Лектори

Тоби Уеб

Тоби Уеб,основател и управляващ директор, Ethical Corporation

Барт Ян Кроуел

Барт Ян Кроуел, управляващ директор "Корпоративна социална отговорност", Rabobank, Холандия

Джок Мендоса-Уилсън

Джок Мендоса-Уилсън,директор  "Международни отношения и връзки с инвеститорите", System Capital Management, Украйна