Програма

- A +
 Програма за Пловдив

19:00 - 19:10
Приветствие от Стефан Стоянов, заместник-кмет на Община Пловдив
Приветствие от Евгени Консулов,  заместник-кмет на Община Хасково 

19:10 - 19:20 Възможности за подпомагане на МСП от държавата
Мариета Захариева, изпълнителен директор, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

19:20 – 19:30 Представяне на резултатите в класацията ГЕПАРД 2015
Тодор Тодоров, редактор, в. Капитал Дейли

19:30 – 19:40 Икономическа среда и перспективи за бизнеса в региона - какво се промени за последната една година
Георги Стоев, управляващ партньор, Industry Watch

19:40 - 19:50 Конкурентоспособността на малките и средни предприятия – дигитализация, иновации, износ
д-р Анна-Мари Виламовска, секретар за иновационна политика на Президента на РБ

19:50 – 20:10 Награждаване на най-динамичните малки и средни компании

20:10 - Коктейл и време за срещи


Програма за София

19:00 - 19:10 Приветствиe от Даниела Везиева, Заместник-министър на икономиката 

19:10 - 19:20 Възможности за подпомагане на МСП от държавата

Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

19:20 – 19:30 Представяне на резултатите в класацията ГЕПАРД 2015
Тодор Тодоров, редактор, в. Капитал Дейли

19:30 – 19:40 Какво да очакваме от бизнес средата по региони. Годишно проучване на Института за пазарна икономика
Десислава Николова, ИПИ

19:40 - 19:50 Конкурентоспособността на малките и средни предприятия – дигитализация, иновации, износ
д-р Анна-Мари Виламовска, секретар за иновационна политика на Президента на РБ

19:50 – 20:10 Награждаване на най-динамичните малки и средни компании


20:10 - Коктейл и време за срещи