Партньори

Джереми България Джереми България

Джереми България ЕАД e дружество със специална цел, учредено през 2010г. съгласно Рамковото Споразумение между European Investment Fund(EIF) и Правителството на Република България за изпълнението на Инициатива JEREMIE. Дружеството е еднолична собственост на EIF и използва инструменти за финансов инженеринг като гаранции по кредитни портфейли и инвестиции в схеми за рисков капитал, предназначени за подкрепа на растежа и иновациите сред малкия и среден бизнес в България. В рамките на JEREMIE инициативата в България, дружеството ще инвестира в четири дялови фонда специализирани в различни етапи от икономическия цикъл – инвестиции в стартиращ бизнес, рисков капитал, растящи бизнеси и мецанин инвестиции.
EIF е част от групата на European Investment Bank и се занимава основно със създаване и развитие на гаранционни схеми и инструменти за рискови инвестиции. Общите нетни вложения на EIF във фондове за рисков капитал възлизат на 5.4 милиарда евро в края на 2010 г. С участие в повече от 300 дялови фонда EIF е основният играч в индустрията за рискови фондове в Европа по мащаб и обхват на инвестициите, особено в сегмента на високите технологии и инвестициите в ранен етап на развитие.

Повече информация за EIF е налична на: www.eif.org
                   

Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България през април 2008 година.Главната цел на банката е да насърчава бизнеса и  да създава благоприятна среда за създаването на нови и развитието на съществуващи малки и средни предприятия.Групата на Българска банка за развитие включва и две дъщерни дружества – Национален гаранционен фонд и Микрофинансираща институция ДЖОБС.

www.bbr.bg/


.

Булброкърс консултинг Булброкърс консултинг

Булброкърс консултинг е инвестиционен бутик, лидер на българския пазар на инвестиционно банкиране и корпоративни финанси. Дружеството има над 12-годишна история и e част от "Финансиа груп", респ. от българската финансово-индустриална група Алфа финанс холдинг.
Съвместно с "Булброкърс" - лидер на борсовия пазар, ние предлагаме услуги с висока добавена стойност и индивидуални решения за всеки клиент в следните основни направления:
- Инвестиционно банкиране – Осъществяване на процедури по публично предлагане на ценни книжа, частно предлагане на ценни книжа, търгово предлагане, сложни преструктурирания и съответно финансиране на гореизброените процедури;
- Бизнес консултиране – Осъществяване на сделки по сливания и придобивания, консултации във връзка с корпоративно реструктуриране, консултации във връзка с участие в търгове и конкурси (вкл. приватизационни продажби, концесионни процедури и др.);
- Финансови анализи – Изготвяне на финансови анализи за състоянието и перспективите на развитието на съответно дружество или сектор.

www.bcon.bg/
.

Entrea Capital Entrea Capital

Entrea Capital е водеща независима компания в областта на инвестиционното банкиране и корпоративните финанси в България. Екипът на Entrea Capital притежава дългогодишен опит в сферите на банкиране, инвестиции, сливания и придобивания, управленско консултиране и оперативно управление в България, Румъния, Англия, САЩ, Швейцария, Мексико и Япония. Ние предоставяме качествени и специализирани услуги на нашите клиенти, винаги водени от конфиденциалното естество на работата ни. Entrea Capital е ексклузивен представител за България на M&A International. M&A International е водещата световна организация в областта на инвестиционното банкиране, сливания и придобивания и набиране на дялово финансиране. В допълнение към М&А практиката ни, ние предоставяме на клиентите си редица услуги в областта на корпоративните финанси и набирането на капитал. Ние консултираме клиентите си при набиране на дялово или дългово финансиране, което отговаря на инвестиционните им планове. Услугите ни в корпоративни финанси адресират специфичните нужди на нашите клиенти и включват изготвянето на бизнес оценки, бизнес планове, финансови анализи и прогнози и реструктурирания.
 Основана през 1985г. M&A International Inc. предлага ресурс от над 500 специалисти в 43 фирми за инвестиционно банкиране и финансови услуги, функциониращи в 41 държави. През 2009 г., фирмите членки на M&A International са приключили успешно 224 сделки на обща стойност $20,4 млрд. Всички членове на организацията работят в тясно сътрудничество, за да предоставят на клиентите си специализирани услуги в областта на придобиването и продажбата на компании, набиране на дялово финансиране, оценката на активи и други.

www.entrea-capital.com/

Schoenherr Schoenherr

Schoenherr е водеща адвокатска компания в Централна Европа и една от първите международни юридически компании, започнала дейност в ЦИЕ и ЮИЕ, покриваща пълния набор от юридически услуги. Със своите 12 офиса и представителства в редица държави, Schoenherr се превръща в една от най-големите компании в региона. Schoenherr Bulgaria започва дейността си у нас през 2004 ч. и оттогава се радва на непрестанен ръст, утвърждавайки се като един от най-силните играчи на пазара. Софийският офис на компанията се е превърнал в популярна точка за международни корпорации, търсещи експедитивни, своевременни и разбираеми правни консултации най-вече в областта на корпоративното право, сливанията и придобивания, възобновяемите енергийни източници и недвижимите имоти. Екип от двадесет и трима юриста, с изключителен опит по специалността си и с международно образование, може да покрие изискванията на всеки значим казус в кратки срокове. Освен от абсолютното ниво на качествена работа по международни стандарти, клиентите на Schoenherr се ползват от разбирането на компанията за техните бизнес нужди и оценяват способността й решително да защитава техните интереси.

Сливанията и придобиванията са се превърнали във важна част от консултантските услуги, предлагани от SchoenherrSofia. Работата в областта на сливанията и придобиванията през последните години включва продължителни усилия върху проекти за възобновяеми и конвенционални енергийни източници, както и многобройни сделки по сливания и поглъщания в стопанския сектор, включително консултации на фондове за дялово инвестиране. Schoenherr разработва също така настоящи проекти в медиите, рекламата, технологиите, суровините и потребителските стоки.

www.schoenherr.eu/

VIP Security VIP Security

Компанията за услуги за сигурност VIP Security е една от най-големите и динамично развиващи се в своята сфера в България. VIP Security предлага интегрирани решения в целия спектър услуги за сигурност, в синхрон с европейските и световни стандарти, и изцяло съобразени със специфичните нужди на всеки един клиент.
През послените няколко години компанията се разраства чрез няколко значителни за сферата сделки по сливане и придобиване.
През 2007 г. VIP Security бе избрана от UniCredit Bulbank за купувач на тяхното дъщерно дружество "Оптима Файненшъл Сървисиз", придобивайки 100% от акциите на компанията. Това бе първата успешна подобна сделка в сектора и с нея Компанията за услуги за сигурност стана лидер на пазара на кешови услуги ("Охрана на ценни пратки и товари").
В началото на 2010 г. VIP Security сключи сделка по придобиване на 50% от компанията за електронни системи за сигурност "Фитих", която осигурява пълен инженеринг в сферата на сигурността.
След последната сделка по придобиването на мажоритарен дял в 3S СОТ АД през 2011 г. VIP Security затвърди позиции и на пазара на СОТ услугите в страната.
Двете компании имат над 3 000 служители и 53 офиса в страната, което прави единствената компания в сектора с изцяло национално покритие на пълната гама услуги, и 400 автомобила, 200 от които са специализирани.
VIP Security предлага пълния спектър услуги в сектора "Сигурност": охранителни услуги, транспорт и охрана на ценни пратки, мониторинг и контрол, електронни системи за сигурност и консултанстски услуги и обучение.


www.vipsecurity.bg/bg/

PRoPR Агенция PRoPR Агенция

PRoPR Агенция е бутикова консултанска компания, която осигурява високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Агенцията залага на личната връзка и дългосрочното партньорство. Това дава възможност да се вниква в дълбочина в индивидуалните особености на всеки отделен случай и да бъде създадена напълно различна и персонифицирана дългосрочна комуникационна стратегия за всеки един партньор. Връзките с медиите са областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа. Основател и генерален мениджър на Агенцията е Ивет Добромирова. PRoPR покрива широк спектър от услуги в областта на корпоративната комуникация, кризисната комуникация, онлайн комуникация, корпоративна социална отговорност и др.

www.pr-o-pr.com

Special Events Group Special Events Group

Special Events Group е новата марка на добре известните лидери в областта на събитията в България - Kongresstechnik България и Scenio. За първи път на българския пазар компанията предлага успешната формула "всичко на едно място". Новата SEG -Special Events Group включва, Kongresstechnik (осигуряване на техническо оборудване) и Scenio (занимаваща се със сценичен дизайн и изработка на сцени), които са вече много популярни на пазара, както и новите фирми - Next Level (отдаване под наем на мебели за специални събития) и Novo 20 (подготовка на събития, пост-продукция , 3D и вътрешен дизайн, и др.). Заедно те предлагат цялата гама от услуги за едно събитие - от техническото оборудване, изграждането на сцената, и се завърши с мебелите и видеото след събитието.  

www.seg.bg