Шеста годишна конференция Сливания и придобивания и Дялово инвестиране в България и региона

Регистрацията е преустановена.