Шеста годишна конференция Сливания и придобивания и Дялово инвестиране в България и региона

- A +
Още от Сливания и придобивания и дялово инвестиране
Фокус в програмата:
Как може бизнесът ви да порасне
Фондовете по програма JEREMIE: как да привличате дялови инвестиции
Какви са възможностите за финансиране и на каква цена
Кои сектори имат най-голям потенциал за развитие и какво търсят инвеститорите

Такса за участие: 240 лв с ДДС
Краен срок за регистрация: 21 октомври 2011 г.