Конференция Бизнес и образование: Идеите, които могат да променят образованието

Регистрацията е преустановена.