Повече информация за форум Корпоративна социална отговорност

- A +
За повече информация можете да се свържете с нас на:

тел. 02/ 810 55 10, 8105 587
факс: 02/ 937 64 63
e-mail: event@economedia.bg