Лектори

Джон Майтън Джон Майтън

Д-р Джон Майтън е математик, писател, драматург и основател на JUMP Math. Неговите пиеси са играни в цяла Канада, Европа, Япония и САЩ и са печелили редица награди. Носител е на наградата Ашока за социално предприемачество от 2004 г., има три почетни доктората в знак на признание на житейските му постижения, носител е и на званието Офицер на Ордена на Канада. Автор е на книгите "Митът за способностите: отглеждане на математически талант у всяко дете" и "Краят на невежеството". Джон Майтън вярва, че "ако децата биват обучавани според пълния им потенциал в детските градини, 99% от учениците ще станат толкова успешни, колкото този 1% от тях, които са с най-високи постижения в момента."
JUMP Math (съкр. за Junior Undiscovered Math Prodigy/Млади неоткрити математически гении) стартира с вярването, че "всички деца могат да научат математиката, всички учители могат да преподават математика, и двете страни могат да я обикнат." Революционният подход на JUMP към математиката се основава на последните достижения на когнитивната наука и комбинира насочвани упражнения с индивидуална работа, които раздробяват трудните идеи на прости логически стъпки. Тази методика позволява на учениците да преживеят положителната обратна връзка, от която имат нужда, за да продължават да учат. Едновременно с това, тя дава на учителите инструментите, от които имат нужда, за постигнат почти невъзможната задача да научат целия клас като същевременно приспособяват уроците към индивидуалните нужди на учениците.
През март д-р Джон Майтън стана един от 33-мата социални предприемачи от целия свят, които получиха наградата "Социален предприемач за 2015 г." на Schwab Foundation. Признанието се връчва за иновативни подходи и потенциал за глобално влияние.

Яна Палоярви Яна Палоярви

 Яна Палоярви е директор "Международни връзки" в Министерство на образованието и културата на Финландия, където работи от 1996 г. Та се занимава с разработването на международни дейности, подготовка на международни споразумения, многостранното и двустранно сътрудничество, както и координиране на въпроси относно Европейския съюз, ООН и ЮНЕСКО. Тя също така е член в няколко комисии и бордове, написала е множество статии в няколко финландски списания, има също публикации в областта на политиките за развитие, мулти-културно разбирателство и международната политика.  
Милена Христова Милена Христова

От 2008 г. Милена Христова е изпълнителен директор на Център за управление и професионално обучение, работещи в областта на професионалното обучение, управление на човешките ресурси, консултиране и развитие на бизнеса. Тя има богат опит в разработването и управлението на проекти финансирани от ЕС. 
Милена Христова е завършила Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Великотърновският университет със специалност Икономика. Милена също така има магистърска степен по Финанси.

Емил Джасим Емил Джасим

 Емил Джасим е програмен директор на "Център за образователни инициативи" вече две години. Целта на неправителствената организация е да върне достойнството на българския учител, да подпомага реформите в образователната система и да я модернизира. Емил реализира практически идеите си като преподавател в няколко училища (английски език и история на средните векове и и християнската култура), едно от които е Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ".
Той е и сред създателите на платформата за електронно обучение, наречена www.u4ili6teto.bg, с която работят вече над 15 училища, както и на конкурса ReporTeen за къси филми (до 3 мин.) на определена гражданска тема.
Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" и история в Софийски университет.

Светлана Михайлова Светлана Михайлова

Светлана Михайлова е преподавател по история и философски цикъл в системата на формалното образование. Има международен опит като преподавател в гр. Палермо, Италия и като експерт-обучител в международни проекти. Има дългогодишен опит в разработването и реализирането на проектни идеи в областта на образованието. Активно участва в провеждането на различни инициативи в сферата на младежка активност, европейско гражданство, социални и полови неравенства.
Светлана завършва специалност "История" в Софийски Университет. Професионалните й интереси в областта на дискриминация и неравенства я насочват към Европейска магистърска програма "История на жените и половете". Участва в професионално обучение за преподаватели в Колумбийски Университет, Ню Йорк, САЩ.
Професионалните и личните й интереси са в областта на формално и неформално образование, промяна на образователната система, полови неравенства, права на човека, дискриминация. Нейната идеална представа за училище на бъдещето е място, където учениците са индивидуалности, достойнството им е защитено, а ученето е взаимен процес.

Явор Джонев Явор Джонев

Явор Джонев е основател на софтуерната компания Сирма Груп Холдинг, член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании, както и един от организаторите на гражданската инициатива Диалог за бъдещето. Председател е на УС на Институт за прогресивно образование, който внедрява в България системата за преподаване на математика JUMP Math. Иновативната система позволява на всяко дете не само да увеличи своя успех по математика и разбирането на тази материя, а също и да я заобича наистина. След преминаване от традиционно обучение по математика към Jump Math, много деца, които преди са имали слаби оценки, стават отличници и посочват математиката като един от любимите си предмети.
Като зам.-председател на Управителния съвет на БАСКОМ Джонев участва в разработването на Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система.
Той е и инициатор на диалог между бизнеса, университетите и ресорните държавни институции за осъществяването на такава реформа.


Зорница Христова Зорница Христова

 Зорница Христова е автор и издател на детски книги, чиято цел е да разширят обхвата на образователната тематика в България. Сред темите на ръководеното от нея издателство "Точица" са насилието и ненасилствените методи за справяне с конфликти, реториката като изкуство да убеждаваш и като изкуство да мислиш, творческото писане като умение за съставяне на оригинален и завършен текст, българската история извън идеологическата рамка. През 2014 г.изданието на "Точица" "Вкусна география" получи националната награда "Христо Г.Данов" за най-добра детска книга.Водещ на множество творчески работилници и философски дискусии за деца. Съавтор (заедно с Анжела Родел) на текстовете към Детския научно-изследователски център "Музейко". 
Завършила е СУ "Св. Климент Охридски" и е специализирала в университета в Оксфорд. 

Катилиян Костадинов Катилиян Костадинов

Катилиян Костадинов е директор на СОУ "Цанко Бакалов Церковски" в с. Никола Козлево, област Шумен. В училището в момента учат над 330 деца от няколко населени места, а отпадащи ученици няма. Костадинов създава природоматематически профил и професионална подготовка, за да помогне на децата да се реализират по-добре в бъдеще. СОУ "Цанко Бакалов Церковски" работи по програмите на неправителствената организация "Амалипе" срещу отпадането на ученици и си сътрудничи тясно с местните власти за по-качествено образование.
Костадинов завършва Шуменския университет със специалности българска филология и история. Работил е като учител по български език и литература.

Мариана Банчева Мариана Банчева

Мариана Банчева е директор образователни политики в Институт за прогресивно образование. Завършила е психология в СУ "Св. Кл. Охридски", но избира да работи в сферата на образованието, защото е убедена във въздействието на училището върху личностното развитие на децата. Започва работа като възпитател, 8 години е училищен психолог, 10 години е експерт в Министерството на образованието и науката и за кратко и заместник-министър. 
Желанието за промяна в образованието я мотивира да развива професионални компетентности в различни сфери: лично и професионално развитие на директори и учители; анализ и оценка на потребности и на ресурси; разработване на училищни политики; развитие на общности; превенция на попадане в трафик на хора; организационно развитие; работа в мрежа; управление на качеството в образованието; децентрализация в образованието; прилагане на концепциите за устойчиво развитие, глобално образование и образование за развитие. 
Като координатор на детски политики "Образование" и "Здраве" в Национална мрежа за децата работи с широк кръг от граждански организации за постигане на по-ясно разбиране за начините за гарантиране на правото на детето на образование и грижа.
С партньорите и основателите на сдружение "Институт за прогресивно образование" работи за формулиране на приоритети и мерки за реформи в системата на средното образование, подпомага изграждането на партньорски отношения с физически и юридически лица, работещи в сферите на политиките за развитие на образованието. 

Весела Герчева Весела Герчева

 Весела Герчева е директор "Изложби и програми" в Музейко, Детски научен център "Америка за България".
Завършила е археология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е специализирала интерактивна педагогика и образование в музейна среда.
Вярва, че децата трябва да бъдат вдъхновявани за наука и откривателство от най-ранна възраст.
През годините е преподавала на студенти в Нов български университет, участвала е в проекти за популяризиране на културно-историческо наследство и е работила за създаване на детски образователни кътове в музеите в България. Убедена е, че децата имат образователни възможности и извън училищната среда. Особено, когато играят.
Идеите й са предварително изпробвани от Йордан, който и на 12 г. запазва детската си мъдрост.

Евгения Пеева Евгения Пеева

Преди да оглави Заедно в час Евгения работи като бизнес консултант в международната компания McKinsey & Company, където съветва водещи фирми и организации в различни сектори – от технология и фармация до индустриална електроника и нестопанска дейност. Включването й в Заедно в час й предоставя уникална възможност да допринесе за устойчивото развитие на България, като работи за дългосрочни подобрения на националната образователна система.
По време на студентските си години Евгения учредява Фондация "Стъпка за България", която осигурява обучения по умения за самостоятелен живот и професионална подготовка на деца, лишени от родителски грижи. Нейните усилия привличат финансиране и многобройни доброволци към програми за обучение на фондацията по време на четирите години от съществуването й. От 2007 г. насам, програмите на "Стъпка за България" са допринесли за развитието на над 150 деца, лишени от родителски грижи, с участието на над 80 доброволци от различни държави. Евгения е също член на Управителния съвет на Американския колеж в София. 
Евгения има диплома за висше образование от Харвардския университет – специалност "Икономика, политология и социология". Дипломната й работа изследва факторите за успеха на промените в университетското образование в Централна и Източна Европа след 1989 г. 

Вера Петканчин Вера Петканчин

Вера има магистърска степен по международни отношения от Софийския университет "Св. Климент Охридски", в момента изучава магистратура по устойчиво развитие на планинските региони в University of the Highlands and Islands, Шотландия. Има богат опит в създаването на концепции за проекти и управлението на проекти в сферата на образованието по предприемачество, опазването на околната среда и връзките между тях. Общува успешно и се адаптира към най-различни екипи, групи от хора и ситуации. Мечтае и работи за свят, в който хората ценят природата заради самата нея, а не я разглеждат единствено като ресурс за консуматорското общество.