, фондовите пазари и макроикономическия анализ. През 2011 г. Даниаил Данаилов се присъединява към управленския екип на Speedy Group. В продължение на 12 години г-н Данаилов работи в Балканския регион в сферата на частния капитал за различни дялове на индустрията: производство на хартиени продукти, разпространение на продукти, производство в електрониката, преработване на отпадъци и рециклиране, обработка на храните, хранителни услуги и възобновяема енергия. Данаил Данаилов се присъединява към SEAF (Фонд за подпомагане на малки предприятия) през 2000 г. като финансов анализатор. През 2003 г. той е повишен в старши инвестиционен директор на Транс Болкан Фонд България, а от 2009-2011 г. Данаил е управляващ директор на SEAF - България. От 1998 до 2000 г. Дани Данаилов е работил с Brno Broker Group (чешка инвестиционно-консултантска компания) в България. Първоначално той е бил брокер, а по-късно участва като консултант по приватизационни проекти в енергетиката и медиите. От 1996 г. до 1998 г. Дани Данаилов е икономист в Агенцията за икономически анализи и прогнози към българското Министерство на финансите. Г-н Данаилов е магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство в София.


Стефан Бумов Стефан Бумов

Стефан Бумов е Председател на Българска аутсорсинг асоциация, браншова организация, чиято цел е да обединява интересите на компаниите в страната, които предоставят аутсорсинг услуги, да развива конкурентността на средата и да създава допълнителни условия за привличането на чужди инвестиции в сектора.
Стефан Бумов е Генерален директор на Софика Груп ЕАД за България и Македония и Вицепрезидент Операции за Централна и Източна Европа на TeleTech Holdings Inc. Той ръководи Софика и нейния растеж от 30 до над 800 служители от 2007 година насам. Преди да се присъедини към Софика той е заемал ръководни позиции в HP, в това число Търговски директор за България и Мениджър Търговски стратегии и развитие за Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка.

Борислав Иванов-Бланкенбург Борислав Иванов-Бланкенбург

Борислав постъпва на работа в Дойче Банк през 2000г. и успешно развива кариерата си в структурата на тази финансова институция. През първите четири години заема различни позиции в отделите Бизнес Консултиране и Бизнес Развитие и дава съществен принос за успеха на много проекти на банката в различни страни от Западна Европа. От 2004г. насам Борислав Иванов е основно ангажиран в процесите за бизнес развитие на Дойче Банк в Централна и Източна Европа и ръководи различни проекти за експанзия в региона (Русия, Полша и Румъния). От юли 2007г. досега Борислав Иванов е Директор на Представителството на Дойче Банк АГ в София. В този период банката се утвърди като надежден партньор на Правителството и аранжира няколко големи финансирания. Дойче Банк е водещ партньор за транзакционно банкиране на местните банки и другите финансови институции. Чрез своето представителство в София Дойче Банк поддържа активни контакти с големите местни компании и е участвала в пет от десетте най-големи сделки (придобивания и финансирания) в Българияв последните години. От март 2014 Борислав Иванов е Главен изпълнителен директор на дъщерното дружество на Дойче Банк в Киев с фокус в корпоративното банкиране за големи мултинационални компании, както и за ключови местни фирми. Освен предизвикателството да реструктурира кредитен портфейл в един нетрадиционен пазар, Борислав работи и върху стратегията за растеж на Дойче Банк за периода след решаването на кризата в Украйна. Банката е ключов партньор на Правителството и Националната Банка в разработването на програма за възстановяване и икономическа стратегия на Украйна. Борислав е следвал в Берлинския Свободен Университет, където се дипломира през 1999г. с магистърска степен по Бизнес Администрация с фокус върху теория на финансите и инвестициите. Владее немски, английски и руски език.