HR forum 2012: И парите имат значение

- A +
Още от HR форум
СИСТЕМИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА      

Есенният HR форум 2012, организиран от  Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) и Кариери, ще бъде посветен на една от основните теми в управлението на човешките ресурси - системите за възнаграждение. На конференцията чуждестранни и български лектори ще разгледат промените, настъпили в тази сфера в последните няколко години, и ще представят актуалните аспекти и световните тенденции в нея. 

На HR форума ще научите:


·         КАКВИ СА ТЕНДЕНЦИИТЕ В ЗАПЛАЩАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ПО ИНДУСТРИИ, НИВА В ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗМЕР НА КОМПАНИИТЕ 

·         КОИ СА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ФИКСИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ 

·         КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ

·         КАКВИ СА СПЕЦИФИКИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ В МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ 

·         КАК ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ВЛИЯЕ ВЪРХУ СИСТЕМАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ 

Паралелно с конференцията ще се проведе и изложение на продукти и услуги в областта на човешките ресурси, предимно компании за payroll, ваучери и други, чието портфолио от услуги е обвързано с темата на форума.

Форумът е с продължителност един ден.
Осигурен е симултанен превод от английски език.

Дата и място:

2 ноември 2012 г.
"Кемпински хотел Зографски", София

За да се регистрирате за участие, моля, натиснете тук.
Ако желаете да регистрирате повече от 5 участника от една компания, моля, свържете се с офиса на БАУРЧР.


Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на:
Капитал Кариери:

тел. 02/ 4615 495
факс: 02/ 4615 440
e-mail: event@economedia.bg

БАУРЧР:
тел: 02/ 950 10 90
факс: 02 950 10 92
e-mail: bhrmda@bhrmda.bg