Партньори

BlackPeak Capital BlackPeak Capital

BlackPeak Capital e един от избраните фонд мениджъри от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) да управлява ко-инвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. Фондът вече функционира с първоначален капитал от 10 млн. евро и сe фокусира върху инвестиции в малки и средни предприятия. BlackPeak Capital ще може да инвестира заедно с други финансови инвеститори или частни лица при еднакви условия на инвестиция. Средният размер на инвестициите на фонда ще бъде между 1-3 млн. евро, като общата инвестиция, включваща и тази на ко-инвеститор, ще бъде в размер от 2-6 млн. евро. Фондът ще може да инвестира опортюнистично в компании в по-ранна фаза на развитие с размер на инвестицията от 300 хил. евро до 1 млн. евро.
BlackPeak Capital може да инвестира в широк кръг от индустрии, изключвайки селско стопанство, дърводобив, животновъдство и аквакултури. Стратегията на фонда предвижда инвестиции в бързоразвиващи се компании със сериозен експортен потенциал, както и лидери на местния пазар. Средствата от инвестицията, реализирана чрез увеличение на капитала или мецанин финансиране, може да се използват от предприемачите за различни инициативи в помощ на растежа на компанията.
В екипа управляващ фонда влизат доказали се професионалисти със значителен опит в сферата на сливанията и придобиванията, дяловите инвестиции и рисковия капитал в България. Росен Иванов е съосновател на Entrea Capital, водеща фирма в областта на сливанията и придобиванията в България и партньор на Rothschild за страната. Росен има професионален опит в McKinsey в Ню Йорк и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие в Лондон. Ивайло Господинов е бивш съдружник в Entrea Capital, както и дългогодишен управител на Raiffeisen Investment България. Ивайло има професионален опит в Ernst & Young и Arthur Andersen. Екипът има амбицията да помага на компаниите, в които инвестира не само финансово, но и с активно участие за подобряване на корпоративното управление и подготовка за последващо привличане на стратегически партньор или листване на международна борса.

www.blackpeak-capital.com

Entrea Capital Entrea Capital

Entrea Capital е водеща независима българска консултантска фирма в областта на инвестиционното банкиране. Компанията е основана през 2007г. със смела визия и ясна формула за постигането ѝ: предоставяне на консултантски услуги, целящи да създадат възможно най-голяма стойност за всеки един клиент. Нашата способност да помагаме на клиентите си, изправени пред сложни финансови и корпоративни проблеми и нашата експертиза и ангажираност като независим и обективен консултант ни спечелиха доверието на водещи български и международни компании.
Партньорите и екипът на Entrea Capital притежават ценната комбинация от опит в инвестиционно и корпоративно банкиране, корпоративни финанси и мениджмънт консултиране в България, Румъния, Великобритания, САЩ и Япония. Entrea Capital предлага персонализирано и обективно консултиране благодарение  на най-големия специализиран екип в сферата на сливания и придобивания в България с повече от 100 годишен съвкупен професионален опит.
Entrea Capital е екслузивен партньор на Rothschild за България. Rothschild е един от най-големите глобални независими финансови консултанти. С над 900 консултанти в 40 държави с локална ескпертиза и създадени дългосрочни глобални взаимоотношения се предлагат ефективни решения на множество клиенти по целия свят.

www.entrea-capital.com
.

Schoenherr Schoenherr

Schoenherr е водеща адвокатска компания в Централна Европа и една от първите международни юридически компании, започнала дейност в ЦИЕ и ЮИЕ, покриваща пълния набор от юридически услуги. Със своите 12 офиса и представителства в редица държави, Schoenherr се превръща в една от най-големите компании в региона. Schoenherr Bulgaria започва дейността си у нас през 2004 ч. и оттогава се радва на непрестанен ръст, утвърждавайки се като един от най-силните играчи на пазара. Софийският офис на компанията се е превърнал в популярна точка за международни корпорации, търсещи експедитивни, своевременни и разбираеми правни консултации най-вече в областта на корпоративното право, сливанията и придобивания, възобновяемите енергийни източници и недвижимите имоти. Екип от двадесет и трима юриста, с изключителен опит по специалността си и с международно образование, може да покрие изискванията на всеки значим казус в кратки срокове. Освен от абсолютното ниво на качествена работа по международни стандарти, клиентите на Schoenherr се ползват от разбирането на компанията за техните бизнес нужди и оценяват способността й решително да защитава техните интереси.
Сливанията и придобиванията са се превърнали във важна част от консултантските услуги, предлагани от Schoenherr Sofia. Работата в областта на сливанията и придобиванията през последните години включва продължителни усилия върху проекти за възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както и многобройни сделки по сливания и поглъщания в стопанския сектор, включително консултации на фондове за дялово инвестиране. Schoenherr разработва също така настоящи проекти в медиите, рекламата, технологиите, суровините и потребителските стоки.

www.schoenherr.eu/

Raiffeisen INVESTMENT Raiffeisen INVESTMENT

Raiffeisen Investment, a 100 per cent subsidiary* of the Austrian based investment bank Raiffeisen Centrobank, is a leading M&A advisor in Central Eastern Europe and Turkey.
The guiding principle in the company's core fields of business Mergers&Acquisitions, Equity Capital Markets (ECM), Privatisations, Structured Transactions, Private Placements and Merchant Banking is to act in the best interests of its clients at all times.
Raiffeisen Investment does this by giving impartial advice and by combining top-level industry sector expertise of Raiffeisen Centrobank (Consumer Goods, Agro & Retail, Energy/Utilities, Financial Sponsors, Industrials, Life Sciences, Telecoms Media Technology) with local know-how through the Raiffeisen Investment network with more than 15 country offices. The company's growing reputation and years of success prove that it has become an advisor of choice for transactions in emerging Europe.

www.raiffeisen-investment.com/welcome

.

Deloitte Deloitte

Делойт е най-голямата фирма за професионални услуги в световен мащаб и предлага портфолио от напълно интегрирани професионални услуги в сферата на одитa, управлението на риска, данъчното, правното, финасово и управленско консултиране на публични и частни клиенти, в широк спектър от браншове. С глобално свързана мрежа от дружества-членове в 150 страни, Делойт комбинира възможности от световно ниво и задълбочени местни експертни познания.
В Централна Европа Делойт работи с широк диапазон от специализирани услуги, като в сферата на финансовото и стратегическо консултиране за местни и чуждестранни клиенти специалистите по финансово консултиране в Делойт успешно прилагат придобития международен опит в инвестиционното банкиране в дейностите "Корпоративни финанси и консултантски услуги", "Услуги при сключване на сделки" и "Услуги, свързани с преструктуриране", с цел запазване или увеличаване на стойността на бизнеса на компаниите, които обслужват.
Екипът на Делойт в Централна Европа е консултирал стотици сделки на обща стойност надхвърляща 7 млрд. щ.д. в ключови сектори във всяка от седемнадесетте страни, в които компанията предлага услугите си. Посредством уникалния модел на дейност – интегрирана фирма от множество местни звена, Делойт успява да състави оптимален екип от местни и чуждестранни експерти, съобразен с нуждите на всеки проект.

www.deloitte.com/bg

.

JEREMIE JEREMIE

JEREMIE е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.
JEREMIE предлага на държавите-членки, чрез техните национални или регионални управляващите органи, възможността да инвестират част от ресурсите, предоставени от структурните фондове на ЕС и националните ресурси, в МСП чрез холдингови фондове. Холдинговите фондове по JEREMIE предоставят средства за финансиране на МСП посредством гъвкави, устойчиви и иновативен механизми, като фондове дялов капитал, (микро) заеми или гаранционни инструменти чрез избрани от (Европейския инвестиционен фонд) ЕИФ местни финансови институции (финансови посредници).
Джереми България ЕАД e дружество със специална цел, учредено през 2010г. съгласно Рамковото Споразумение между ЕИФ и Правителството на Република България за изпълнението на Инициатива JEREMIE. Дружеството е еднолична собственост на ЕИФ и използва инструменти за финансов инженеринг като гаранции по кредитни портфейли и инвестиции в схеми за рисков капитал, предназначени за подкрепа на растежа и иновациите сред малкия и среден бизнес в България. В рамките на JEREMIE инициативата в България, дружеството ще инвестира в 5 дялови фонда специализирани в различни етапи от икономическия цикъл – инвестиции в стартиращ бизнес, рисков капитал, растящи бизнеси и мецанин инвестиции. 

jeremie.bg 

CooliceHost CooliceHost

CooliceHost, доставчикът на хостнг решения за бизнеса, излиза с добри предложения при споделените планове. Новите хибридни VPS планове са идеална комбинация от споделен хостинг с мощността на VPS, използващ cPanel и Varnish Cache. Машините са разположени в Париж, Франция, което прави достъпа от всеки европейски гражданин бърз и безпроблемен. Благодарение на Cloud Linux технологията си, клиентите получават бързината и сигурността, необходима за всеки бизнес. Ускореният cPanel в комбинация с Varnish Cache архитектурата, дават мощността на добре изграден VPS в обикновен споделен хостинг план. 

coolicehost.com

CEO CLUB BULGARIA CEO CLUB BULGARIA

CEO CLUB BULGARIA е най-голямата неформална бизнес мрежа за активни бизнес лидери и предприемачи, работещи в и с България. Сред членовете са само изпълнителни директори, хора на ръководни позиции, отговарящи за малки, средни или големи организации, както активни собственици на бизнес.
Целта на клуба е да предложи и създаде правилната и ефективна среда от хора, които вземат решения за развиване на бизнес в България и които споделят съвременни принципи на активност, конструктивен подход и бизнесетика.
Главните теми на Клуба включват:
* Бизнес нетуъркинг
*Кариерно израстване и възможности за работа на ниво изпълнителен директор
*Търсене на партньори
*Виртуален консултативен съвет
*Предприемачески и инвестиционни идеи
*Хоби и лайфстайл
Присъединяването към клуба става само след покана.То е ограничено само до старши мениджъри и предприемачи, работещи в и с България.

Технически партньор: Special Events Group Технически партньор: Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

www.seg.bg
.

PR партньор: PRoPR PR партньор: PRoPR

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

www.pr-o-pr.com