Програма

- A +
10.30 -11.00 Регистрация

11.00 Откриване на срещата: Кристина Христова, ръководител проекти Европа.Дневник

11.10 Терористичната заплаха тласка Европа към създаването на система за невоенна сигурност. Kакви са разликите между сегашната криза и терористичната вълна отпреди 10 години, какъв е характерът на сегашната криза, как изглежда политическата карта на реакциите спрямо нея и как изглежда възникващата система за невоенна сигурност?  
Владимир Шопов, съветник на министъра на външните работи, преподавател в НБУ и гост лектор в редица европейски университети.

11.30 Какви са шансовете за приемането на нови мерки в анти-терористичната политика на ЕС? Кои са свързаните с тях други необходими мерки и политики? Очаквани позитивни ефекти и възможни негативни последствия за ЕС и неговите граждани. 
Марин Лесенски, директор на Програма "Европейски политики" на Институт "Отворено общество" – София

11.50. Новите рискове и заплахи за сигурността - катализатор за (раз)единението на Европа?
Йордан Божилов е председател на Софийски форум за сигурност и експерт по въпросите на сигурността и отбраната към Българската академия на науките

12.10-13.00 Неформална дискусия със студентите